Szolgálati idő heti 36 órás munka-viszony mellett fennálló egyéni vállalkozói jogviszony esetén

Kérdés: Figyelembe fogják venni bármilyen formában az egyéni vállalkozói jogviszonyt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha a vállalkozó rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, és vállalkozóként nem számol el kivétet?
Részlet a válaszából: […] ...kerülnek figyelembevételre, amelyeket nyugdíjjárulék vagy társadalombiztosítási járulék terhel.Így, amennyiben a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló egyéni vagy társas vállalkozó e jogviszonyában nem számol el kivétet, illetve nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Duális képzőhelynek nem minősülő vállalkozás kedvezményei

Kérdés: Mentesül a kötelező mértékű szakképzési bér a szociális hozzáárulási adó és a személyi jövedelemadó alól a munkáltató abban az esetben, ha a saját munkavállalójával létesít szakképzési munkaszerződést, de a kamaránál nem regisztrált duális képzőhely?
Részlet a válaszából: […] ...hogy amennyiben a képzésben részt vevő személy a nem nappali rendszerű szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt, és ezen jogviszonyában az őt foglalkoztató tevékenysége kapcsolódik az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen díjazás adható egy C2-es kategóriába sorolt, 50 százalékos egészségügyi állapotú, rokkantsági ellátásban részesülő személy részére, akit egy kft. részmunkaidőben szeretne foglalkoztatni? Milyen minimális, illetve maximális mértékű munkaidőt érdemes számára megállapítani, ami a nyugdíj megállapítása, illetve a részére jelenleg folyósított ellátás szempontjából is a legoptimálisabb? Milyen közteher-fizetést kell teljesíteni vele kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni. Munkabérét ennek megfelelően az szja-n túl terheli a 18,5 százalékos társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...és így őt a nevelt gyermek után is megilleti a pótszabadság.Nevelőszülőnek azonban csak az a személy minősül, aki nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhatóság végleges határozatával nála elhelyezett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultak őt részben vagy teljesen helyettesíteni is. Ennek megfelelően ők azok, akik a cégről, annak hátteréről is a legtöbbet tudják. Foglalkoztatásuk azonban nem csak a fentiek és a jellemzően magasabb munkabér tekintetében tér el. Amennyiben a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdés].Hosszabbítás esetén a határozott időtartamok összeadódnak, vagyis egy kétéves és egy hároméves határozott időtartamú foglalkoztatás után további határozott idejű foglalkoztatásra nincs lehetőség, és a fentiek alapján, amennyiben a munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

CSED-ben részesülő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha 2023 májusától CSED-et igényel, de a folyósítás alatt korábbi tevékenységéből származó bevételt realizál? Érinti ez a CSED-jogosultságát? A CSED idejével arányosan csökken az adómentes bevétel összege? Van mód arra, hogy a tevékenység folyamatosságát alkalmazott révén fenntartsa?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 41. szakasza értelmében nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.Az előírás alkalmazásában keresőtevékenységnek az Eb-tv. R. 1. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az - 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] ...álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Egészségkárosodási járadékban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimális járulékot és szociális hozzájárulási adót annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig a katasztrófavédelemnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alapján folytatta a tevékenységét, most azonban - egészségi állapotára tekintettel - egészségkárosodási járadékra vált jogosulttá? A járadékból nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] ...folyósítása esetén az érintett szolgálati jogviszonya megszűnik. Ebből következően a továbbiakban nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, a járadéka viszont nem minősül nyugdíjnak, így egyéni vállalkozóként - az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
147