Bérgarancia

Kérdés: Milyen módon juthat hozzá elmaradt, kifizetetlen munkabéréhez egy felszámolás alá került gazdálkodó szervezet volt munkavállalója? Van eltérés a kielégítés mértékében és a kifizetési határidőben a munkavállalók és a vezető vagy tulajdonosok esetében?
Részlet a válaszából: […] Fizetésképtelen gazdálkodó szervezet felszámolását az ügyben eljáró illetékes bíróság végzéssel rendeli el. A felszámolás kezdő időpontjában a tulajdonosi menedzsment külön jogszabály által biztosított meghatározott jogosítványai megszűnnek, és a felszámolás alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Felszámolás alatt álló vállalkozás dolgozóinak munkabére

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltatója felszámolás alá került, és emiatt a dolgozók nem kapták meg a múlt havi munkabérüket?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés megválaszolásához két egymástól független jogszabályt együttesen kell alkalmazni, azonban a Csőd-tv. és az 1994. évi LXVI. tv. – mint ebben az esetben is – nélkülözi az összehangoltságot.Felszámolási eljárás lefolytatására akkor kerül sor, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Felszámolás alatt lévő munkáltató alkalmazottainak elmaradt munkabére

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég felszámolás alá kerül, és van olyan munkavállalója, akinek nem tudott bért fizetni már a felszámolási eljárás előtt sem? Mikor és milyen összegekben kell számfejteni a béreket, hogyan kell, és milyen összeget lehet lehívni a Bérgarancia Alapból? Mivel tudja igazolni a foglalkoztató, hogy szüksége van segítségre, ha a felszámoló csak annyi bért igazol, amennyit ő ki tud fizetni, és nem a ténylegesen járó addigi elmaradt összegeket?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. hatályos rendelkezései szerint a munkavállalónak amunkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár. A munkavállaló részére járómunkabért, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodásaeltérően nem rendelkezik, havonta, utólag egy ízben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Felszámolás alatt álló munkáltató kilépő dolgozójának szülése

Kérdés: Jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re az a munkavállaló, akinek 2002-ben kezdődött munkaviszonya 2010. május 30-án közös megegyezéssel meg fog szűnni, és második gyermekét 2010. május 6-ára várja? A munkavállaló GYES-en volt, amelyet felmondott, és 2009. december 1-jétől 2010. január 25-ig szabadságon, majd azt követően fizetés nélküli szabadságon van. A munkáltató 2009. október 1-jétől felszámolás alatt áll, nem tud munkát biztosítani a dolgozónak. Jár-e táppénz a részére abban az esetben, ha a fizetés nélküli szabadság ideje alatt keresőképtelenné válik?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt lenne jó tudni, hogy a munkavállaló milyencímen vette igénybe a fizetés nélküli szabadságot. Mert ha 3 évesnél fiatalabbgyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoniápolása címén vette igénybe, a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Munkavállalók lehetőségei felszámolás ideje alatt

Kérdés: Fő- vagy mellékfoglalkozású munkaviszonyt kell-e létesítenie annak a dolgozónak, akinek az előző munkahelye jelenleg felszámolás alatt áll, munkája nincs, de még nem léptették ki? Milyen módon érvényesítheti az igényét az elmaradt bére kifizetésére, illetve csökken-e az esélye, hogy megkapja, ha új munkahelyet létesít?
Részlet a válaszából: […] Először is arra szükséges válaszolni, hogy mi történik amunkavállalók munkaviszonyával, ha a munkáltató felszámolás alá kerül. Afelszámolás ideje alatt a munkáltatói jogokat a kijelölt felszámolóbiztosgyakorolja. A felszámolás alá került munkáltatók munkavállalóinak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.