Munkába járás költségeinek megtérítése


Milyen járulékokat és adót kell fizetni a munkaadónak, ha dolgozói részére helyi utazási bérletet (BKV-bérlet), környéki kiegészítő BKV-bérletet, Volánbusz-bérletet vagy HÉV-jegyet fizet, és bele tartoznak ezek a juttatások az Szja-tv. szerinti 400 000 Ft-os adómentes béren kívüli juttatási korlátba?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2006. december 19-én (95. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1625

[…] feltételrendszernek meg kell felelni az adómentességhez. Ugyanakkor a 400 000 forintos keretnek nem része a közigazgatási határon kívülről történő munkába járás miatt fizetett költségtérítés. A közigazgatási határon kívülről történő munkába járáshoz a munkáltató térítési kötelezettségét a 78/1993. Korm. rendelet írja elő. A rendelet alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának 86 százalékát, ha országos közforgalmú vasút 2. osztályon, illetve 80 százalékát, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik a munkavállaló. Az Szja-tv. 25. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a nem önálló tevékenység bevételének számításakor nem kell figyelembe venni az előbb említett kormányrendeletnek megfelelően térített utazási költséget - a bérlet, jegy árát meg nem haladó térítés esetén -, ha a magánszemély az utazási bérlettel vagy az utazási jeggyel elszámol a munkáltató felé, vagy a térítés a munkáltató nevére szóló számlával történik. A munkáltató döntése szerint ennél magasabb térítést is adhat, de ez a munkavállalónál már adóköteles jövedelmet keletkeztet. A helyi utazási bérlet juttatásának adómentességéről az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.34. pontja rendelkezik. Az adómentesség feltétele azonban a munkáltató nevére szóló számla. Ez esetben tehát nem elégséges az utazási bérlettel történő elszámolás. Ha a munkáltató olyan utazási bérletet juttat a munkavállalónak, amely a helyi közlekedés mellett kiegészítő tarifával a helyközi utazásra is szól, akkor lehet adómentes a juttatás - a kétféle bérletjuttatásra vonatkozó rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében -, ha van a munkáltató nevére szóló számla. Az ilyen kombinált utazási bérletet juttatása esetén a helyi közlekedésre eső arányos részt, az alapárat a béren kívüli juttatások számításánál figyelembe kell venni, míg a kiegészítő tarifát, amely helyközi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.