Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés: Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagyb) aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Őstermelői tevékenység kisadózó egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Kisadózó egyéni vállalkozó folytathat a vállalkozása mellett őstermelői tevékenységet? Amennyiben igen, akkor kell járulékot fizetnie őstermelőként?
Részlet a válaszából: […] ...6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) terjed ki e jogviszonya alapján a biztosítás, ha egyéb jogcímen - ide nem értve az f) pont és a (2) bekezdés szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyt - biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége 2023. október 20-tól áll fenn, hiszen október 19-ig más jogviszonyban (munkaviszonyban, majd álláskeresési járadékban részesülőként) biztosított volt.Ugyanakkor nem minősül kezdőnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó további jogviszonya

Kérdés: Miért kell megfizetnie a járulékokat a részfoglalkozású munkaviszonyában egy matematika-fizika felkészítést, korrepetálást végző kisadózó egyéni vállalkozónak, aki a munkaviszonyában ugyanezt a tevékenységet végzi? Akkor is meg kellene fizetni a járulékot, ha a munkaviszony helyett megbízási jogviszonyt létesítene?
Részlet a válaszából: […] ...választani a Kata-tv. 2. §-a 2. pontjának a) alpontjából következően.A Tbj-tv. 9. szakasza értelmében az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi lesz a járulékalapja annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. szeptember 30-ig főállású volt, bevételt nem realizált, így a garantált bérminimum alapján teljesítette a járulékfizetést, október 1-jétől munkaviszonyban áll, és a IV. negyedévben 10 millió forint vállalkozói bevételt szerez, amiből 6 millió forint a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...melynek tartama alatt mentesült a minimumkötelezettség alól - 9×296.400 forint = 2.667.600 forint alapulvételével teljesített társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget, míg a szociális hozzájárulási adót 9×296.400×112,5 százalék = 3.001.050 forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ukrán-magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán--magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan. A rendelkezéseket az 1963. évi 16. tvr. tartalmazza.A szociálpolitikai egyezmény azonban nem tartalmaz rendelkezéseket a biztosítási kötelezettséggel kapcsolatban, így a Magyarországon munkát végző ukrán állampolgárok biztosítási kötelezettségét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] ...az apa csak október 3-tól jogosult az ellátásra.A kérdéssel kapcsolatban érdemes tisztázni néhány szabályt. Tény, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való igényt visszamenőlegesen az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot vonni egy 65. életévét betöltött munkavállalótól, aki ettől az időponttól nem öregségi nyugdíjat kap, hanem a számára kedvezőbb rokkantsági ellátás továbbfolyósítása mellett döntött?
Részlet a válaszából: […] ...6. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a kiegészítő tevékenységű személy nem minősül biztosítottnak, ezért társadalombiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett. A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Úti baleset

Kérdés: A munkahely és a lakás/szállás közötti közlekedés során bekövetkező baleset csak abban az esetben minősül munkabalesetnek, ha az a munkáltató saját vagy bérelt járművével, illetve más szerződés vagy megállapodás alapján biztosított járművel történt. (Ellenkező esetben a baleset nem munkabaleset, hanem ún. úti baleset, amely egy társadalombiztosítási fogalom.) Hogyan kell értelmezni a fenti jogszabályt az alábbi esetben? A dolgozók reggel a cég által szerződésben lévő társaság autóbuszával mentek dolgozni, és sajnos a buszt baleset érte. Az egyik dolgozó súlyosabban, a másik dolgozó könnyebben sérült, a háziorvosa mindkettőt táppénzes állományba vette a baleset napjától.
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalót ért balesetet munkavédelmi és társadalombiztosítási szempontból is értékelni kell.A kérdésben említett idézet nem valamelyik jogszabály pontos szövege, hanem - vélhetően - egy jogszabályi értelmezés.A munkabaleset fogalmát az Mvt. használja. Az Mvt. 87...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

1958-ban született férfi

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon öregségi nyugdíjra az az 1958. december 1-jén született férfi, aki Magyarországon kb. 23 év szolgálati idővel rendelkezik, Németországban 3 év szolgálati időt szerzett, és 2015. június 22-től jelenleg is Svájcban dolgozik főfoglalkozású munkaviszony keretében? Az érintett 11 hónapig (előfelvételis) katona volt, és utána 5 évig egyetemre járt. Amennyiben jogosult az ellátásra, mikor és hova kell beadni az igényt?
Részlet a válaszából: […] ...november második felében) célszerű benyújtani.Az öregségi nyugdíj megállapítását a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az "Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.
1
2
3
466