Beltag rokkantsági ellátása


Kaphat rokkantsági ellátást egy betéti társaság egyetlen beltagja, figyelembe véve, hogy az ügyvezetés keresőtevékenységnek minősül?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2015. június 2-án (279. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4742

[…] keresőtevékenységet kell érteni, amelybe beletartozik a vezető tisztségviselői teendők ellátása is, függetlenül attól, hogy arra milyen jogviszonyban, illetve díjazás ellenében vagy díjazás nélkül kerül sor.Az ellátás megállapítását követően azonban a 2011. évi CXCI. tv. már nem zárja ki a keresőtevékenység folytatását. A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a rokkantsági ellátást keresőtevékenység esetén akkor kell szüneteltetni, ha az érintett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, tehát 2015-ben a 152 250 forintot.A jövedelem számítása szempontjából a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni. Jelen esetben egy bt. egyetlen ügyvezető beltagjáról van szó aki – feltéve hogy az ügyvezetést nem munkaszerződés alapján látja el, amelynek lehetősége egyébként […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.