Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...idejű munkaszerződésnél akkor szüntetheti meg rendes felmondással a munkáltató a munkaviszonyt, ha a munkáltató felszámolási vagy csődeljárás alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] ...távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmas módon kell meghatározni és rögzíteni.Határozott idejű szerződés munkáltatói felmondása [Mt. 66. § (8) bekezdés] csak a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített végelszámolása a gazdasági társaság megszűnése nélkül ér véget, ideértve, ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik.Visszatérve a kérdésre, a fentiekben részletezett többes jogviszony azonban valóban csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Elmaradt munkabér

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésének elmaradása amiatt következett be, mert a munkáltató fizetésképtelen. Ebben az esetben a munkavállalónak lehetősége van felszámolási eljárást kezdeményezni a gazdálkodó szervezet munkáltatóval szemben a munkáltató székhelye szerinti törvényszék előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...igényelheti a támogatást az a gazdasági társaság munkáltató, amellyel szemben jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban.A munkáltatónak meg kell felelnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] ...távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdése után került sor. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Egyéni járulékok elmaradt munkabérből

Kérdés: Kell egyéni járulékot vonni, és ha igen, akkor milyen mértékben, abban az esetben, ha egy felszámolás alatt lévő cég a volt dolgozók számára 2017. évi elmaradt munkabéreket fizet ki? A dolgozók között nyugdíjas munkavállalók is vannak.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. §-a általános elvként rögzíti, hogy a járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint - a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Bérgarancia

Kérdés: Milyen módon juthat hozzá elmaradt, kifizetetlen munkabéréhez egy felszámolás alá került gazdálkodó szervezet volt munkavállalója? Van eltérés a kielégítés mértékében és a kifizetési határidőben a munkavállalók és a vezető vagy tulajdonosok esetében?
Részlet a válaszából: […] ...gazdálkodó szervezet felszámolását az ügyben eljáró illetékes bíróság végzéssel rendeli el. A felszámolás kezdő időpontjában a tulajdonosi menedzsment külön jogszabály által biztosított meghatározott jogosítványai megszűnnek, és a felszámolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Kifizetőhely megszüntetése

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettsége van a kifizetőhelynek abban az esetben, amennyiben a fenntartó cég felszámolása megkezdődött, a vállalkozás jogutód nélkül meg fog szűnni?
Részlet a válaszából: […] ...kell.A kifizetőhely megszűnése (megszüntetése) ki-fizetőhelyi záró ellenőrzéssel történik. A záró ellenőrzés nem esik egybe a cég felszámolásának befejezésével. A záró ellenőrzést követően a kifizetőhely már nem működhet.Röviden a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
1
2
3
5