Társas vállalkozó családi járulékkedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt egy társas vállalkozó, aki cégéből csak osztalékot vesz ki, de mivel ügyvezető, és nincs más biztosítása, havonta a minimálbér után megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...járulék-kedvezményt csak a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő társadalombiztosítási járulék erejéig lehet érvényesíteni.Így tehát a kérdésben említett társas vállalkozó, aki nem rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...módosításán túl) nincs más teendő.Amennyiben az érintett személy nem tagja a cégnek, akkor viszont az ügyvezetés nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, tehát ezzel összefüggésben nincs bejelentési kötelezettség.(Kéziratzárás: 2023. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított társas vállalkozó közterheinek alapja elsődlegesen a részére kiosztott személyijövedelemadó-köteles jövedelem, a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó tekintetében van azonban egy minimumösszeg, amit akkor is meg kell fizetni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor, mivel nappali tagozatos diák, és jövedelemben nem részesül, járulékfizetés nem terheli. Mivel azonban kiterjed rá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelő bejelentési és bevallási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a 'T1041-es nyomtatványon a bejelentési, illetve az '58-as nyomtatványon a bevallási kötelezettsége annak a 2022 szeptemberétől őstermelői tevékenységet folytató magánszemélynek, akinek a tevékenység megkezdésekor teljes munkaidős munkaviszonya volt, a munkaideje azonban december hónaptól heti 10 órásra módosult? A magánszemélynek 2022-ben nem volt bevétele az őstermelői tevékenységből.
Részlet a válaszából: […] ...- függetlenül a munkaidő hosszától - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján kizárja az őstermelői jogviszonyban a biztosítást. Tehát amíg a munkaviszony fennáll, őstermelőként nincs biztosítási (és így bejelentési), illetve járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjas dolgozóknak. Ezáltal a nyugdíjas munka-vállaló részére kifizetett (nettó) munkabér valóban magasabb lesz, hiszen a társadalombiztosítási járulékot nem kell levonni belőle, a munkavállaló viszont nem szerez jogosultságot az egészségbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Igazolás letiltásról

Kérdés: Milyen formában kell feltüntetni a végrehajtóval kötött megállapodás alapján létrejött részletfizetés miatt szüneteltetett letiltást a kilépő igazoláson? Rá kell vezetnie a nyomtatványra a munkáltatónak, hogy a munkavállaló jövedelme letiltás alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...történt alkalmaztatásról, mindenképpen indokolt a munkavállaló nyilatkoztatása, megerősítése.A végrehajtóval kötött részletfizetés biztosításának tartamában a Vht. 52. §-ának f) pontja alapján a végrehajtás szünetel, ezért annak időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] ...otthonfelújítási támogatás igénybevételét előíró feltételrendszerben meghatározó jelentőséggel bír a jogalkotó társadalombiztosítási jogviszonnyal szemben megfogalmazott elvárása. Az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Családipótlék-jogosultság bukás miatti pótérettségi esetén

Kérdés: Meddig jogosult családi pótlékra az a tanuló, aki a középiskolai tanulmányok utolsó évének végén megbukott valamely tantárgyból, ezért érettségi vizsgát a normál rendben nem tehetett, de a pótvizsgát sikeresen teljesítette, és ezzel augusztus végén pótérettségi keretében fejezte be középiskolai tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelői időszak beszámítása a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a nyugdíjba vonulásra annak a nőnek, aki jelenleg 62 éves, és 2023-ban meglesz a 40 év szolgálati ideje, de az adategyeztetési eljárás szerint a nők nyugdíjához csak 35 év jogosultsági ideje van, mert azt az időt, ami alatt őstermelőként dolgozott, és megállapodás alapján fizette a járulékokat, nem veszik figyelembe? Mi az oka annak, hogy nem ismerik el azt az időszakot, amely alatt a járulékok rendben megfizetésre kerültek?
Részlet a válaszából: […] ...a megállapodással szerzett szolgálati időt, ha a megállapodás időtartama alatt a jogosult dolgozott.A jogosultsági időnek minősülő biztosítási időket a nyugdíjjogszabályok tételesen felsorolják.Nem található a felsorolásban a munkanélküli-ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
449