Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés:

Kötelező a csoportos létszámcsökkentés szabályait alkalmazni abban az esetben, ha egy vállalkozásnál a gazdasági nehézségek olyan helyzetet eredményeztek, hogy több mint tíz munkavállalót el kell bocsátania? Van esetleg más speciális szabály, amit alkalmazni kell ebben az esetben, vagy alkalmazhatók az általános szabályok?

Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaságok és a munkáltatók életében időnként előfordul a kérdésben is említett helyzet, amikor munkavállalók elbocsátása válik szükségessé. Hogyha ez a körülmény a munkáltató működésével összefüggő ok, akkor vizsgálandó az, hogy a csoportos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves jogosultsági idejük alapján – életkoruktól függetlenül – jogosultak öregségi teljes nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy az ellátás folyósításának első napjától nyugdíjasnak minősülnek éppen úgy, mint azok, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével válnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Felmondási védelem

Kérdés: Mikor nem lehet felmondást közölni a munkavállalóval? Milyen felmondási védelmek léteznek?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel a munkaviszony hierarchikus jellegére, az Mt. a munkavállalók és a munkáltatók közötti pozícióbeli egyensúly-eltolódást azzal is törekszik ellensúlyozni, hogy egyes különleges helyzetben lévő munkavállalók részére egyfajta védelmet nyújt az elbocsátásokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] A szabadság, szülési szabadság kérdéskörét az Mt. szabályozza. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló alapszabadságának mértékét az Mt. 116. §-a 20 munkanapban rögzíti. Ezt követően a munkavállaló korától és gyermekeinek számától teszi függővé az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Felmondás várandós munkavállalónak próbaidő alatt

Kérdés: Jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntette egy várandós édesanya munkajogviszonyát? Megilleti a munkavállalót ebben az esetben az úgynevezett felmondási védelem, ha a várandósság ténye már a munkaszerződés megkötésekor ismert volt a felek között?
Részlet a válaszából: […] Az érintett leendő édesanya várandósan létesített munkajogviszonyt. Önmagában a várandósság ténye a felmondás ellen védelmet nyújt, ugyanis az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkaviszony helyreállítása

Kérdés: Milyen esetekben kérheti a munkavállaló a munkaviszonyának helyreállítását?
Részlet a válaszából: […] Általános tévhit a munka világában az, hogy a munkavállaló – amennyiben a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát – minden esetben kérheti a jogviszonyának a helyreállítását. Ezen állítást megcáfolja az Mt., hiszen a jogszabály kifejezetten felsorolja azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Ügyvezető folyamatos határozott idejű munkaviszonya

Kérdés: Tekinthető határozatlan idejűnek a vezető állású munkavállaló munkaviszonya abban az esetben, ha húsz év óta folyamatosan egymást követő határozott idejű munkaszerződések alapján látja el egy kft.-ben az ügyvezetői munkakört? Összeadódnak ebben az esetben az egymást követő határozott idejű munkaviszonyok? Milyen feltételekkel szüntetheti meg a munkaviszonyt ebben az esetben a munkáltató, illetve a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A törvény tehát a határozatlan idejű munkaviszonyt tekinti tipikusnak, a határozott idejű munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Elmaradt munkabér és kamatai

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettség merül fel abban az esetben, ha a bíróság egy volt munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését jogellenesnek minősítette, ezért az ítéletben 2656 ezer forint elmaradt munkabér és 2015. január 20-ától kezdődően annak kamatainak megfizetésére kötelezte a munkáltatót? Hogyan kell helyesen kiszámítani a kamatot, és az után milyen adók és járulékok terhelik a céget?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén. A késedelmi kamat a késedelmesen teljesített bérfizetés (elmaradt munkabér) jogkövetkezménye, ezért nem minősül sem jövedelemnek, sem kártérítésnek. Számítását a Ptk. 6:48. §-a határozza meg, mely szerint pénztartozás esetén a kötelezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

1954-ben született férfi

Kérdés: Mikor igényelhet nyugellátást, illetve milyen lehetőségei vannak annak az 1954-ben született férfinak, akinek a jelenlegi munkahelye hamarosan meg fog szűnni, és nem bízik abban, hogy könnyen talál munkát? Létezik még a védett kor intézménye?
Részlet a válaszából: […] Létezik még az úgynevezett védett kor, a munkavállalót – meghatározott keretek között – jelenleg is megilleti a felmondási védelem, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A felmondási védelem azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Felmondási védelem

Kérdés: Mennyiben érinti a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségét a várandóssággal, valamint az emberi reprodukciós eljárással mint felmondási tilalmakkal összefüggésben hozott alkotmánybírósági döntés, a 17/2014. AB határozat?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének a) és e) pontjai értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság; a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3
4