tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott 25 év alatti munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 25 év alatti munkavállaló szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az adókedvezmény tekintetében annak a betéti társaságnak, amely 2018. december 5-től alkalmaz egy dolgozót, aki 2021. év végén lesz 25 éves? A társaság igénybe vette utána a 25 év alatti pályakezdőkre vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, amellyel - tudomásunk szerint - az átmeneti szabályok alapján az érintett 25. életévének a betöltéséig élhetnek, a NAV tájékoztatása szerint viszont a kedvezmény már nem jár.
Részlet a válaszból: […]adókedvezményéről van szó, amely 2 évig illette meg a munkavállalót.Ez a kedvezmény a Szocho-tv. 36. §-ának (2) bekezdése értelmében az érvényesítésre nyitva álló időtartam alatt a 2011. évi CLVI. tv. hatályvesztését követően is érvényesíthető, tehát jelen esetben a kedvezményt 2020. december 31-ig alkalmazhatta a vállalkozás.A több mint 180 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti munkavállalókra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6763

2. találat: Pótszabadság határozott idejű munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult a 25 év alattiak pótszabadságára egy kormányhivatali munkahelyen határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]egyenlő részletben jogosult, a végkielégítést pedig a felmondási idő utolsó napján kell kifizetni.- A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyt létesít, ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra nem jogosult, végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időtartam számítása során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is figyelembe kell venni.- A munkavállaló nem létesíthet munkaviszonyt azzal a helyi önkormányzattal, amelynek képviselője. (Ez a szabály a kormányhivatalban történő foglalkoztatásra nyilvánvalóan nem terjed ki.)- A munkavállalónak a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.- E munkavállalók tekintetében továbbá nem alkalmazhatók az Mt.-nek a csoportos létszámcsökkentésre, valamint a jogellenes jogviszony-megszüntetésre vonatkozó előírásai, helyettük a Kttv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni rájuk.A kormányhivatalnál munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók szabadságára és a szabadságának kiadására - a fentiekből következően - eltérés és kivétel nélkül az Mt. rendelkezései az irányadók. Az Mt. alapján a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.Munkában töltött időnek minősül a szabadságra jogosultság szempontjábóla) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,b) a szabadság,c) a szülési szabadság,d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának,e) a keresőképtelenség,f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,g) a munkavégzés alóli mentesülésnek Mt. 55. §-a (1) bekezdésének b)-k) pontjaiban meghatározott (az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés tartama; a kötelező orvosi vizsgálat tartama; a véradáshoz szükséges, legalább négyórás időtartam; a szoptató anyát megillető, a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy-, ikergyermekek esetén kétszer kétórás, a kilencedik hónap végéig naponta egy-, ikergyermekek esetén naponta kétórás időtartam; hozzátartozó halálakor két munkanap; általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idő; önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának tartama; bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartam; a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartama; a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb időtartam) tartama.Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A pótszabadságok az alábbi jogcímeken illetik meg a munkavállalókat:- életkor után járó pótszabadság,- gyermek(ek) után járó pótszabadság;- az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság (apaszabadság);- a fiatal munkavállalónak járó pótszabadság;- a föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállaló pótszabadsága;- az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállaló pótszabadsága;- a rehabilitációs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5082
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: 25 év alatti munkavállaló

Kérdés: Milyen szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt érvényesíthet a munkáltató az után a 25 év alatti munkavállalója után, aki a nyilatkozata szerinti pályakezdőnek minősül, de nem rendelkezik NAV-igazolással?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatás első két évében. A 180 napot meghaladó munkaviszonnyal rendelkező, tehát pályakezdőnek nem tekinthető huszonöt év alatti munkavállaló esetén a kedvezmény egyenlő a munkavállalót az adott időszakra megillető bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával [2011. évi CLVI. tv. 462/B. § (1)-(3) bekezdései]. A pályakezdőnek minősülő, azaz a 180 napnál kevesebb munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló utáni magasabb mértékű - 27 százalékos - szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítésének további feltételéül szabja a jogszabály, hogy a munkavállalónak az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy alkalommal) a munkáltató részére igazolnia kell, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik [2011. évi CLVI. tv. 462/B. § (6) bekezdése]. Mindez azt jelenti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4906

4. találat: Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Kell igazolást kérni a NAV-tól abban az esetben, ha a munkáltató egy 25 év alatti pályakezdő munkavállalót vesz fel a céghez, vagy a 14,5 százalékos szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény automatikusan igénybe vehető?
Részlet a válaszból: […]esetében automatikusan, tehát igazolás nélkül igénybe vehető mindaddig, amíg a dolgozó a 25. életévét be nem tölti.Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján azonban kétéves időtartamra magasabb mértékű - a bruttó munkabér (maximum havi 100 ezer forint) 27 százalékának megfelelő - adókedvezménnyel lehet élni a 25 év alatti pályakezdő munkavállaló esetében. Ehhez viszont szükséges, hogy a munkavállaló az adóhatóságtól 15 napnál nem régebbi igazolást szerezzen be arra vonatkozóan, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.Összefoglalva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4579

5. találat: 25 év alatti pályakezdő

Kérdés: Milyen kedvezményeket vehet igénybe a munkáltató a 25 év alatti pályakezdő fiatal alkalmazása esetén abban az esetben, ha a dolgozó tavaly nem váltotta ki a Start kártyát?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatás első két évében a munkáltató a dolgozó bruttó munkabére, de legfeljebb havi 100 ezer forint után 27 százalékos szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege megegyezik a szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértékével, ez tehát pontosan azt jelenti, hogy ezen dolgozók után 2 évig, de maximum a 25. életév betöltése hónapjának utolsó napjáig nem kell megfizetni ezt a közterhet. A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogy a munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy alkalommal) a munkáltató részére igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A törvény értelmében a 180 nap számítása során csak a ténylegesen biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyban töltött időt kell figyelembe venni, így nem számít bele az iskolaszövetkezetben végzett munka, de az alkalmi, illetve az idénymunka sem.A 180 napnál több biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező huszonöt év alatti munkavállalók nem felelnek meg a feltételeknek, de azért ezeknek a dolgozóknak a foglalkoztatása is kedvezményes. Ebben az esetben a kedvezmény 14,5 százalék.A szociális hozzájárulási adó kedvezményén túl a szakképzési hozzájárulás kedvezménye is megilleti azokat a munkáltatókat, akik a foglalkoztatás első két évében a magasabb összegű szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehetik igénybe. Csökkenthetik ugyanis a szakképzési hozzájárulás alapját ezeknek a munkavállalóknak a bruttó munkabérével, de legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4078