Beltag javára kötött biztosítás

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek merültek fel 2019. január 1. után egy kisvállalatiadó-alany betéti társaságnál abban az esetben, ha az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban, azaz kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként ellátó nyugdíjas beltag kedvezményezettre több mint 10 éve kötöttek egy "Aranyszárny Clavis" rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítást, amelynek díjait a társaság fizeti?
Részlet a válaszából: […] ...minden más személy, például munkáltató, kifizető által a magánszemély javára kötött és e más személy által fizetett díjú biztosításának díja a magánszemély jogcím szerinti jövedelme, kivéve, ha a biztosító szolgáltatására a díjfizető jogosult [Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Munkáltató által biztosított utasbiztosítás

Kérdés: Alkalmazható az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja abban az esetben, ha egy magyar vállalkozás csoportos keretnapos üzleti biztosítást köt munkavállalói számára? A munkáltató a biztosítás kapcsán kifizet egy keretösszeget, és ezt követően, mikor munkavállalója kiküldetés keretein belül utazik, lehívja az érintett munkavállalóra az utasbiztosítást.
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása), abban az esetben sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.
Kapcsolódó címkék:  

Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.3. pontja értelmében akkortekinthető a foglalkoztató által átvállalt biztosítási díj adómentes- a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, - a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló baleset- ésbetegségbiztosítás, valamint -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Munkavállaló javára kötött életbiztosítás

Kérdés: Elszámolható-e költségként a biztosítási díj, és adómentes juttatásnak tekinthető-e abban az esetben, ha egy cég alkalmazottjára teljes életre szóló, nyílt végű, kockázati életbiztosítást (teljes életre szóló befektetési alapokkal rendelkező életbiztosítás) kötött, melynek haláleseti kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse? Később a szerződés átköthető, visszavásárolható stb. Milyen adókötelezettség keletkezik, ha a magánszemély a biztosításból esetileg vagy rendszeresen pénzt von ki?
Részlet a válaszából: […] ...8. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem kell azadott adóévi adóalap megállapításánál az adózás előtti eredményt megnövelni abiztosítás díjával, ha a biztosított - a szakképző iskolai tanuló mellett - azadózóval munkaviszonyban, vagy önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Kockázati életbiztosítás

Kérdés: Egy cég által a dolgozója javára 10 éve kötött és fizetett kockázati életbiztosítás futamideje lejárt, s elérkezett a visszafizetés ideje. A vállalkozás szeretné a biztosító által kifizetett összeget a dolgozójának ajándékozni. Milyen közterheket kell fizetni ez után a kifizetés után abban az esetben, ha a befizetett összeg után adókedvezményt nem vettek igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...adózási következmény attól függ, hogy a biztosító aszolgáltatását kinek teljesíti. Ha a biztosítási szerződés alapján akedvezményezett a díjat fizető cég, akkor a fizetett díj nem adókötelesjövedelme a magánszemélynek. Ha a munkáltató a biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.
Kapcsolódó címkék:  

Életbiztosítás díjának közterhei

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek az alkalmazott, illetve a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére kötött életbiztosítás díja után? A biztosítás fizetése negyedévente történik, 34 311 forint összegben.
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási díj szja-kötelezettségének megítélése egyforma a személyesen közreműködő tag és az alkalmazott esetében. Adómentes jövedelem (Szja-tv. 1. számú melléklet 6.3.) a társaság által fizetett biztosítási díj akkor, ha a megkötött biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni baleset-biztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettségek vetődnek fel abban az esetben, ha egy kft. a dolgozói részére egyéni baleset-biztosítást kötött, amit minden hónapban mindenki után egyénenként fizet be?
Részlet a válaszából: […] ...mint biztosítottnak juttat a kifizető a belföldi székhelyű biztosítóintézettel kötött kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, baleset-biztosítás és/vagy a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás formájában.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.
Kapcsolódó címkék:  

Köztehermentes biztosítási formák

Kérdés: A 2004-es változások után melyek azok a biztosítási formák, amelyek díjának átvállalása esetén a munkáltatónak nem kell közterheket fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély mint biztosított vagy kedvezményezett után más által fizetett biztosítási díj adóköteles annál a magánszemélynél, aki a biztosítási szerződésben biztosítottként van megjelölve az Szja-tv. 3. § 50. pontja alapján. Nem keletkezik adókötelezettség a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
Kapcsolódó címkék: