Járulékfizetés egyéni vállalkozás szüneteltetése alatt

Kérdés: Van bármilyen járulékfizetési kötelezettsége április hónapra annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 40 órás munkaviszony mellett folytatta a tevékenységét, amit április 10-től szüneteltet, de időközben április 20-án a munka-viszonya is megszűnt? A vállalkozó kivétet nem számolt el.
Részlet a válaszából: […] ...10-től szünetelteti az egyéni vállalkozói tevékenységét, ami egyben azt is jelenti, hogy egyéni vállalkozói jogviszonyában szünetel a biztosítása is.Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól is, hiszen a Tbj-tv. 40....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kft. tagjának és külsős ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tagját abban az esetben, ha személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, de nem ő az ügyvezető? Hogyan kell bejelenteni a társaság vezetését végző külsős személyt, aki ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és rendelkezik máshol egy heti 40 órás munkaviszonnyal? Mindkettőjüket szerepeltetni kell a '08-as bevalláson?
Részlet a válaszából: […] ...ügyvezető nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést, tehát rá e jogviszony alapján nem terjed ki a biztosítás, őt biztosítottként bejelenteni nem kell.Ami a '08-as bevallásokat illeti, azokban szintén csak a társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Ausztriában élő magyar munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell megfizetni a közterheket egy magyarországi telephelyű cég magyar állampolgárságú munkavállalója után abban az esetben, ha Ausztriába költözött, és onnan dolgozik távmunkában?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti államban biztosított. A kérdésben vázolt helyzetben az Ausztriába költözött és onnan távmunkában munkát végző munkavállaló biztosítási kötelezettsége szintén Ausztriába "helyeződik át". Hogy ez után a magyar munkaadó miként tehet eleget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Ausztriába költöző személy GYED-e

Kérdés: Jár a továbbiakban a GYED annak a jogosultnak, aki felmondta a korábbi munkaviszonyát, ami után az ellátást változatlanul a korábbi foglalkoztató által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, mert nem létesített új munkahelyet, de időközben a családjával kiköltözött Ausztriába, és a tajszáma inaktiválásra kerül? Amennyiben jogosult az ellátásra, akkor a magyar vagy az osztrák állam lesz a teherviselő?
Részlet a válaszából: […] ...figyelemmel kell lenni azonban az ellátások halmozódásának megakadályozására vonatkozó alapelvre is. Ezen alapelv lényege az ugyanazon biztosítási idő tekintetében több azonos jellegű ellátásra való jogosultság kizárása.A GYED családi ellátásnak minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Életbiztosítás személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan kell teljesíteni a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget egy kft. által a társaság tulajdonos-ügyvezetőjére kötött biztosítások esetében abban az esetben, ha az egyik - teljes életre szóló, baleseti kiegészítőket tartalmazó biztosítás - kedvezményezettje a kft., a másik - kockázati életbiztosítás - kedvezményezettje pedig a biztosított magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...egyik esetben a díjfizető és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett is a kifizető, a biztosított a magánszemély. A másik esetben a biztosítási díjat a kifizető fizeti, a magánszemély a biztosított, és a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje is a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Kell valamilyen módon tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy betegsége esetén a betegszabadság után nem jogosult táppénzre? Alá kell íratni vele valamilyen nyilatkozatot, vagy elég a szóbeli tájékoztatás ebben az esetben, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] ...való jogosultsága, a továbbiakban a táppénzre már valóban nem lesz jogosult. Az ellátásra való jogosultság egyik fontos kritériuma a biztosítási jogviszony, a nyugdíjas munkavállaló pedig társadalombiztosítási szempontból nem minősül biztosítottnak. Ezt feltehetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nevelőszülői gyermekgondozási díj ideiglenes hatályú elhelyezés esetén

Kérdés: Folyósítható a nevelőszülői gyermekgondozási díj ideiglenes hatályú elhelyezés esetén? A nevelőszülő rendelkezik az egyéb jogosultsági feltételekkel, az ideiglenes elhelyezés és a nevelésbe vétel között viszont több hónap is eltelhet, amely alatt esetleg nem kap ellátást.
Részlet a válaszából: […] ...teljes tartama alatt,- a gyermek gondozási helyének a nevelőszülőnél történő kijelölését megelőző két éven belül 365 napi előzetes biztosításban töltött idő,- a gyermek saját háztartásban történő nevelése.Válaszunkat támasztja alá a Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kifizetőhelyi feladatok ellátásához szükséges iratok

Kérdés: Át kell adnia a munkáltatónak a kifizetőhelyi feladatokat ellátó külsős cég kérésére a tb-kiskönyveket, valamint az eredeti CSED- és GYED-igénybejelentőket? A bérszámfejtést, valamint a munkaügyi feladatokat a munkáltató látja el, illetve a kilépő munkavállalók részére átadandó igazolásokat is ők készítik elő és adják át a jogosultnak, a kifizetőhely viszont ragaszkodik a kért iratokhoz.
Részlet a válaszából: […] ...társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai közé tartozik - többek között - a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása, illetve az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Nyugdíjasnak minősülhet, és ezzel mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól az a 63 éves szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló, aki több mint 3 év korkedvezményre jogosult? Igényelhető visszamenőlegesen az öregségi nyugdíj ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati járandóság nem nyugellátás, és az abban részesülő személy nem tekinthető nyugdíjasnak, így biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyában az általános szabályok szerint terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell igényelnie az öregségi nyugdíjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személynek?
Részlet a válaszából: […] ...időt. Annak, aki dolgozik, az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében már nem szükséges megszüntetni a munkaviszonyát.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, akia) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.
1
2
3
476