Jutalom figyelembevétele nyugdíjalapként

Kérdés: Figyelembe veszik a 2024. február hónapban fizetett több millió forint összegű jutalmat a nyugdíj összegének kiszámítása során egy kft. munkavállalójának az esetében, aki 2025. március 16-án éri el a nők 40 éves nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időt? A munkavállaló heti 30 órában egy iskolában tanárnő, és heti 10 órás munkaviszonyban dolgozik a jutalmat fizető kft.-nél.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 22. §-ának (1) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] A kisgyermekes szülők a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolása érdekében gyakran keresik a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét. Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Nők nyugdíjazása

Kérdés: Hány évesen mehet nyugdíjba az a nő, aki nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és jelenleg nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nők nem szereznek kellő jogosultsági időt, a nyugdíjba vonulásra – a férfiakhoz hasonló módon – a nyugdíjkorhatár betöltésekor van lehetőségük.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szolgálati idő megvásárlása

Kérdés: Meg tudja vásárolni a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időből hiányzó két évet egy hatvanadik életévét betöltött nő, akinek megszűnt a munkahelye, és nagyon kevés esélye van újat találni?
Részlet a válaszából: […] Megállapodást nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem vagy szolgálati idő szerzése érdekében lehet kötni a nyugdíjbiztosítási szerveknél. Szolgálati időt "vásárolni"a) a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Korkedvezmény

Kérdés:

Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?

Részlet a válaszából: […] Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a betöltött 65. életév, ami azt jelenti, hogy 2023-ban az 1958-ban születettek igényelhetik az ellátást a születésnapjukat követő naptól. A korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat kizárólag nők igényelhetnek abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Főállású kisadózó szolgálati ideje

Kérdés: Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának és a nyugellátás összegéhez figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Öregségi nyugdíjkorhatár

Kérdés: Mikortól szűnt meg a nők és a férfiak 55 éves öregségi nyugdíjkorhatára?
Részlet a válaszából: […] A nőkre és a férfiakra egyöntetűen vonatkozó 55 éves nyugdíjkorhatár soha nem létezett, illetve ha igen, akkor nagyon régen. A Tbj-tv., illetve a Tny-tv. hatályba-lépését megelőzően érvényes jogszabály, az 1975. évi II. tv. 1975. július 1-jétől hatályos szövege szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Rokkant személy nyugellátása

Kérdés: Van valamilyen lehetősége előnyugdíj igénylésére egy B2 besorolású rokkant személynek, aki 1975 óta dolgozik, de még nem szerezte meg a 40 év szolgálati időt?
Részlet a válaszából: […] 2012. január 1-jétől az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségével kizárólag azok a nők élhetnek, akik negyven év jogosultsági időt tudnak igazolni. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Megállapodás hiányzó szolgálati időre

Kérdés: Valóban megfizetheti egy összegben a nyugdíjjárulékot a hiányzó szolgálati idő megszerzése érdekében az a nő, aki szerette volna igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat, de a kérelmét elutasították, mert nem szerezte meg a szükséges 40 év szolgálati időt az ellátáshoz? Az életkora miatt nem talál munkát, így nem valószínű, hogy további szolgálati időt tud szerezni.
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes nyugdíjának hiányzó idejére a megállapodás sajnálatos módon nem vehető figyelembe sem utólagos egyösszegű, sem havonta történő megfizetéssel.A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjának célja, hogy a nők családban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Munkavégzés nyugdíj mellett

Kérdés: Hetente hány órát taníthat az ellátása mellett egy öregségi nyugdíjban részesülő tanárnő?
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt néhány mondatban összefoglaljuk a "nyugdíj" melletti munkavégzés korlátozására irányuló legfőbb szabályokat. A társadalombiztosítási ellátások keretein belül saját jogú nyugdíj, valamint a köznyelvben ugyancsak "nyugdíjként"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2
3
12