Ellátások gyermek születésekor


Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. június 8-án (399. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6830

[…] biztosításának megszűnését követő negyvenkét napon belül születik (Eb-tv. 40. §).GYED-re jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, az anya, akinek a részére CSED került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, de ez esetben feltétel, hogy a CSED-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett (Eb-tv. 42/A. §).Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett.Keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket a saját háztartásában neveli, illetve ha a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett van a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár.A gyermek betegsége miatti ápolás után járó táppénzes napok száma a gyermek életkorától függően változik a következők szerint: egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása esetén a gyermek egyéves koráig, egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként nyolcvannégy napon át, háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülálló szülőnek nyolcvannégy napon át, hat-évesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként tizen-négy, egyedülálló szülőnek huszonnyolc napon át jár (Eb-tv. 43. §, 44. §, 46. §).Az ellátásokra való jogosultságokat tehát jogviszonyonként kell elbírálni. A CSED-hez, a GYED-hez szükséges előzetes 365 napi biztosításban töltött idő megléte a 2017 óta fennálló munkaviszonyban egyértelmű. A majdan létesített munkaviszonyban (biztosítási időben) a gyermek születése napjától függ majd a jogosultság. Ezért előfordulhat az az eset is, hogy az egyik jogviszonyban jogosult az anya az ellátásokra, a másik jogviszonyában az előzetes biztosítási idő hiánya miatt viszont nem.A pénzbeli ellátások összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.