Munkavállalói felmondás táppénz alatt


Felmondhatja a határozatlan idejű munkaviszonyát a táppénzes időszak alatt az a munkavállaló, aki 2021. október 1-jétől jelenleg is keresőképtelen állományban van? Elfogadhatja a munkáltató a munkavállaló kérését arra vonatkozóan, hogy a 30 napos felmondási idő lejárta után szüntesse meg a munkaviszonyt, vagy a táppénzre tekintettel a felmondás közlésének időpontjában megszűnik a jogviszony? A felmondásban a biztosított kérte, hogy a felmondási idő alatt tekintsen el a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7203

[…] akkor ezen időtartam alatt a felmondási idő telik, és annak lejártával a munkaviszony megszűnik. Amennyiben a felmondás közlését követően a keresőképtelenség megszűnik, akkor a keresőképtelen állományban töltött időtartammal csökkentett fennmaradó időtartam felmondási időként munkavégzéssel teljesítendő. Ez alól kivételt jelent, amennyiben a felek ettől eltérően megegyeznek, és a munkáltató - részlegesen vagy teljes mértékben - mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól a felmondási idő fennmaradt tartamára. Összefoglalva, munkavállalói rendes felmondás esetén a keresőképtelenség nem érinti a 30 naptári napra vonatkozó szabályt, az nem szünetel, nem szakad meg, tehát a munkaviszonyát a felmondás közlését követő 30. nappal meg kell szüntetni, függetlenül attól, hogy ezen 30 nap alatt hány napot töltött munkavégzéssel, és hány napot töltött keresőképtelen állományban. A második kérdés kapcsán - a fentiekből következően - munkavállalói rendes felmondás esetén a 30 napos felmondási időt nem érinti a keresőképtelenség, a rendes felmondás közlésének időpontjában nem szűnik meg a munkaviszony.Hozzá kell tenni, hogy a felek bizonyos kérdésekben eltérően is megállapodhatnak, így többek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.