Egyszemélyes kft. külföldön biztosított ügyvezetője


Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetőjének abban az esetben, ha külföldön főállású alkalmazottként biztosított, és erről A1-es igazolással is rendelkezik? Valóban nem kell beadni a '08-as bevallásokat? A magyar cég továbbra is működik, bevételszerző tevékenységet végez, és alkalmazottal nem rendelkezik.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2015. március 17-én (274. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4664

[…] tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye két tagállamban található, amelyek egyike a lakóhely szerinti tagállam; vagy4. a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek közül legalább kettőnek a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban található.A kérdéses esetben az 3. alpont alkalmazását látjuk indokoltnak, ebből következően az egyszemélyes kft. ügyvezetője Magyarországon nem tekinthető biztosítottnak. A Tbj-tv. 13. §-ának a) pontja úgy szól, hogy a Tbj-tv. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. Az előzőekben kifejtettek alapján elmondható, hogy az érintett ügyvezető az uniós jog értelmében Magyarországon nem esik biztosítási kötelezettség alá, ennek megfelelően Magyarországon járulékfizetési kötelezettsége sincs. Ezzel összhangban a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (4) bekezdésének h) pontja kimondja, hogy a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adónak nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj-tv. 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki, tehát az ügyvezető után szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség sem merül fel. Az Eho-tv. ugyancsak mentesíti a más tagállamban biztosított személyeket a százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól [Eho-tv. 5. § (3) bekezdése]. Mindezekre tekintettel az ügyvezető T1041-es bejelentőlapon, biztosított társas vállalkozóként történt bejelentését az A1 jelű igazolás érvényességének kezdő időpontjára visszamenőlegesen törölni szükséges, továbbá a 08-as típusú bevallást is nullás adattartalommal (vagy NY jelű nyilatkozattal) kell beadni, feltéve hogy az ügyvezető után az esetleges jövedelemkifizetésre tekintettel más közteher-fizetési kötelezettség (pl. szja-előleg) sem keletkezik. Itt lényegesnek tartjuk annak megemlítését, hogy a más tagállami biztosítás nem zárja ki azt, hogy a magyar társas vállalkozásban az ügyvezető jövedelemben részesüljön, mely ugyan mentes a magyar járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetés alól, azonban az szja-fizetési kötelezettséget mindez érdemben nem befolyásolja, és az változatlanul fennáll adóköteles jövedelem megszerzése esetén. Mindehhez hozzá kell azt is tennünk, hogy tagi jövedelem kifizetése esetén tekintettel kell lenni a 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésében foglaltakra is, melynek értelmében a szociális biztonságot érintő közösségi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban meghatározott jogszabályok - pl. […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.