tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott 50 százalékos tulajdonos tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 50 százalékos tulajdonos jogviszonyai

Kérdés: Lehet-e az 50 százalékos tulajdonos ugyanannál a cégnél főfoglalkozású alkalmazott, amelyiknél az ügyvezetői teendőket is ellátja havi 5000 forint összegű megbízási díjért?
Részlet a válaszból: […]szabályokat kell alkalmazni. Tehát amennyiben a vezető tisztség ellátására a felek nem kötöttek munkaszerződést, helyes, hogy az ügyvezetőt megbízási jogviszonyban állónak tekintik. A konkrét esetben a havi 5000 forint megbízási díjra tekintettel az ügyvezetőre nem terjed ki a biztosítás, így ezen összeg után 27 százalékos mértékű egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség áll fenn. Az ügyvezető további, a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását jelentő munkavégzése - a szerelés - természetesen történhet külön erre irányuló munkaszerződés alapján. A munkaviszonyra a biztosítás minden további feltétel nélkül kiterjed, és az általános szabályok szerint terheli a társaságot és a munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2886

2. találat: Kft. tagjainak jogállása

Kérdés: Állhat-e munkaviszonyban egy 2 személyes kft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja, aki vezető tisztségviselő és a munkáltatói jogok gyakorlója? Célszerű lenne-e, ha a másik tagnak is lenne aláírási joga, és akkor ő írhatná alá a szerződést? Ebben az esetben meg kellene-e fizetni a 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot a másik - nyugdíjas - tag után, aki egyébként a társaság tevékenységében nem vesz részt? Mi lenne az optimális, gazdaságos megoldás, hogy rend legyen a papírok és jogviszonyok között?
Részlet a válaszból: […]értelmében még akár az egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője is állhat munkaviszonyban, amennyiben a társasági szerződés erről így rendelkezik. Jelen esetben azonban még az említett régebbi szabályozás sem zárja ki a munkaviszony lehetőségét, amit bizony a tag saját maga ír alá, bár természetesen nem magával, hanem a társasággal köt. Annak sincs akadálya, hogy mindkét tag ügyvezető legyen választott tisztségviselőként 0 forint tiszteletdíjért, ami rájuk nézve semmilyen társadalombiztosítással összefüggő terhet sem jelent. Emellett az előzőekben említett tag - az ügyvezetői teendőkön kívül álló tevékenységre - minden további nélkül létesíthet munkaviszonyt. A nyugdíjas tag után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2128

3. találat: 50 százalékos tulajdonos ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Egy kft. 2003-ban alakult 2 fővel 50-50 százalékos tulajdoni részaránnyal. A cégbírósági végzés alapján az egyik alapító tag az ügyvezető és a munkáltatói jogok gyakorlója is, de a másik tag is személyesen közreműködik. Mivel a többségi korlát nem érvényesül, mindkét tag munkaviszonyban látja el feladatait. A munkaszerződés szerint az ügyvezető fizikai munkát is végez a társaságban. 2006. július 1-jétől maradhat-e az ügyvezető munkaviszonya, vagy az ügyvezetést kizárólag megbízási jogviszonyban láthatja el, és így kétféle jogviszonya lesz? Esetleg ésszerűbb megoldás lenne, ha tagi jogviszonyra módosítja a kft. az ügyvezető jogállását?
Részlet a válaszból: […]ellátására munkaviszonyt létesített, a munkaviszony megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselővé választásától számított öt évig nem kötelező változtatni a jogviszonyán. Visszatérve tehát a konkrét kérdésre: az előzőekben említett időtartam alatt minden maradhat a régiben, ezt követően pedig az érintett munkaszerződését módosítani szükséges. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezetői teendőket "ki kell emelni" belőle - arra megbízási jogviszonyt lehet létesíteni -, míg az említett fizikai munkát továbbra is munkaviszonyban célszerű folytatni. Ez utóbbiból származó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1531
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező ügyvezető jogállása

Kérdés: Lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni a társasági szerződésben a munkáltatói jogok gyakorlójaként feltüntetett tulajdonost a kft.-ben, amelyben 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik? A másik 50 százalék is egy tulajdonban van. A társasági szerződés taggyűlési határozattal választja az ügyvezetőt, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.
Részlet a válaszból: […]egészében, akár csak meghatározott munkakörök, illetve azokhoz kapcsolódó tisztségek tekintetében a társaság legfőbb szerve - ez a kft.-nél a taggyűlés - a maga részére tartsa fenn. A Gt. 150. § (2) bekezdésének g) pontja értelmében a kft. taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a munkáltatói jogok gyakorlása, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll. Tehát a kérdéses esetben a kft. 50 százalékos tulajdoni résszel rendelkező tagja állhat a társaságnál munkaviszonyban úgy, hogy felette a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja, emellett pedig ő gyakorolja a társaság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Ennek az a feltétele, hogy mindezt a társasági szerződésben rögzítsék. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az új Gt. 2006. július 1-jén történő hatálybalépésétől azonban megváltoznak - egyebek mellett - a vezető tisztségviselők jogviszonyával kapcsolatos szabályok is. E tekintetben a leglényegesebb változás, hogy a vezető tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el [új Gt 22. § (2) bekezdése]. Ez pedig éppen ellentétes a jelenlegi előírással, amely szerint a vezető tisztségviselő jogviszonyára a munkaviszony, ennek hiányában a megbízási jogviszony szabályai alkalmazandók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1468