tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott felmondás GYES-en lévő munkavállalónak tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felmondás GYES mellett munkát végző munkavállalónak

Kérdés: A GYES mellett munkát végző munkavállalóra akkor is csak a gyermek 3 éves koráig vonatkozik a felmondási tilalom, ha a dolgozó a gyermek 3 éves korát követően is részesül az ellátásban, vagy a GYES lejártáig nem lehet felmondani?
Részlet a válaszból: […]meg a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek otthoni gondozása céljából; b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza; c) a gyermek 12. életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében. A Cst. 20. §-ában foglalt rendelkezések értelmében gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám a saját háztartásában nevelt a) gyermek harmadik életévének betöltéséig, b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig. A Cst. 21. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a gyermekgondozásban részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt - keresőtevékenységet a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat, b) a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik, c) a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. Az Mt. 2010. május 1-jétől hatályos rendelkezései - a gyermekgondozási ellátások átalakításával összefüggésben - a felmondási védelmet függetlenítették a gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3445

2. találat: GYES-en lévő munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Felmondhat-e a munkáltató egy GYES-en lévő kismamának abban az esetben, ha nem folytat tevékenységet, és árbevétele sincs, de a végelszámolást nem tudja megkezdeni a cég tulajdonában lévő nagy értékű ingatlan eladásáig? Csökkenthető-e a kismama munkaideje és bére abban az esetben, ha visszajön dolgozni, de nem tudnak a számára napi 8 órás munkát biztosítani, mert az eddigi munkaköre már megszűnt?
Részlet a válaszból: […]szűnhet meg. Ezek után azt kell vizsgálni, hogy a munkaviszony megszüntetésére van-e mód a vázolt körülmények mellett. Az Mt. 87. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszüntethető: a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével; b) rendes felmondással; c) rendkívüli felmondással; d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt; e) a határozott időtartamra kötött munkaszerződés a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Esetünkben az a), b) és c) pontok jöhetnek szóba, vizsgáljuk meg ezeket. Közös megegyezéssel a munkaviszony bármikor azonnali hatállyal megszüntethető, nyilván ez akkor következik be, ha a megszüntetéshez mindkét félnek érdeke fűződik. A munkavállaló érdeke lehet, ha a munkáltató kártalanításul a munkaviszony megszüntetéséért a munkavállalónak megegyezésük szerinti pénzösszeget fizet. Az Mt. 89. § (1)-(3) bekezdései szerint a határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti (rendes felmondás), ettől érvényesen eltérni nem lehet. A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Az indoklásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Ez a jogszabályhely tehát alapesetben lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a működésével kapcsolatos ok miatt (ilyen lehet pl. ha a tevékenységi kör változása, megszűnése következtében megszűnik a munkavállaló munkaköre) rendes felmondással megszüntesse a munkavállaló munkaviszonyát. Azonban az Mt.-nek a munkavállalót védő szabályai közül a 90. § (1) bekezdésének e) pontja tiltja a munkáltató rendes felmondását a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő időtartama alatt. Ez azt jelenti, hogy rendes felmondással nem szüntethető meg a GYED-en, illetőleg GYES-en lévő munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3156

3. találat: Felmondási tilalom GYES ideje alatt

Kérdés: Vonatkozik-e a felmondási tilalom a GYES folyósítása alatt, illetve azt követő 30 napban arra az apukára, aki a gyermeke kétéves korától hároméves koráig igényli a GYES-t? A GYED-et az édesanya kapta, az apuka 8 órában dolgozott, illetve dolgozik a GYES mellett is. A GYES igényléséről a munkáltatóját tájékoztatta. Meddig áll felmondási védelem alatt az a munkavállaló, aki tartósan beteg gyermekével annak 10 éves koráig van GYES-en, és mellette 8 órában dolgozik? Meddig áll fenn ez a védelem, ha tartósan beteg ikreket nevel a munkavállaló? Vonatkozik-e a felmondási tilalom arra a munkavállalóra, akivel a GYES ideje alatt kötött munkaszerződést a cég? Mi a helyzet, ha a felvételkor közli, és mi, ha a felvételkor nem közli, hogy GYES mellett dolgozik?
Részlet a válaszból: […][Mt. 138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, továbbá a felmondási idő, ha a felmondási védelem időtartama a 15 napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, ha a harminc napot meghaladja, ezt követően csak 30 nap elteltével kezdődhet el. Az Mt. 138. § (5) bekezdése alapján a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából; b) a gyermek tizennegyedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, ha a munkavállaló a gyerek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben részesül; c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig, a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. A GYES folyósítása mellett munkát végző munkavállalóra a felmondási tilalom csak a gyermek hároméves koráig vonatkozik akkor is, ha a munkavállaló a gyermek hároméves korát követően is GYES-ben részesül. Tekintettel arra, hogy a GYES-t a jogosultsági feltételek fennállása esetén bármelyik szülő igényelheti, az apa is részesülhet GYES-ben, így a felmondási tilalomra vonatkozó rendelkezések rá is vonatkozhatnak. Mint a fenti szabályok ismertetéséből kiderül, ha a GYES folyósítása alatt a munkavállaló visszamegy dolgozni, munkát végez, úgy mindentől függetlenül a munkavégzése fennállásának ideje alatt csak a gyermek hároméves koráig illeti meg a felmondási tilalom. A felmondási tilalomra vonatkozó rendelkezések alkalmazását természetesen nem érinti, ha a munkavállaló esetében az már a munkaszerződés megkötésekor fennállt. Az Mt. jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének alapvető szabályai alapján a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, körülményről illetőleg ennek változásáról tájékoztatni egymást, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. Ez a kötelezettség a munkaszerződés megkötését megelőző eljárás során is terheli a feleket. Az Mt. 77. § (1) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtételét, vagy adatlap kitöltését kérheti, illetve a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. Az Art. 16. § (4) bekezdése alapján a biztosításra irányuló jogviszony létrejöttét a foglalkoztató a foglalkoztatás megkezdését megelőzően köteles bejelenteni az illetékes elsőfokú adóhatóság felé. A bejelentési kötelezettséget az adóhatóság felé az erre rendszeresített T1041-es jelű adatlap felhasználásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2828