Családi pótlék szökésben lévő gyámolt gyermek után


Jogosult továbbra is családi pótlékra egy hivatásos nevelőszülő, akinek az egyik gyámolt gyermeke szökésben van?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. április 29-én (257. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4395

[…] szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermek jogán. Ez a fajta ellátás a még nem tanköteles gyermekre tekintettel jár.Iskoláztatási támogatásra jogosult a fentiekben meghatározott személy, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. Ezen időpontot követően is folyósítható az iskoláztatási támogatás. A tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár ez az ellátás, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. Iskoláztatási támogatásra jogosult a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára.Ezeket a szabályokat a Cst. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja valamint, a 7. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai határozzák meg.Esetünkben a gyermekotthon vezetője vagy a nevelőszülő a tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, a tankötelezettség megszűnését követően a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak 18. életéve betöltéséig kaphatja az ellátást. Ugyanez a paragrafus kimondja, hogy saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra, aki nagykorúságát elérve kikerül az átmeneti vagy tartós nevelésből.Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.