Munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása


Milyen módon és milyen határidővel tudja bevallani és befizetni a magánszemélyt terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a munkavállaló a munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása esetén? A munkavállalónak ebben az esetben egyéb jövedelme keletkezik, amelyből a biztosító levonja a személyi jövedelemadót, de a százalékos ehót a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2016. augusztus 9-én (303. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5137

[…] pontja úgy rendelkezik, hogy az Eho-tv. alkalmazása során nem tekinthető kifizetőnek a biztosító az Szja-tv. 28. §-ának (2) bekezdése szerinti (egyéb) jövedelem esetében. Ebből következően a kérdéssel érintett egyéb jövedelem után az azt megszerző magánszemély köteles az egészségügyi hozzájárulást bevallani és befizetni. Az egészségügyi hozzájárulás bevallására, megfizetésére, nyilvántartására az Eho-tv.-ben meghatározott eltérésekkel az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni [Eho-tv. 10. § (1) bekezdése]. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemélynek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást alapesetben előlegként, az adóelőleg, illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg kell megállapítania és megfizetnie. Abban az esetben azonban, amikor az adóelőleget a magánszemély […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.