tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott baleset fizetés nélküli szabadság alatt tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Táppénz fizetés nélküli szabadság ideje alatt

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az előre bejelentett fizetés nélküli szabadság lejárta után az a munkavállaló, aki 2016. november 14-től áll kifizetőhelyet működtető munkáltatója alkalmazásában, és a 2017. április 20-tól 2017. június 16-ig igényelt fizetés nélküli szabadságának ideje alatt, 2017. június 3-án közúti balesetet szenvedett, amely miatt előreláthatólag hosszú ideig keresőképtelen lesz? Amennyiben nem jogosult az ellátásra, mi a teen-dő a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
A szabadság kiadásakor a munkáltató írásban felhívta a dolgozó figyelmét, hogy a biztosítása szünetel, ezért egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. A dolgozó a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt Ausztriában dolgozott, de a baleset ideje alatt már ott sem volt bejelentve, mert előbb végeztek az eltervezett munkával.
Részlet a válaszból: […]megszakadt, ezért folyamatos biztosítási idő hiányában nem jogosult táppénzre, és ez a 2017. június 17-ét követő keresőképtelenség időtartamára is vonatkozik. Igényét "Határozat"-ban el kell utasítani. A szünetelés megszűnését követő időtartamra - a keresőképtelenségére tekintettel - a munkavégzési kötelezettsége alól mentesül, ennek következtében a Tbj-tv. 8. §-ának c) pontjában foglaltak alapján a biztosítása tovább szünetel.A szünetelés időtartamát viszont befolyásolhatja a betegszabadság időtartama. Ha a dolgozó a tárgyévi betegszabadságát még nem merítette ki, azt ki kell adni részére. A betegszabadság időtartama alatt a biztosítása nem szünetel.Tekintettel arra, hogy a dolgozó biztosítása szünetelt, a természetbeni egészségügyi szolgáltatások igénybevételéért - a szünetelés első napjától - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett [Eb-tv. 29. § (9) bekezdés]. A munkáltató tehát a jogszabályra alapozva járt el, amikor a járulékfizetési kötelezettségére a dolgozó figyelmét felhívta.Ezen a helyzeten azonban változtathat az Ausztriá-ban biztosításban töltött időtartam. A dolgozó a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt Ausztriában dolgozott. Arról nincs információnk, hogy az érintett személy milyen jogcímen és mikortól meddig dolgozott Ausztriában, ami a folyamatos biztosításban töltött idő szempontjából lényeges lenne. Ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5488