Műszakpótlékra jogosultság


Jogosultak-e műszakpótlékra azok a munkavállalók, akik egy olyan kiskereskedelmi egységben dolgoznak, ahol a nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig, szombaton 6.00 órától 14.00 óráig, vasárnap 7.00 órától 11.00 óráig tart?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2005. június 14-én (61. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1087

[…] munkarendben [Mt. 118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a délutáni műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. Az Mt. 118. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha - a munkáltató működése naptári naponként 6 órát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból az ott előírt időszakban szünetel, és - a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy - a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosítható, vagy - a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. A rendelkezésre álló adatok alapján a kérdéses esetben érintett munkavállalók munkarendje az Mt. 118. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek kétséget kizáró módon, az Mt. 118. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek valószínűsíthető módon nem felel meg. A rendelkezésre álló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.