Utólag fizetett munkabér


Elhalaszthatja a munkáltató a munkavállalói bérének kifizetését abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelenné vált, de 2-3 hónap múlva előreláthatólag nagyobb összegű bevételt realizál, amelyből valamennyi tartozását és a munkabéreket is ki tudja fizetni? Kell valamilyen írásbeli megállapodást kötni a munkavállalókkal ebben az esetben? Bevallhatja és fizetheti utólag, a kifizetés időpontjában a munkabéreket terhelő közterheket a cég annak érdekében, hogy ne veszítse el a köztartozásmentes adózói státuszát, vagy a bérek számfejtését és a közterhek bejelentését mindenképpen az esedékesség időpontjában kell megtenni? A munkáltató zavartalan működéséhez nagyon fontos, hogy szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2019. június 11-én (359. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6098

[…] adni. Az Mt. 157. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. A két utóbbi szabályozástól azonban a felek megállapodása eltérhet, és ezekben az esetekben még azt sem köti ki a törvény, hogy ennek az eltérésnek feltétlenül a munkavállaló javát kell szolgálnia.Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy egy ilyen egyedi és - remélhetőleg - átmeneti helyzetben a munkavállaló és a munkáltató kivételesen megállapodhat a munkabér utólagos elszámolásában is, hiszen jelen állapot szerint ez mindkettőjük érdeke. A?megállapodásnak írásban kell létrejönnie, és a felek közös akaratát kell kifejeznie. A megállapodás írásba foglalásáról természetesen a munkáltatónak kell gondoskodnia, és annak egy aláírt példányát a munkavállaló számára át kell adni.A megállapodásnak ki kell térnie a kamat fizetésére is, hiszen a munkabér elszámolására és kifizetésére ebben az esetben az esedékességet követően, utólag kerül sor, így a munkáltató mindenképpen köteles a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű kamatot is fizetni a dolgozója részére. A munkabér közterheit akkor kell bevallani és megfizetni, amikor a tényleges elszámolás és kifizetés megtörténik. Ezzel a megoldással a munkáltató […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.