Osztalék

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a szociális hozzájárulási adóra megállapított maximumösszeget egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője esetében, aki munkaviszonyban látja el a feladatait a kft.-ben, más jogviszonya nincs, és megváltozott munkaképességére tekintettel a cég szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményben részesül utána? A bruttó munkabért vagy a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni abban az esetben, ha az érintett fel kívánja venni a 2021. évi osztalékot? A bruttó bére eléri a minimálbér kétszeresét, de a ténylegesen megfizetett adó - a kedvezmény miatt - nem éri el a minimálbér kétszeresét.
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. az 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott jövedelmek esetében az éves adóalap vonatkozásában maximumot határoz meg, sőt ezt az adóalapot a magánszemély számos - adott esetben szociális hozzájárulási adó alól mentes - jövedelme tovább (akár 0 forintra)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Figyelembe vehető egy kft.-tulajdonos osztaléka után fizetendő szociális hozzájárulási adó felső határának meghatározása során a mezőgazdasági őstermelésből származó évi 10-20 millió forint közötti bevétel? Az érintett a kft.-ben nem végez tevékenységet, átalányadózó mezőgazdasági őstermelőként pedig magasabb összegű járulékfizetést vállalt évi 3 millió forint után. Elfogadható ez az összeg csökkentő tényezőként?
Részlet a válaszából: […] ...őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.Ugyanakkor jelen esetben ez a jövedelem nem egyenlő az őstermelőként fizetendő szociális hozzájárulási adó alapjával, ami az éves járulékalappal egyezik meg a Szocho-tv. 7. §-ának (2) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Átalányadózó vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés: Hogyan kell megállapítani 2021. évre vonatkozóan az éves minimálbér ötszörösét meghaladó (egészen pontosan 16 600 000 forint) árbevétellel rendelkező, nem biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapját, tekintettel arra, hogy különböző portálokon eltérő összegek találhatóak? Az egyik vélemény szerint a bevétel 10 százaléka az alap, a másik szerint ennél alacsonyabb.
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a Tbj-tv. 41. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Osztalék utáni szociális hozzájárulás mértéke

Kérdés: Hány százalékos adómértékkel kell elszámolni a személyijövedelemadó-bevallásban az osztalékjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adót annak a magánszemélynek az esetében, akinek a részére 2019 első félévében osztalék került kifizetésre, amiből a kifizető 19,5 százalék adómértékkel levonta a szociális hozzájárulási adót, és szeptemberben egy másik cégtől is kapott osztalékot, amelyből a szociális hozzájárulási adót már nem vonták le, mert a magánszemély év közben már átlépte az adófizetési felső határt?
Részlet a válaszából: […] 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke megváltozott, 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent. Az adómérték évközi változása miatt a Szocho-tv. 2. §-ának (4) bekezdése az irányadó egy adott kifizetés adómértékének meghatározása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Megbízási díj szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót az után a megbízási díj után, amelynek összege nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget? Helytelenül járt el eddig a foglalkoztató, ha megfizette a közterhet, vagy változtak az előírások erre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy több helyen egymásnak ellentmondó információk olvashatók a kérdéssel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. e tekintetben nem módosult, és az önálló tevékenységből származó jövedelem a törvény 455. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében továbbra is alapja az adónak, míg a megbízási jogviszony ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének h) pontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Helyesen járt el az a társaság, amely a tagi jogviszonyban foglalkoztatott ügyvezető havi 450 000 forintos jövedelmének 112,5 százaléka után számolta el a szociális hozzájárulási adót, vagy a könyvvizsgáló által javasolt megoldás a helyes, amely szerint csak a minimálbér 112,5 százalékát kell figyelembe venni, az a fö­lötti résznek pedig a 100 százaléka a szociálishozzájárulásiadó-alap?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 455. §-ában megfogalmazott főszabály szerint a szociális hozzájárulási adót a többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó esetén a személyes közreműködésért ténylegesen kifizetett bruttó jövedelem után kell megfizetni. A 457....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.