Egyedülállóság bejelentése családi pótlék igénylése esetén


Milyen nyomtatványon lehet bejelenteni az egyedülállóságot a családi pótlék kapcsán? Hogyan szerezhetők be a szükséges nyomtatványok?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2008. március 11-én (123. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2125

[…] felsőoktatási intézmény erről szóló igazolását is. A tanulói jogviszony esetén minden év szeptember 30-áig, hallgatói jogviszony esetén minden év október 31-éig kell megismételni az igazolás benyújtását. Egyedülállónak kell tekinteni azt is, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Ilyenkor a járadék vagy támogatás megállapításáról szóló határozat másolatát, vagy a folyósító szervnek a járadék folyósításáról szóló igazolását kell mellékelni. Egyedülállónak minősül még a rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesülő, ha nyugdíjának/járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét, és egyéb jövedelme nincs. Nyugellátásban, átmeneti járadékban részesülő személy abban az esetben számít egyedülállónak, ha nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs. Ilyen esetekben is szükséges igazolás, mégpedig a nyugdíjfolyósító szervtől, mely tartalmazza a nyugellátás formáját és havi összegét. Ezt az igazolást minden év február 28-áig kell benyújtani. Aki időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, szintén egyedülállónak minősül, amennyiben csatolja az ellátás […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.