Felszámolás alatt álló vállalkozás dolgozóinak munkabére

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltatója felszámolás alá került, és emiatt a dolgozók nem kapták meg a múlt havi munkabérüket?
Részlet a válaszából: […] ...együttesen kell alkalmazni, azonban a Csőd-tv. és az 1994. évi LXVI. tv. - mint ebben az esetben is - nélkülözi az összehangoltságot.Felszámolási eljárás lefolytatására akkor kerül sor, ha a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenné válik. A fizetésképtelenséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Igazolás a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervtől a felszámolás során

Kérdés: Miért kell igazolást kérnie a felszámolónak a felszámolás során a nyugdíj-biztosítási szervtől? Mi ennek a célja és jogalapja?
Részlet a válaszából: […] ...felszámoló és a végelszámoló a felszámolás és végelszámolás során köteles a bíróságnak a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről kiállított igazolást benyújtani. A foglalkoztató székhelye szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Felszámolás alatt lévő munkáltató alkalmazottainak elmaradt munkabére

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég felszámolás alá kerül, és van olyan munkavállalója, akinek nem tudott bért fizetni már a felszámolási eljárás előtt sem? Mikor és milyen összegekben kell számfejteni a béreket, hogyan kell, és milyen összeget lehet lehívni a Bérgarancia Alapból? Mivel tudja igazolni a foglalkoztató, hogy szüksége van segítségre, ha a felszámoló csak annyi bért igazol, amennyit ő ki tud fizetni, és nem a ténylegesen járó addigi elmaradt összegeket?
Részlet a válaszából: […] ...napjáig nem teljesíti, akkor bértartozásakeletkezik. Egy munkáltató gazdasági társasággal szemben - többek közöttkérelemre - felszámolást rendel el az illetékes bíróság, ha azfizetésképtelenné válik. A bíróság a cég felszámolásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Munkavállalók lehetőségei felszámolás ideje alatt

Kérdés: Fő- vagy mellékfoglalkozású munkaviszonyt kell-e létesítenie annak a dolgozónak, akinek az előző munkahelye jelenleg felszámolás alatt áll, munkája nincs, de még nem léptették ki? Milyen módon érvényesítheti az igényét az elmaradt bére kifizetésére, illetve csökken-e az esélye, hogy megkapja, ha új munkahelyet létesít?
Részlet a válaszából: […] ...is arra szükséges válaszolni, hogy mi történik amunkavállalók munkaviszonyával, ha a munkáltató felszámolás alá kerül. Afelszámolás ideje alatt a munkáltatói jogokat a kijelölt felszámolóbiztosgyakorolja. A felszámolás alá került munkáltatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Felszámolás alatt álló társas vállalkozó nyugdíja

Kérdés: Befolyásolja-e az a tény a társas vállalkozó nyugdíját, hogy a vállalkozás felszámolásra került, és a fizetendő járulékok behajthatatlanná váltak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a társas vállalkozó részére ténylegesen fizettekjövedelmet, és abból a nyugdíjjárulékot levonták, akkor nem.Tny-tv. 37. § (1) bekezdésében megfogalmazott alapszabályértelmében a Tbj-tv.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járójogviszonyának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Felszámolás alatt álló társaság ügyvezetőjének jogállása

Kérdés: Az APEH felszámolási eljárást indított egy betéti társaság ellen. A felszámoló tájékoztatása szerint a beltagot a felszámolási eljárás kezdő időpontjától ki kell jelenteni. Valóban ki lehet jelenteni? Ha nem, akkor az eljárás ideje alatt milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve jogosult-e valamilyen ellátásra, pl. táppénzre?
Részlet a válaszából: […] ...Cstv. 34. (1) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott jogai.Ez azt is jelenti, hogy ettől az időponttól az üzletvezetésre jogosult beltag erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.