tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott 40 év szolgálati idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rokkantsági nyugdíj beszámítása a 40 éves jogosultsági időbe

Kérdés: Beleszámít-e a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év jogosultsági időbe a közel 4 éves rokkantsági nyugdíjban töltött időszak?
Részlet a válaszból: […]járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Amennyiben a Kérdező a rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is figyelembe véve rendelkezik 40 év szolgálati idővel, a nők öregségi teljes nyugdíjára jelenleg nem szerezhet jogosultságot. Felhívjuk minden kedves Olvasónk figyelmét arra, hogy a már korábban megállapított szolgálati idő mennyisége nem feltétlenül jelent automatikus jogosultságot a 40 év jogosító idővel rendelkező nők nyugdíjára. Ugyanis nem minden szolgálati idő vehető figyelembe jogosultsági időként, így például a szakmunkástanulóként, a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóként, az átképzési támogatásban részesülő személyként, a munkanélküli-segélyben részesülő személyként, ápolási díjban részesülő személyként (kivéve ha azt a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolása címén állapították meg) szerzett szolgálati idő nem növeli a jogosultsági idő hosszát. De ugyanígy nem minősül jogosultsági időnek az álláskeresést ösztönző juttatás folyósításának időtartama, vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama, a rehabilitációs járadék folyósításának időtartama, a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3291

2. találat: Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Melyek azok az időtartamok, amelyek jogosító időként beszámítanak a nők kedvezményes nyugdíjazásánál, amely életkorra tekintet nélkül 40 év munka után jár?
Részlet a válaszból: […] 12. a szövetkezet tagjaként (ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik), 13. a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozóként, 14. a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozóként, 15. a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében I. bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként személyesen munkát végző személyként (kivéve a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy), II. alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasházközösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselőjeként, III. szövetkezet vezető tisztségviselőjeként, továbbá IV. a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselőjeként, V. a helyi (települési) önkormányzat választott képviselőjeként (tisztségviselője), VI. társadalmi megbízatású polgármesterként, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása), illetőleg a tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét, 16. az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyként, szerzetesrend tagjaként (a továbbiakban együtt: egyházi személy), kivéve a saját jogú nyugdíjast, 17. a mezőgazdasági őstermelőként, 18. a külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén kívül munkát végzőként, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozóként, valamint b) az 1998. január 1-jét megelőzően 1. az a) pont szerinti jogviszonyokban, 2. kisiparosként, 3. magánkereskedőként, 4. az alkalmi munkát végzőként, 5. a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként, 6. a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként, 7. a gazdasági munkaközösség tagjaként, 8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, 9. a kisszövetkezet tagjaként, 10. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként, 11. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, 12. az egyéni gazdálkodóként, 13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként, 14. a külföldi munkavállalóként, 15. a külföldi munkavállaló előadóművészként, 16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként, 17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként, 18. a szabadalmi ügyvivő iroda vagy társaság tagjaként, 19. a közjegyzőként, 20. az önálló bírósági végrehajtóként, 21. a szerzői jogvédelem alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3238

3. találat: 40 év szolgálati idővel rendelkező nő nyugdíjazása

Kérdés: Hogyan alakul a nyugdíjjogosultsága annak a női munkavállalónak, aki 2011-ben tölti be az 59. életévét, és már most megvan a 40 év szolgálati ideje, amit a tb leigazolt? A 40 év szolgálati időbe beszámításra került a főiskolai tanulmányok ideje is.
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő azzal, hogy az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok kormányrendeletben kerülnek felsorolásra, de ezek közé nyilvánvalóan nem tartozik a főiskolai tanulmányok ideje, így a nyugdíjba vonulás e formájánál sem lehet azt jogosultsági időként figyelembe venni. A nyugdíj összegének megállapításánál azonban a Tny-tv. 41. §-a értelmében szolgálati időként kell figyelembe venni - az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt, - a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az időpontra tekintet nélkül a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3207

4. találat: 40 év szolgálati idővel rendelkező nő nyugdíjazása

Kérdés: Mikor érdemes beadnia a nyugdíjigényét annak az 55 éves nőnek, aki az ONYF számításai szerint jelenleg 41 év szolgálati idővel rendelkezik, és olvasta az újságban, hogy a nők 40 év munkaviszony után életkorra tekintet nélkül beadhatják az igénylést?
Részlet a válaszból: […]számú törvényjavaslatot (http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1745), melynek rendelkezéseit a hatálybalépésig nem lehet alkalmazni, és a nők részére a kedvezményes nyugdíjat megállapítani. Hangsúlyozzuk, hogy mindaddig, amíg az Országgyűlés nem dönt a törvényjavaslatról, addig a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítására irányuló igény nem nyújtható be, erre vonatkozó jogszabály lapzártánkig nem született. A törvénytervezet szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül az a nő jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára nyújtandó kedvezményes nyugdíjat - az előzőekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3190