tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. március 21. (Társadalombiztosítási Levelek 315. szám, 5352. kérdés)

Olvasói kérdés Milyen módon tud felmondani határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalójának a munkáltató abban az esetben, ha többszöri felszólításra sem tett eleget a szakmai követelményeknek, majd egy nap munkáját otthagyta, mondván, hogy a felmondásával jön vissza, de felmondás helyett a keresőképtelenségéről szóló orvosi igazolást adta le? A munkavállaló térdét korábban megműtötték, és ezért van jelenleg táppénzen, a betegszabadságát már kimerítette. A munkavállaló kezdeményezte az orvosi felülvizsgálatot, mert véleménye szerint a dolgozó jelenlegi munkakörét betegsége miatt nem tudja elvégezni. Terheli végkielégítés-fizetési kötelezettség a munkáltatót ebben az esetben? Ha igen, milyen mértékben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]alapján. Tudni kell azonban, hogy a munkaköri alkalmasság elsőfokú véleményével egyet nem értés esetén mind a munkavállaló, mind a munkáltató az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását. A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi. Amennyiben a soron kívüli alkalmassági vizsgálat azt állapítja meg, hogy a munkavállaló munkaköre ellátására nem alkalmas, akkor a munkavédelmi szabályok értelmében az adott munkakörben nem foglalkoztatható. Az egészségügyi ok a munkavállaló képességével összefüggő felmondási ok, de nem köteles a munkáltató felmondással élni, ha az időszakos vagy soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a munkavállaló munkakörének ellátására egészségügyi okból alkalmatlan, továbbá akkor sem köteles a munkavállaló számára a munkahelyen egészségügyi alkalmasságának megfelelő munkakört felajánlani, ha van ilyen betöltetlen munkakör. A munkavállaló ilyenkor mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége teljesítése alól, ugyanakkor a munkaszerződés szerinti munkakörben történő foglalkoztatás tilalma miatt a munkáltató is mentesül foglalkoztatási kötelezettsége alól. Annak nincs akadálya, hogy a munkáltató ezen idő alatt kiadja a munkavállaló szabadságát, azonban a szabadság lejártát követően ismét beáll a munkáltató foglalkoztatási, illetve a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége, amely a tilalmazott munkakörben nem lehetséges. A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége a munkaszerződés szerinti munkakörben történő foglalkoztatásra terjed ki, aminek teljesítése a munkavállaló munkaköri egészségügyi alkalmatlansága esetén jogszabályi tilalomba ütközik, és ez zárja ki, hogy a munkáltató eleget tehessen foglalkoztatási kötelezettségének. Erre az időre a munkavállalót állás-időre járó díjazás nem illeti meg, mert a munkáltató elháríthatatlan külső okból nem tudja foglalkoztatási kötelezettségét teljesíteni. Kivételt képez ez alól az, ha a munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága a munkáltatónál bekövetkezett munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés eredménye. E kivételek megállapíthatóságának hiányában, ha a keresőképtelenség megszűnése után a munkavállalót a soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat munkaköre ellátására alkalmatlannak minősíti, gyakorlatilag díjazás nélkül szünetel a munkavégzési kötelezettsége. Ebben a helyzetben nyilvánvalóan a munkavállalónak fűződik érdeke a munkaviszony mielőbbi megszüntetéséhez, és felmond vagy kezdeményezi a közös megegyezéssel történő megszüntetést, illetve elfogadja, ha a munkáltató kezdeményezi azt. Ha ebben a helyzetben a munkáltató - bármilyen megfontolásból?- mégis a munkavállaló képességével összefüggő oknak tekinthető egészségügyi okból a munkaviszony felmondással történő megszüntetése mellett dönt, figyelemmel kell lennie az ún. védett korú munkavállalókra vonatkozó szabályozásra. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül, a munkavállaló képességével összefüggő okból akkor szüntetheti meg, ha a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. Figyelemmel kell lennie továbbá arra is, hogy a munkavállaló ilyen okból[…]

Figyelmébe ajánljuk

Elszámolhat a munkavállalóval még a táppénzes időszak alatt egy táppénz-kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató abban az esetben, ha a keresőképtelenség ideje alatt felmondott? Ki lehet fizetni a dolgozónak a felmondási időre jutó bérét, a végkielégítését és az...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy próbaidőn lévő munkavállalója keresőképtelen állományba került, ezért nem tudja személyesen átadni számára az azonnali hatályú felmondást? A próbaidő hamarosan letelik, de a munkáltató semmiképpen sem...

Tovább a teljes cikkhez

Megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt a betegszabadság vagy a táppénz ideje alatt abban az esetben, ha úgy véli, hogy nem indokolt a betegállomány? A dolgozó 2016 októbere óta keresőképtelen állományban van, és közölte a munkáltatójával, hogy a táppénz...

Tovább a teljes cikkhez

Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére