50 százalékos tulajdonos jogviszonyai

Kérdés: Lehet-e az 50 százalékos tulajdonos ugyanannál a cégnél főfoglalkozású alkalmazott, amelyiknél az ügyvezetői teendőket is ellátja havi 5000 forint összegű megbízási díjért?
Részlet a válaszából: […] Semmi akadálya a kérdésben vázolt konstrukciónak. Az idevágójogszabályok egyike sem tartalmaz ugyanis a vezető tisztségviselő ugyanazontársaságnál létesített további jogviszonyaira nézve tiltó, kizáró rendelkezést.A Gt. 22. § (2) bekezdése alapján a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Kft. tagjainak jogállása

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban egy 2 személyes kft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja, aki vezető tisztségviselő és a munkáltatói jogok gyakorlója? Célszerű lenne-e, ha a másik tagnak is lenne aláírási joga, és akkor ő írhatná alá a szerződést? Ebben az esetben meg kellene-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot a másik - nyugdíjas - tag után, aki egyébként a társaság tevékenységében nem vesz részt? Mi lenne az optimális, gazdaságos megoldás, hogy rend legyen a papírok és jogviszonyok között?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémával már a 2000. évi 28. és 134. számúAPEH adózási kérdés is foglalkozott. Ezek értelmében meghatározó (50 százalékotmeghaladó) tulajdoni részesedéssel rendelkező tag nem láthatja elmunkaviszonyban az ügyvezetői teendőket. Ezeket az iránymutatásokat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

50 százalékos tulajdonos ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Egy kft. 2003-ban alakult 2 fővel 50-50 százalékos tulajdoni részaránnyal. A cégbírósági végzés alapján az egyik alapító tag az ügyvezető és a munkáltatói jogok gyakorlója is, de a másik tag is személyesen közreműködik. Mivel a többségi korlát nem érvényesül, mindkét tag munkaviszonyban látja el feladatait. A munkaszerződés szerint az ügyvezető fizikai munkát is végez a társaságban. 2006. július 1-jétől maradhat-e az ügyvezető munkaviszonya, vagy az ügyvezetést kizárólag megbízási jogviszonyban láthatja el, és így kétféle jogviszonya lesz? Esetleg ésszerűbb megoldás lenne, ha tagi jogviszonyra módosítja a kft. az ügyvezető jogállását?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. hatálybalépésétől, 2006. július 1-jétől a kft.vezető tisztségviselője is - főszabályként - megbízási jogviszonyban láthatjael az ügyvezetői teendőket. Az átmeneti szabályok szerint annak azügyvezetőnek, aki a törvény hatálybalépése előtt a vezető tisztség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.
Kapcsolódó címkék:  

50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező ügyvezető jogállása

Kérdés: Lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni a társasági szerződésben a munkáltatói jogok gyakorlójaként feltüntetett tulajdonost a kft.-ben, amelyben 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik? A másik 50 százalék is egy tulajdonban van. A társasági szerződés taggyűlési határozattal választja az ügyvezetőt, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.
Részlet a válaszából: […] Igen, lehet, miután az 50-50 százalékos tulajdoni részesedésnem jelent többségi részesedést egyik tagnál sem, és nem lehet eltérő aszavazati arányuk sem. A Gt. 28. § (2) bekezdése szerint a társasági szerződésvagy a társaság legfőbb szervének határozata a munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.