Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a munkavállalónak lejár az egyéves táppénzjogosultsága, de betegségéből eredően továbbra is keresőképtelen? Mennyi ideig tarthatja keresőképtelen állományban az orvos a beteg személyt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Milyen teendői vannak a társadalombiztosítási kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy munkavállalója 2018 februárjától folyamatosan táppénzes állományban van, tehát 2019. február hónapban lejár az egy év, amíg jogosult táppénzre? Továbbra is a keresőképtelen állományban tartó orvos igazolja a távollétét abban az esetben, ha nem gyógyul meg, és nem tudja felvenni a munkát? Kell valamilyen határozatot hozni az egy év lejártáról és a táppénzfolyósítás megszűnéséről, vagy esetleg más módon kell tájékoztatni a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 42. §-a értelmében a kifizetőhely a táppénz folyósításának 240. napját követő 15 napon belül köteles értesíteni a keresőképtelenséget igazoló orvost és a biztosítottat is a táppénzjogosultság megszűnésének időpontjáról. E rendelkezés célja, hogy ne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha egy munkavállalójának 2017. július 5-én lejár a táppénzjogosultsága?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy megtudjuk a munkáltató és a dolgozó teendőit a táppénzes év lejártát követő időtartamra, először azt kell tudnunk, hogy a táppénzfolyósítás időtartama alatt milyen teendője van a munkáltatónak. Erről az Eb-tv. R. 42. §-a ad eligazítást. Ennek alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: A keresőképtelenség vagy a táppénz folyósításának kezdetétől számított egy évig jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2016. április 25-től keresőképtelen, és 2016. május 14-től részesült az ellátásban? A munkavállaló a megelőző évben nem volt keresőképtelen állományban. Meghosszabbítható a táppénz ideje, ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen állományban marad? Amennyiben nem, akkor mi a munkáltató teendője? Kiadható részére az összegyűlt szabadsága úgy, hogy nincs érvényes "üzemorvosija"? A munkavállaló védett korban van, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, és más munkakört nem tud a munkáltató a részére biztosítani.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv.-ben foglaltak szerint táppénz a keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át jár. Amennyiben a folyamatos biztosítás időtartama egy évnél rövidebb, táppénz csak a folyamatos biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló szabadságmegváltása

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy munkavállaló részére fizetendő szabadságmegváltás összege után, aki több mint 10 hónapja táppénzben részesül, a felülvizsgálat 85 százalékos egészségkárosodást állapított meg nála, és november 1-jétől rokkantsági nyugdíj megállapítását kérte? Figyelembe fogják-e venni ezt az összeget a nyugdíj összegének megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A szabadságmegváltás járulékalapot képező jövedelem, amelyután a társadalombiztosítási járulékon túl a nyugdíjjárulékot is meg kellfizetni, természetesen annak a nyugdíjjárulék-alap felső határra vonatkozószabályainak a szem előtt tartásával. Ebből viszont jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Ellátás üzemi baleseti táppénzjogosultság lejárta után

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a biztosított, aki üzemi balesetet szenvedett, jelenleg még baleseti táppénzben részesül, ami nemsokára megszűnik, de munkavégzésre még nem alkalmas?
Részlet a válaszából: […] A táppénz lejártát követően - amennyiben az állapotában ajavulás nem teljes - javasoljuk, hogy a lakóhelye szerint illetékes regionálisnyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél baleseti rokkantsági nyugdíjatigényeljen.Baleseti rokkantsági nyugdíjra lehet jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Társas vállalkozó táppénzjogosultságának lejárta

Kérdés: Jogosult lesz-e valamilyen ellátásra a 365 nap táppénz lejárta után egy társas vállalkozóként biztosított személy? Amennyiben semmilyen ellátásra nem jogosult, hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége, illetve mi a teendő ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Sajnos konkrét választ nem tudunk adni, mivel nem ismerjükolvasónk férjének "paramétereit". Általánosságban elmondhatjuk, hogy atáppénzre jogosultság megszűnését követően egészségkárosodása mértékének,életkorának, szolgálati idejének, illetőleg egyéb jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Ellátások GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapja az alábbi esetben? Egy munkavállaló 2002. január 25-étől áll munkaviszonyban egy cégnél, ahol gyermekgondozási segély igénybevétele miatt 2006. augusztus 12-étől 2007. augusztus 11-éig fizetés nélküli szabadságot igényelt. A dolgozó a GYES folyósítása mellett 2006. augusztus 12-étől egy másik munkáltatónál munkaviszonyt létesített, majd 2007. február 2-ától ismételt terhessége miatt keresőképtelen állományba került. A GYES folyósítása melletti jogviszonyában a 15 nap betegszabadság lejártát követően 174 napig, azaz 2007. augusztus 15-éig jogosult táppénzre. A további keresőképtelenség időtartamára melyik jogviszonyból jogosult ellátásra, mi lesz az ellátás alapja?
Részlet a válaszából: […] A kérdés pontos megválaszolásához szükség lenne arra azadatra, melyet a levélíró sajnos nem közölt, hogy mi a szülés várhatóidőpontja, valamint arra, hogy a dolgozónak az a foglalkoztatása, melybenGYES-ben részesül, a heti 36 órát eléri-e, vagy nem. Ami biztos, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Tovább dolgozó nyugdíjas közalkalmazott besorolása

Kérdés: A bér besorolásánál, illetve a szabadság megállapításánál figyelembe kell-e venni a nyugdíj előtt megszerzett éveket annak a munkavállalónak az esetében, aki közalkalmazottként dolgozott egy intézménynél, táppénzjogosultságának lejárta után 67 százalékos rokkanttá nyilvánították, felmentéssel megszüntették a munkaviszonyát, majd mint nyugdíjast 4 órás munkakörben újra szeretnék közalkalmazottként alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentésselmegszüntetheti, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbba felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

Kifizetőhely tájékoztatási kötelezettsége

Kérdés: Keresőképtelenség esetén milyen tájékoztatási kötelezettsége van a kifizetőhelynek az orvos és a beteg felé?
Részlet a válaszából: […] 2004. január 1-jétől a kifizetőhely feladata, hogy értesítse a keresőképtelenséget igazoló orvost a biztosított táppénzjogosultsága megszűnésének időpontjáról. A biztosítás tartama alatti keresőképtelenség esetén, abban az esetben, ha a táppénz folyósítása - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 9.