Szolgálati járandóságban részesülők nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti az ellátás újraszámítását egy szolgálati járandóságban részesülő személy abban az esetben, ha az ellátás ideje alatt keresőtevékenységet végez? Hogyan, milyen nyomtatványon adható be a kérelem ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap bármelyik megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél beszerezhető.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyugdíjbiztosítási eljárásokban alkalmazandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Figyelembe kell venni a korábban felvett lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztési idő lejárta előtti visszafizetésekor a 44/2012. BM rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján elengedett összeget egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki havi 300 ezer forint munkabérrel munkaviszonyban is áll?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén, éves szinten legfeljebb a minimálbér 18-szorosát meg nem haladó társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet szerezhet biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyában anélkül, hogy ellátásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Biztosított egyéni vállalkozó bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni, illetve ha igen, milyen kódon a mellékállású kisadózói egyéni vállalkozói jogviszony megszűnését, illetve a tevékenység átalányadózóként történő folytatását abban az esetben, ha az érintett társas vállalkozóként biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...kisadózói jogviszony alapján fennálló biztosítás megszűnését nem kell a T1041-es nyomtatványon bejelenteni, ám az ezt követően létesített egyéni vállalkozói jogviszonyt (mint új biztosítási jogviszonyt) igen.Az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...ez azonban jelen esetben nem javasolt. A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja szerint ugyanis a megbízási jogviszonyban álló ügyvezető biztosítási és közteherfizetési kötelezettségét a társas vállalkozókra vonatkozó szabályok alapján kell elbírálni. Ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Német állampolgár ügyvezető

Kérdés: Német állampolgár magánszemély megbízási jogviszony keretében ügyvezetőként történő foglalkoztatása mellett mire figyeljen az a kettő nem kapcsolt viszonyban álló magyarországi társas vállalkozás, akik nem rendelkeznek külföldön telephellyel? A német ügyvezető Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik, állandó lakóhelye és a létérdek központja Németországban van. Németországban nem rendelkezik állami egészségbiztosítással, csak magánnal, jövedelmet csak a kettő magyarországi székhelyű vállalkozás juttat részére, mindketten a minimálbér összegét többszörösen meghaladó összegben. A német ügyvezető tevékenységét a magyarországi jelenlétén túl az Unió területén több országból el tudja látni home office keretében, de egyik országban sem tölt 183 napot. Van valamilyen kötelezettsége a német állampolgárnak annak nyilvántartására, hogy az egyes országok területén milyen mértékű munkavégzés történt részéről? A1-es igazolás hiányában a magyar munkáltatókat milyen adók és járulékok terhelik? Van jelentősége annak, hogy az önálló jogkörű német ügyvezető egyedül vagy más, szintén önálló jogkörrel rendelkező magyar állampolgár ügyvezető mellett látja el tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozónak minősül. Mégpedig biztosított társas vállalkozónak, hiszen nem nyugdíjas, illetve Németországban nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, illetve A1-es igazolással.Ennek megfelelően magyarországi vállalkozásaiban az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Felszolgálási díj

Kérdés: Fizethető adómentesen felszolgálási díj egy éttermet üzemeltető munkáltató által foglalkoztatott konyhai dolgozóknak, vagy csak a felszolgálók jogosultak adómentesen a juttatásra?
Részlet a válaszából: […] ...a felszolgálási díjra jogosult magánszemélyek között, és az egy főre jutó összeget a magánszemély jövedelmét terhelő társadalombiztosítási járulék mértékével csökkentve kell a jogosultak részére kifizetni.(Kéziratzárás: 2022. 09....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Táppénz mértéke

Kérdés: Milyen mértékű táppénz folyósítható annak a munkavállalónak, aki 2020. június 19-től 2021. szeptember 15-ig állt alkalmazásban, majd 2021. szeptember 16-tól 2022. augusztus 26-ig passzív GYED-re jogosult, 2022. augusztus 1-jétől ugyanannál - az előző - munkáltatónál létesít munkaviszonyt, és 2022. augusztus 15-től (7-es kóddal) keresőképtelen állományba kerül? 2022. augusztus hónapra passzív jogon vagy munka melletti ellátásként folyósítandó a GYED?
Részlet a válaszából: […] ...táppénz mértékét befolyásolja, hogy hány nap biztosításban töltött idővel rendelkezik az igénylő. A táppénz mértéke 60 százalék, ha az igénylő rendelkezik a folyamatos biztosításban töltött időtartama alatt 730 nap biztosításban töltött nappal. Ha ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Megállapodás nyugdíjszolgáltatásra

Kérdés: Mi az a legkisebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást lehet kötni a nyugellátás biztosítása érdekében, ha az érintett személy jelenleg nem dolgozik, csak a gyermeke támogatja havonta egy csekély összeggel?
Részlet a válaszából: […] ...a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá, hogy négy órát meghaladó tartamú rendelkezésre állás a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Fogyatékossági támogatásban és rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Munkavállalás esetén le kell mondania valamelyik ellátásról annak a személynek, aki fogyatékossági támogatásban és rokkantsági járadékban is részesül? Abban az esetben, ha továbbra is folyósíthatóak az ellátások, le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a munkabérből, illetve a munkáltatónak meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjas személy részesül fogyatékossági támogatásban.) Ebből következően, amennyiben az említett ellátásban részesülő személy biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesít, akkor biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.
1
2
3
439