tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott családipótlék-nyilatkozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Családi pótlék nyilatkozat

Kérdés: Hova kell nyilatkoznia a családi pótlékról annak a munkavállalónak, akinek a munkáltatója nem társadalombiztosítási kifizetőhely, és a GYED-et az egészségbiztosítási pénztár, a GYES-t pedig a Magyar Államkincstár számfejti a részükre?
Részlet a válaszból: […]fogyatékossági támogatásban részesül, rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét, és egyéb jövedelme nincs, nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs, illetve időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, továbbá a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs. A jogszabály engedményeket is tartalmaz. Azokat az eseteket, amikor feltételezhető, hogy hátrányos helyzetben élő emberek részesülnek, vagy hátrányos helyzetű emberek után részesülnek ellátásban, kivételként kezeli a törvény, vagyis továbbra sem kell - az eddig megszokott rendszer szerint - az adóbevallásnál a családi pótlék összegét feltüntetni, ilyenkor a kifizetés nem minősül - az adózás szempontjából - egyéb jövedelemnek sem. Ilyen esetek a következők: - 18 év felett tartósan beteg saját jogán családi pótlékban részesülő, - akik tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után részesülnek családi pótlékban, - akik gyámként, nevelőszülőként, hivatásos nevelőszülőként részesülnek családi pótlékban, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, akinek mindkét szülője elhunyt, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élő szülője elhunyt, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, aki kikerült az átmeneti, vagy tartós nevelésből, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, aki a szülői házat gyámhatósági engedéllyel nagykorúsága előtt elhagyta, - közoktatási intézményben tanulóként nagykorú családi pótlékban részesülő, aki szülővel, örökbe fogadó szülővel nem él egy háztartásban, - a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, eseti gondnok, a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre, továbbá a szociális intézmény vezetője által igényelhető családi pótlék, amelyet az intézményben elhelyezett gyermek után fizetnek. Az imént felsorolt változásokkal kapcsolatban, a családi pótlékban részesülőket, valamint házastársukat, élettársukat az alábbi kötelezettségek terhelik: 1. A családi pótlékra jogosultaknak 2009. szeptember 1-jétől az igényléskor be kell jelenteniük - az eddigi adatok mellett - a saját adóazonosító jelüket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2734