tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

51 találat a megadott táppénzjogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Számlakiállítás táppénz alatt

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha a táppénz folyósításának tartama alatt számlát állít ki? Amennyiben igen, befolyásolja ez a táppénzjogosultságot, illetve az ellátás összegét?
Részlet a válaszból: […]az átalányban megállapított jövedelem, de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százaléka után kell megfizetnie [Szocho-tv. 6. § (1) bekezdése, illetve 8. § (1) bekezdése].A táppénz folyósításának a tartama alatt ugyan a kérdésben említett egyéni vállalkozónak a minimális járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni, ám ha vállalkozásában jövedelme keletkezik, akkor az után a járulékot és a szociális hozzájárulási adót ebben az időszakban is le kell rónia.A járulékfizetés nem érinti a táppénz jogosultságát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6855

2. találat: Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, foglalkoztatója az ellátást folyósító szerv [Tbj-tv. 6. § c), 4. § 4.3.].A tb-kiskönyvbe történő bejegyzések vonatkozásában a munkaügyi központ is foglalkoztatónak minősül. A leadott tb-kiskönyvet az ellátás folyósításának befejezését követően kell a volt biztosított részére visszaadni, melynek átvételét ő az aláírásával igazolja. Lehetséges, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kevesebb személyes megjelenés érdekében mellőzik a bejegyzést. Helyette a munkanélküli--ellátás folyósítási időtartamáról igazolást adnak ki.A munkavállalónak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6817

3. találat: Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a 2020. október 21-től tartó keresőképtelenség idejére az a munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. június 28-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt bezárt az üzlet, ahol 2017. október 2. óta folyamatosan dolgozik? Helyesen járt el a munkáltató, amikor elutasította a munkavállaló táppénzigényét, amelyet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 2020. május 6-tól május 22-ig tartó keresőképtelenségre tekintettel nyújtott be?
Részlet a válaszból: […]szabadság időtartama alatt a munkavállalónak munkavégzési kötelezettsége nem volt, tehát nem is lehetett keresőképtelennek tekinteni, ezért táppénzre sem volt jogosult. Igénye ebben az esetben jogszerűen került elutasításra.A munkavállaló 2020. október 21-től kezdődő keresőképtelenségéhez először azt kell megnézni, hogy hány nap betegszabadságra jogosult. Ugyanis az Mt. szerint a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére évente 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Ebből következik, hogy táppénzre akkortól jogosult, amikortól a betegszabadságra való jogosultságát teljes mértékben kimerítette.A táppénzre való jogosultság időtartamát meghatározza a folyamatos biztosításban töltött idő, melyet a keresőképtelenség első napjához igazodóan kell megállapítani. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít be a 30 napi megszakítás időtartamába a baleseti táppénz, a CSED, az ÖFD, a GYED - kivéve a hallgatói GYED-et - és a GYES folyósításának az ideje. A kivételek között nem szerepel a fizetés nélküli szabadság időtartama. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6630

4. találat: Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Hogyan befolyásolja a dolgozó táppénzjogosultságának időtartamát a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. április 1-jétől 2020. június 30-ig fennálló fizetés nélküli szabadság annak a munka-vállalónak az esetében, aki 2020. augusztus 26-tól keresőképtelen? A munkavállaló 15 éve dolgozik a cégnél, a 2020. évre járó betegszabadságát már kimerítette, és a munkáltató az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadság idejére megfizette utána. Hogyan kell eljárnia ebben az esetben a kifizetőhelynek, tekintettel arra is, hogy a továbbiakban több munkavállaló esetében is várható hasonló helyzet?
Részlet a válaszból: […]törvényhely kimondja, hogy szünetel a biztosítás - többek között - a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt (kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt CSED, GYED, örökbefogadói díj, GYES folyósítása történik). Bár a munkavállaló 15 éve dolgozik a cégnél, de 2020. április 1-jétől június 30-ig fizetés nélküli szabadságon volt, ezen időtartam alatt szünetelt a biztosítása, ez pedig több mint 30 nap, ezért a folyamatos biztosításban töltött időt csak 2020. július 1-jétől számíthatjuk.A keresőképtelenségét megelőzően tehát a munkavállaló 56 nap folyamatos biztosításban töltött idővel rendelkezik (31 + 25 nap), ennek következtében 56 napig jogosult táppénzre.Szeretném felhívni a figyelmét, hogy nemcsak a táppénzjogosultság (folyósítás) időtartamát befolyásolja a biztosítás szünetelésének az időtartama, hanem a táppénz mértékét és az alapjául szolgáló naptári napi átlag összegét is. A táppénz mértéke az alapjául szolgáló naptári napi átlag 60 százaléka, ha a 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt rendelkezik az igénylő legalább 730, a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött nappal. Mivel a biztosítás szünetelésének időtartama a folyamatos biztosításban töltött időt megszakította,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, aki több mint egy éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában nappali portásként, és 2019. december 6-tól keresőképtelen? A kifizetőhelynek korábban nem volt tudomása a dolgozó rehabilitációs pénzbeli ellátásáról. A munkavállaló munkabére azonos a mindenkori minimálbér összegével.
Részlet a válaszból: […]folyósítása mellett az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytathat. Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha az illető keresőtevékenységből származó bevétele (jövedelme) egymást követő három hónapban is meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Mivel a dolgozó jövedelme a havi minimálbér összegével azonos, ezért az ellátás folyósítását nem befolyásolja.Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, s e tevékenység folytatása alatt keresőképtelen, az Eb-tv.-ben meghatározottak szerint táppénzre, baleseti táppénzre jogosult. A munkavállaló tehát jogosult táppénzre. Felhívjuk a figyelmet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6292

6. találat: Táppénzjogosultság időtartama

Kérdés: Mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, szeptember 11-én reggel az otthonában balesetet szenvedett, amelynek következtében eltört a bokája, 14 nap kórházi ápolásban részesült, és jelenleg is keresőképtelen? A gyógyulás valószínűleg több hónapot vesz igénybe. Mi lesz az ellátás alapja ebben az esetben? A dolgozó korábbi 10 éves munkaviszonya 2017. szeptember 30-án szűnt meg, mert 2017. október 1-jétől ápolási díjat igényelt, melyben 2019. június 10-ig részesült.
Részlet a válaszból: […]§-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj - kivéve a „diplomás GYED” - és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának az ideje.A dolgozónak jelen esetben a keresőképtelenségét megelőzően folyamatos biztosításban töltött ideje 2019. július 1-jétől van. Nem vehető figyelembe az ápolási díjban töltött időtartam, mert nem biztosításban töltött idő. Az ápolási díjban részesülő személy csak egészségügyi szolgáltatásra jogosult, viszont az ellátás időszaka a nyugdíjhoz szolgálati időnek számít. Mivel az ápolási díj időszaka nem biztosításban töltött idő, ezért a korábbi munkaviszony sem vehető figyelembe annak ellenére, hogy az természetesen biztosításban töltött időnek minősül. A két jogviszony között ugyanis a megszakítás így jóval több, mint 30 nap. A dolgozó tehát csak 72 nap folyamatos biztosításban töltött idővel rendelkezik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6238
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Táppénzjogosultság II.

Kérdés: Jogosult lesz a 2019. június 8-10-ig tartó pünkösdi hosszú hétvége napjain táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. június 7-ig betegszabadságon van, 2019. június 11-től pedig már keresőképes?
Részlet a válaszból: […]betegszabadság lejártát követő szabadnapra, heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn. Jelen esetben a heti pihenőnapot követő munkaszüneti napon a keresőképtelenség még fennállt, a dolgozó június 11-ére vált keresőképessé, tehát a fent leírtakból következően június 8-tól 10-ig táppénzre jogosult. A szabályozást az indokolja, hogy ha a munkavállaló pünkösdhétfőn,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6164
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Milyen teendői vannak a társadalombiztosítási kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy munkavállalója 2018 februárjától folyamatosan táppénzes állományban van, tehát 2019. február hónapban lejár az egy év, amíg jogosult táppénzre? Továbbra is a keresőképtelen állományban tartó orvos igazolja a távollétét abban az esetben, ha nem gyógyul meg, és nem tudja felvenni a munkát? Kell valamilyen határozatot hozni az egy év lejártáról és a táppénzfolyósítás megszűnéséről, vagy esetleg más módon kell tájékoztatni a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]követően, mert akár az orvos, akár a biztosított kezdeményezheti a megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátás valamelyik formáját (rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás).Amennyiben a kifizetőhely ezt az értesítést nem küldte meg, akkor azt azonnal pótolni kell mind az orvos, mind a dolgozó részére. A továbbiakban javasoljuk, hogy a kifizetőhely vegye fel a kapcsolatot a keresőképtelenséget igazoló orvossal, és tájékozódjon, hogy a dolgozó várhatóan keresőképessé fog-e válni, illetőleg hogy a komplex minősítési eljárást már kezdeményezték-e.Természetesen a dolgozótól is lehet tájékoztatást kérni, hogy milyen intézkedések történtek a további ellátása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6021
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Táppénzjogosultság megállapítása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a dolgozó jogviszonya március 21-től március 28-áig tartott, de nem végzett munkát, a jelenléti ív szerint igazolatlan távolléte volt, majd április 4-én beérkezett egy 8-as kódú orvosi igazolás a keresőképtelenségéről?
Részlet a válaszból: […]időtartama alatt [Tbj-tv. 8. § b) pont]. A munkavállaló március 21-én és az azt követő napokon valószínűleg nem jelentkezett munkára, ezért vették igazolatlan távollétnek a hiányzását, így a teljes időtartam alatt szünetelt a biztosítás.Egyszerűbb lenne a kérdés megválaszolása, ha azt is tudnánk, hogy az április 4-én beérkezett orvosi igazoláson a keresőképtelenség igazolása milyen időszakra vonatkozik.Amennyiben a jelzett időtartamra szól a keresőképtelenség igazolása, a jogviszonyt kell rendezni, mely elsősorban munkajogi kérdés.Mivel ebben az esetben már nem igazolatlan hiányzásról van szó, ezért nem is jöhet szóba a biztosítás szünetelése. A táppénzjogosultságot tehát ebben az esetben el kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5684
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Táppénzjogosultság

Kérdés: Hány nap táppénzre lesz jogosult a 2010-től munkaviszonyban álló biztosított, aki a 15 naptári napos betegszabadság kimerítését követően 2016. május 12-től 2017. május 11-ig táppénzen volt, 2017. május 12-től augusztus 4-ig a szabadságát töltötte, és 2017. augusztus 7-től ismét keresőképtelen? A táppénzellátás naptári napi alapja 180 naptári napi jövedelem (2015. szeptember 3-tól 2016. február 29-ig) alapján 6750 forint volt. Az előző ellátás alapja, a szerződés szerinti jövedelem, a 152 vagy a 120 napi kereset lesz az ellátás alapja, illetve alkalmazható-e a kedvezményszabály ebben az esetben, tekintettel arra, hogy az előző ellátási alap kedvezőbb a tényleges jövedelem figyelembevételével számított alapnál? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti besorolási bére 230 000 forint/hó.
Részlet a válaszból: […]ismételt keresőképtelenségét megelőző napig. 2017. május 12-től augusztus 6-ig 87 nap jogosultsági ideje van, tehát ennyi időre lesz jogosult a táppénzellátásra [Eb-tv. 46. § (5) bekezdés].A táppénz alapjának meghatározására az Eb-tv. 48. §-ában foglaltakból kell kiindulni. Az irányadó időszakon belül nincs a dolgozónak 180 napi jövedelme, de rendelkezik 120 napi jövedelemmel, tehát a 120 napi tényleges jövedelem lenne a táppénz alapja. Figyelemmel kell lenni azonban az (5) bekezdésben foglalt előnyszabályra is. Ennek lényege, hogy ha azért nincs az igénylőnek az irányadó időszakon belül 180 napi jövedelme, mert legalább 180 napig táppénzben részesült, táppénzének naptári napi összegét az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a tényleges jövedelménél kedvezőbb. A dolgozó tényleges jövedelme alapján számított napi alaptól kedvezőbb az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5564
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést