tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 27. (Társadalombiztosítási Levelek 387. szám, 6603. kérdés)

Kérdés: Fizethető a munkavállalónak saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítés abban az esetben, ha a lakcímkártyán nem szerepel a tartózkodási helye?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás.Nem tartozik az adóalapba - azaz gyakorlatilag adómentesen adható - a költségtérítés, ha annak összege nem haladja meg a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a 15 forintot. Ez az összeg nem tévesztendő össze az általános személygépkocsi-normaköltséggel, mivel a munkába járás költségtérítése mellett további költségek (például a benzinköltség) nem számolhatóak el. Ez egyben azt jelenti, hogy a költségtérítés kilométerenként 15 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.A kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdése által meghatározott 15 forint költségtérítés 60 százaléka, azaz 9 forint kötelezően jár akkor, ha- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkavállaló számára költségtérítésként kifizeti a 9 forint és a 15 forint közti különbözetet, amely szintén a munkavállaló adómentes bevétele.Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az egyenes ágbeli rokont, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt és a testvért, az élettársat, az egyenes ágbeli rokon házastársát, a házastárs egyenes ágbeli rokonát és testvérét és a testvér házastársát. A Bék-tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.A 39/2010. Korm. rendelet szerint lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik; tartózkodási hely pedig annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.A kormányrendelet[…]

Figyelmébe ajánljuk

Hogyan adható adómentesen a 3 forintnál magasabb összegű utazási költségtérítés abban az esetben, ha egy cég valamennyi dolgozója saját gépkocsival jár be a munkahelyére, mert a telephely tömegközlekedési eszközzel nagyon nehezen közelíthető meg? A csoportos szállítás...

Tovább a teljes cikkhez

Fel kell tüntetni a bérjegyzéken, illetve rögzíteni kell a számfejtésben a kiküldetési rendelvény alapján elszámolt kiküldetési díj, valamint a munkába járás költségtérítésének adómentesen adható összegét?

Tovább a teljes cikkhez

Adható-e saját gépkocsi használatáért költségtérítés azoknak a munkavállalóknak, akik vezényléses munkarendben dolgoznak, lakóhelyük és munkahelyük között van helyi és közösségi közlekedés, a járatok sűrűsége megfelelő, de a dolgozók azért nem kívánják...

Tovább a teljes cikkhez

Előírja-e a törvény, hogy mindenképpen útnyilvántartást kell vezetni, vagy a jelenléti ív szerint elszámolható a munkában töltött napokra a munkába járás költségtérítése?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére