Családi pótlék adókötelezettsége

Kérdés: Adóköteles jövedelemnek számít-e 2010-ben is a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] Az Országgyűlés az Szja-tv.-t több helyen módosítva acsaládi pótlékra jogosult és a vele együtt élő házastárs, illetve az ilyenbevételt szerző élettárs tekintetében a családi pótlék összegét az adóévbenmegszerzett, adóterhet nem viselő egyéb jövedelemnek minősítette...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Élettárs családi pótlékának figyelembevétele jövedelemként

Kérdés: A családi pótlék felét kell-e figyelembe venni adóterhet nem viselő járandóságként annak a férfinak az esetében, aki élettársával együtt kettő gyermeket nevel, akik közül csak az egyik a közös gyermekük, a másik az élettársáé?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. § (18) bekezdése szerint "Családi pótlékcímén az adóévben megszerzett bevételből egyéb jövedelema) a családok támogatásáról szóló törvény szerint jogosultmagánszemélynél, a vele együtt élő házastársánál, illetve az ilyen bevételtszerző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Visszamenőlegesen kifizetett családi pótlék adókötelezettsége

Kérdés: Adóköteles-e a szeptember hónapban július-augusztus hónapokra visszamenőlegesen kifizetett családipótlék-különbözet, tekintettel arra, hogy az adókötelezettség a 2009. augusztus 31-ét követően megszerzett ellátásra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdés magában foglal egy sokak által ismert, mások általazonban nem tudott tényt: a családi pótlékot visszamenőlegesen is meg lehetállapítani, amennyiben a folyósításhoz szükséges feltételek korábban isfennálltak. A Cst. szerint az ellátás az igény benyújtásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.