Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a betöltött 65. életév, ami azt jelenti, hogy 2023-ban az 1958-ban születettek igényelhetik az ellátást a születésnapjukat követő naptól. A korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat kizárólag nők igényelhetik abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Öregségi nyugdíjkorhatár

Kérdés: Mikortól szűnt meg a nők és a férfiak 55 éves öregségi nyugdíjkorhatára?
Részlet a válaszából: […] A nőkre és a férfiakra egyöntetűen vonatkozó 55 éves nyugdíjkorhatár soha nem létezett, illetve ha igen, akkor nagyon régen. A Tbj-tv., illetve a Tny-tv. hatályba-lépését megelőzően érvényes jogszabály, az 1975. évi II. tv. 1975. július 1-jétől hatályos szövege szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Rokkant személy nyugellátása

Kérdés: Van valamilyen lehetősége előnyugdíj igénylésére egy B2 besorolású rokkant személynek, aki 1975 óta dolgozik, de még nem szerezte meg a 40 év szolgálati időt?
Részlet a válaszából: […] 2012. január 1-jétől az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségével kizárólag azok a nők élhetnek, akik negyven év jogosultsági időt tudnak igazolni. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Megállapodás hiányzó szolgálati időre

Kérdés: Valóban megfizetheti egy összegben a nyugdíjjárulékot a hiányzó szolgálati idő megszerzése érdekében az a nő, aki szerette volna igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat, de a kérelmét elutasították, mert nem szerezte meg a szükséges 40 év szolgálati időt az ellátáshoz? Az életkora miatt nem talál munkát, így nem valószínű, hogy további szolgálati időt tud szerezni.
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes nyugdíjának hiányzó idejére a megállapodás sajnálatos módon nem vehető figyelembe sem utólagos egyösszegű, sem havonta történő megfizetéssel.A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjának célja, hogy a nők családban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Munkavégzés nyugdíj mellett

Kérdés: Hetente hány órát taníthat az ellátása mellett egy öregségi nyugdíjban részesülő tanárnő?
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt néhány mondatban összefoglaljuk a "nyugdíj" melletti munkavégzés korlátozására irányuló legfőbb szabályokat. A társadalombiztosítási ellátások keretein belül saját jogú nyugdíj, valamint a köznyelvben ugyancsak "nyugdíjként"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

1955-ben született férfi nyugdíjának összege

Kérdés: Hogyan befolyásolják a 40 év szolgálati idő feletti évek a nyugdíj összegét egy 1955-ben született férfi esetében, aki jelenleg kb. 48 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatára az 1955-ben született férfiaknak a betöltött 64. életév, tehát ők legkorábban 2019-ben kérhetik az öregségi nyugdíj megállapítását. A nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

MÁV-évek program

Kérdés: Létezik még a "MÁV-évek" program, és ha igen, hol kell elindítani a folyamatot? Van rá reális esély, hogy a nyugdíjhoz hiányzó utolsó két évet kiváltsa a MÁV-évekkel az a munkavállaló, aki 1979. szeptember 10-én kezdett a MÁV-nál dolgozni, tehát jelenleg 38 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A MÁV-évek program a MÁV Zrt.-nél dolgozók foglalkoztatása során alkalmazható eszköz, melynek részletszabályait a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatairól szóló együttműködési megállapodás rendezi. Mivel a program...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Nyugellátás igénybevétele

Kérdés: Bármikor igénybe veheti a nyugellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt az a nő, aki már rendelkezik a 40 év szolgálati idővel, de egyelőre nem kívánja igénybe venni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Természetesen igen, hiszen az nem jogvesztő, ha valaki nem él a nyugdíjjogosultságával. Aki rendelkezik a nyugdíjjogosultság feltételeivel (betöltött korhatár + 20 év szolgálati idő, illetve 40 év jogosultsági idő), bármikor érvényesítheti az igényét (akár 6 hónapra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Pedagógus nyugdíjkorhatára

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-ában foglaltakat egy 1961-ben született bölcsődevezető munkakörben foglalkoztatott nő esetében, aki 2019. július hónapban fog rendelkezni a 40 éves szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a meghatározott munkakörben foglalkoztatott pedagógusok 2017. január 1-jével történő magasabb fizetési fokozatba történő besorolását írja elő, ha a pedagógusnak 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.
1
2
3
12