Utólag fizetett munkabér

Kérdés: Elhalaszthatja a munkáltató a munkavállalói bérének kifizetését abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelenné vált, de 2-3 hónap múlva előreláthatólag nagyobb összegű bevételt realizál, amelyből valamennyi tartozását és a munkabéreket is ki tudja fizetni? Kell valamilyen írásbeli megállapodást kötni a munkavállalókkal ebben az esetben? Bevallhatja és fizetheti utólag, a kifizetés időpontjában a munkabéreket terhelő közterheket a cég annak érdekében, hogy ne veszítse el a köztartozásmentes adózói státuszát, vagy a bérek számfejtését és a közterhek bejelentését mindenképpen az esedékesség időpontjában kell megtenni? A munkáltató zavartalan működéséhez nagyon fontos, hogy szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló és a munkabér védelmében az Mt. szigorú szabályokat fogalmaz meg. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a 163. §-ban megfogalmazott rendelkezés, amely szerint a munkavállaló munkabérére vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le. Ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
Kapcsolódó címke:

Felszámolás alatt lévő munkáltató alkalmazottainak elmaradt munkabére

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég felszámolás alá kerül, és van olyan munkavállalója, akinek nem tudott bért fizetni már a felszámolási eljárás előtt sem? Mikor és milyen összegekben kell számfejteni a béreket, hogyan kell, és milyen összeget lehet lehívni a Bérgarancia Alapból? Mivel tudja igazolni a foglalkoztató, hogy szüksége van segítségre, ha a felszámoló csak annyi bért igazol, amennyit ő ki tud fizetni, és nem a ténylegesen járó addigi elmaradt összegeket?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. hatályos rendelkezései szerint a munkavállalónak amunkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár. A munkavállaló részére járómunkabért, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodásaeltérően nem rendelkezik, havonta, utólag egy ízben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.