Doktoranduszképzésre járó gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Jogosult magasabb összegű családi pótlékra a szülő a doktoranduszképzésre járó gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben vesz részt. Az említett gyermek doktorandusz, vagyis doktori képzésben vesz részt. A Cst. a doktorképzést vagy doktorandusz kifejezést nem említi. Azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Doktorandusz figyelembevétele családi pótlék számításánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a családi pótlék összegének számítása során a doktorandusz egy 3 gyermekes családnál, ahol a legnagyobb gyerek 2011 júniusában kapta meg osztatlan képzésű gyógyszerészdiplomáját, majd felvették nappali tagozatos doktorandusznak, és az ösztöndíján kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes,osztatlan képzésben vesz részt. Levélírónk gyermeke doktorandusz, vagyisdoktori képzésben vesz részt. A Cst. a doktorképzés vagy doktoranduszkifejezést nem említi, ezért ezt más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Doktorandusz hallgatók pénzbeli egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Kell-e pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni a doktorandusz hallgatók után, amennyiben a jogszabályokban engedélyezett részmunkaidős munkaviszonyt létesítenek, vagy rájuk is csak a nappali tagozatos hallgatók által fizetendő természetbeni járulék vonatkozik munkavállalás, vállalkozás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...doktori (PhD) képzés egyetem által végzett, doktoranduszhallgatói jogviszonyt eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamúposztgraduális szintű képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. Adoktori képzés rendszeres tanulmányi, kutatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Doktorandusz szülése

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a személy, aki doktoranduszképzés keretében tanul?
Részlet a válaszából: […] ...doktoranduszképzés nem jelent biztosításra kötelezettjogviszonyt. A képzésről az Fk-tv. rendelkezik, hallgatói jogviszonynakminősül.Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak - többek között - aközépfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.
Kapcsolódó címkék:  

PhD-tanulmányokat folytató édesanya jogállása

Kérdés: Megkezdheti-e nappali tagozatos oktatás keretében 2006 szeptemberében a 3 éves PhD-tanulmányait az az édesanya, aki jelenleg a második gyermekével van GYED-en, amely 2006. július 19-ig tart? A GYED lejárta után igényelhető-e a GYES? A biztosított jogosult lenne az egyetem által folyósított ösztöndíjra, a feladatokat e-mailen kapná, és küldené az egyetemre, személyesen csak 1-2 hetente kellene megjelennie konzultációra. Kell-e közterheket fizetni a kapott ösztöndíj után, illetve a GYES letelte után szerezhet-e ez alapján szolgálati időt? Ki kell-e lépnie a munkahelyéről a fizetés nélküli szabadság letelte után?
Részlet a válaszából: […] ...ösztöndíjat kaphatnak egyebekmellett az egyetemek szervezett doktori képzésében részt vevő, nappalitagozatos magyar állampolgárságú doktoranduszai. Más források terhéreösztöndíjat kaphatnak - az egyetem szabályzatában rögzített feltételek alapján- az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

"Doktorandusz" kft.-tag járulékai

Kérdés: A kft. tagja a diploma megszerzése után rendszeres ösztöndíjban részesül mint "doktorandusz". Szabadidejében, tagi jogviszonyban munkát végez. Milyen eho- és adófizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...esetükben jövedelem hiányában nincs járulékfizetési kötelezettség sem.A kérdésben rejlő problémát valójában az jelenti, hogy a doktoranduszképzésben részt vevő személy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatónak minősül-e....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 25.
Kapcsolódó címkék: