Családi pótlék folyósításának megszüntetése


Milyen lehetőségei vannak annak a szülőnek, akinek megszüntették a családi pótlék folyósítását, mert a gyermek állítólag sokat hiányzott az iskolából?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. október 7-én (266. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4531

[…] folyósítása nem szüneteltethető, ezek a következőek:– nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,– gyermekotthonban elhelyezett,– javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,– szociális intézményben elhelyezett gyermek.Amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn, vagyis a szüneteltetésnek nincs akadálya, a Kincstár az iskoláztatási támogatás folyósítását szünetelteti. Döntéséről 3 példányban határozatot hoz. A Kincstár a szüneteltetést elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást folyósítja utolsó alkalommal, azaz a szüneteltetés kezdő időpontja a döntés jogerőre emelkedésének hónapja. Ez azt jelenti, hogy ha a szülő márciusban vette át a határozatot, és nem érkezik fellebbezés az ügyben, akkor a folyósítást már márciustól szüneteltetni kell. A Cst. 37. §-ának (8) bekezdése értelmében, ha a jogerőre emelkedés hónapja május, június vagy július, akkor a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul.A határozatban az ügyfél részére tájékoztatást kell adni arról, hogy a szüneteltetés megszüntetésére a jegyző kezdeményezése alapján kerülhet sor, valamint fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a szüneteltetés ideje alatt is fennáll a bejelentési kötelezettsége.Az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről szóló határozat ellen fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be. Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, a Kincstár megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben. Amennyiben az iskola közlése megegyezik a korábban adottal, akkor az ügy a rendes jogorvoslat útjára kerül, vagyis a másodfokú szakigazgatási szerv hozza meg a döntést.A jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül felülvizsgálja. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt. Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma az érintett időszakban nem haladta meg az ötöt, kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését. Akkor is kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.