Családi pótlék adókötelezettsége

Kérdés: Adóköteles jövedelemnek számít-e 2010-ben is a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] Az Országgyűlés az Szja-tv.-t több helyen módosítva acsaládi pótlékra jogosult és a vele együtt élő házastárs, illetve az ilyenbevételt szerző élettárs tekintetében a családi pótlék összegét az adóévbenmegszerzett, adóterhet nem viselő egyéb jövedelemnek minősítette...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Élettárs családi pótlékának figyelembevétele jövedelemként

Kérdés: A családi pótlék felét kell-e figyelembe venni adóterhet nem viselő járandóságként annak a férfinak az esetében, aki élettársával együtt kettő gyermeket nevel, akik közül csak az egyik a közös gyermekük, a másik az élettársáé?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. § (18) bekezdése szerint "Családi pótlékcímén az adóévben megszerzett bevételből egyéb jövedelema) a családok támogatásáról szóló törvény szerint jogosultmagánszemélynél, a vele együtt élő házastársánál, illetve az ilyen bevételtszerző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Családi pótlék figyelembevétele elvált és külön élő szülők esetében

Kérdés: Elvált és külön élő szülők esetén a gyermektől külön élő szülőnél is figyelembe kell venni a családi pótlék felét, mint adóterhet nem viselő járandóságot?
Részlet a válaszából: […] 2009. szeptember 1-jét követően a családi pótlék adóterhetnem viselő járandóságnak minősül. Az Szja-tv. 2009. szeptember 1-jétől hatályos28. § (18) bekezdés a) pontja alapján a családi pótlék címén megszerzettbevételből egyéb jövedelem a Cst. szerint jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.