Táppénz fizetés nélküli szabadság ideje alatt


Jogosult lesz táppénzre az előre bejelentett fizetés nélküli szabadság lejárta után az a munkavállaló, aki 2016. november 14-től áll kifizetőhelyet működtető munkáltatója alkalmazásában, és a 2017. április 20-tól 2017. június 16-ig igényelt fizetés nélküli szabadságának ideje alatt, 2017. június 3-án közúti balesetet szenvedett, amely miatt előreláthatólag hosszú ideig keresőképtelen lesz? Amennyiben nem jogosult az ellátásra, mi a teen-dő a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
A szabadság kiadásakor a munkáltató írásban felhívta a dolgozó figyelmét, hogy a biztosítása szünetel, ezért egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. A dolgozó a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt Ausztriában dolgozott, de a baleset ideje alatt már ott sem volt bejelentve, mert előbb végeztek az eltervezett munkával.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. augusztus 15-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5488

[…] megszakadt, ezért folyamatos biztosítási idő hiányában nem jogosult táppénzre, és ez a 2017. június 17-ét követő keresőképtelenség időtartamára is vonatkozik. Igényét "Határozat"-ban el kell utasítani. A szünetelés megszűnését követő időtartamra - a keresőképtelenségére tekintettel - a munkavégzési kötelezettsége alól mentesül, ennek következtében a Tbj-tv. 8. §-ának c) pontjában foglaltak alapján a biztosítása tovább szünetel.A szünetelés időtartamát viszont befolyásolhatja a betegszabadság időtartama. Ha a dolgozó a tárgyévi betegszabadságát még nem merítette ki, azt ki kell adni részére. A betegszabadság időtartama alatt a biztosítása nem szünetel.Tekintettel arra, hogy a dolgozó biztosítása szünetelt, a természetbeni egészségügyi szolgáltatások igénybevételéért - a szünetelés első napjától - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett [Eb-tv. 29. § (9) bekezdés]. A munkáltató tehát a jogszabályra alapozva járt el, amikor a járulékfizetési kötelezettségére a dolgozó figyelmét felhívta.Ezen a helyzeten azonban változtathat az Ausztriá-ban biztosításban töltött időtartam. A dolgozó a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt Ausztriában dolgozott. Arról nincs információnk, hogy az érintett személy milyen jogcímen és mikortól meddig dolgozott Ausztriában, ami a folyamatos biztosításban töltött idő szempontjából lényeges lenne. Ugyanis […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.