Nevelőszülőnél elhelyezett gyermek szökése


Mennyi ideig jogosult ellátásra a nevelőszülő a gyermekotthoni nevelésbe vett és hozzá kihelyezett gyermek után abban az esetben, ha a gyermek megszökik? Mi a teendője a nevelőszülőnek abban az esetben, ha nem állították le az ellátás folyósítását annak ellenére, hogy a gyermek már hónapok óta szökésben van?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. december 18-án (350. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5959

[…] egybefüggő három hónapot meg kell, hogy haladja. Ha a bejelentésre kötelezett által tett írásbeli bejelentésből nem derül ki, hogy a gyermek mikortól nincs a nevelőszülő háztartásában vagy a gyermekotthonban, akkor a folyósítás felfüggesztésének elrendelését megelőzően ezt mindenképpen tisztázni szükséges a nevelőszülővel. Amennyiben megállapítható, hogy a három hónapos egybefüggő időtartam még nem valósult meg, akkor a felfüggesztés feltételeinek fennállása nem állapítható meg, így a családi pótlék folyósítása továbbra is megtörténik. A bejelentést tehát akkor kell megejteni, ha az engedély nélküli távollét három egybefüggő hónapig fennáll. Amennyiben a távollét kezdetének pontos időpontját, és ebből kifolyólag tartamát sem lehet meghatározni, akkor a következő havi ellátás folyósítását kell felfüggeszteni, erről a döntést hozó szerv végzéssel intézkedik. Természetesen, ha a bejelentésből egyértelműen megállapítható, hogy a felfüggesztés jogszabályi feltételei fennállnak, akkor további tényállás tisztázására nincs szükség. A végzés tartalmazza, hogy a felfüggesztés megszüntetésére és a családi pótlék ismételten történő folyósítására – ideértve a felfüggesztés idejére járó ellátás kifizetését is – az ellátásra jogosult bejelentése alapján kerülhet sor. A felfüggesztés – értelemszerűen – a már kifizetett ellátást nem érintheti, és a felfüggesztés időtartama határidő nélküli. A folyósítás felfüggesztése nem azonos az ellátás szüneteltetésével, és nem szünteti meg a jogosultságot sem, feltéve, hogy egyéb jogosultságot kizáró körülmény nem következik be. Mivel a jogosultság nem szűnik meg, így ha a nevelt gyermeket a nevelőszülő saját gyermeke után megállapított családi pótlék összegénél figyelembe vették, akkor a szökés ezt a figyelembevételt nem érinti. Amennyiben a bejelentésre több mint háromhavi egybefüggő távollétet követően kerül sor, a bejelentés késedelme miatt, és a gyermek legkésőbb a tizennyolcadik életévének betöltéséig nem kerül vissza a gondozási helyére, azaz a felfüggesztés megszüntetésére már nem kerül sor, akkor vizsgálni kell a jogalap nélküli felvételt és az ellátás felvevőjének visszafizetési kötelezettségét. A felfüggesztés megszüntetése, azaz a családi pótlék folyósításának beindítása és a felfüggesztés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.