Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Összeegyeztethető a rokkantsági ellátás egy vállalkozás indításával, vagy meg fog szűnni a folyósítás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...járadékában, rokkantsági járadékban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, időskorúak járadékában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, tartós ápolást végzők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Vendégtanár GYED-e

Kérdés: Adókötelesnek minősül egy nemzetközi együttműködés keretében vendégtanárként köz-alkalmazotti jogviszonyban álló személy gyermek-gondozási díja, vagy a személyijövedelemadó- fizetési kötelezettség alóli mentessége kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is?
Részlet a válaszából: […] ...kétoldalú nemzetközi oktatási program keretében így lehetőség nyílik magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek magyarországi foglalkoztatására. A magyarországi tartózkodással kapcsolatos költségeket a fogadó intézmény biztosítja. Az Szja-tv. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Nyugdíjas személyek munkavállalása a közszférában

Kérdés: Valóban dolgozhatnak ismét közalkalmazotti jogviszonyban az ellátásuk veszélyeztetése nélkül az öregségi nyugdíjban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] ...nem örülhetnek maradéktalanul.A fenti szabályozást ugyanis azonnal felülírta a 269/2022. Korm. rendelet, amely kimondja, hogy a továbbfoglalkoztatásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a jogviszonya) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a gazdasági társaság tagja, aki az ügyvezetői feladatokat is ellátja, vagy ebben az esetben is társas vállalkozóként kell bejelenteni? Elegendő egy megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmi munkavállaló foglalkoztatása egy egyéni vállalkozó engedélyhez kötött tevékenységének végzéséhez, ha maga a vállalkozó egyébként nem rendelkezik a képesítéssel?
Részlet a válaszából: […] ...véve az erre vonatkozó létszámkorlátot.Az Efo-tv. 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] ...megbízási jogviszonyban látja el, akkor a nyugdíja nem kerül szüneteltetésre. Viszont egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony kezdetét követő hónap első napjától a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ügyvezető rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő, ha egy-egy, különböző napra fizetés nélküli szabadságot kér az igénylés érdekében egy kft. 2 tulajdonos-ügyvezetője, akik mindketten jogosulttá váltak rokkantsági ellátásra? Az ügyvezetők munkaviszonyban látják el a tevékenységüket, a fizetés nélküli szabadság bejelentésre kerül a 'T1041-es nyomtatványon, és ezáltal szünetel a biztosítás.
Részlet a válaszából: […] ...kell venni.3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek.4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő e törvény alkalmazása szempontjából nem tekinthető keresőtevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] ...nem az állampolgárságtól függ, hanem a lakóhelytől, illetve a munkaügyi státusztól, azaz attól, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.). Abban az esetben, ha a megbízott Romániában él, és ott minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...aktuális tartozása nincs, igazolást kell kiadni erről is.A tartozásigazolást a foglalkoztatott köteles meg-őrizni, és amennyiben újabb foglalkoztatási jog-viszonyt létesít, a munkába lépés előtt az új munkáltatónak átadni.Az új munkáltató köteles a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szülés hallgatói munkaszerződés alatt

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a dolgozó, aki képzéshez nem kapcsolódó hallgatói munkaszerződéssel volt foglalkoztatva 2020. december 1-jétől 2022. június 30-ig ez alatt az időszak alatt, 2022. június 14-én szült, és a szülés napjától igénybejelentést tett csecsemőgondozási díjra? A dolgozó hallgatói munkadíjából a tb-járulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] ...említett ellátások a biztosítottaknak járnak, de nekik is csak bizonyos feltételek megléte esetén.A Felsőokt-tv. rendelkezik a hallgatók foglalkoztatásáról is. A Felsőokt-tv. 44. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a hallgató hallgatói munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
141