Felmondási védelem

Kérdés: Mennyiben érinti a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségét a várandóssággal, valamint az emberi reprodukciós eljárással mint felmondási tilalmakkal összefüggésben hozott alkotmánybírósági döntés, a 17/2014. AB határozat?
Részlet a válaszából: […] ...ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.Az Mt. rendelkezéséhez fűzött indoklás értelmében a felmondási védelem alkalmazása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó. A felmondási védelem fennállására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Felmondás GYES mellett munkát végző munkavállalónak

Kérdés: A GYES mellett munkát végző munkavállalóra akkor is csak a gyermek 3 éves koráig vonatkozik a felmondási tilalom, ha a dolgozó a gyermek 3 éves korát követően is részesül az ellátásban, vagy a GYES lejártáig nem lehet felmondani?
Részlet a válaszából: […] ...- a felmondásivédelmet függetlenítették a gyermekgondozási segélyre való jogosultságtól,illetve annak folyósításától.A felmondási védelem időtartama 2010. április 30-ig agyermekgondozási segély hároméves időtartamához és az erre az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Védett kor

Kérdés: Valóban létezik-e a nyugdíjazás előtt az úgynevezett védett kor, és mikortól alkalmazható ez egy 1953-ban született nő esetében? Melyik életkor betöltését kell figyelembe venni nyugdíjkorhatárként?
Részlet a válaszából: […] Először is azt szükséges leszögezni, hogy a köznyelvbenvédett kornak nevezett intézmény kizárólag az Mt. alapján munkaviszonybanfoglalkoztatott munkavállalókat érinti. A korhoz kötődő védettség amunkaviszony munkáltatói rendes felmondással történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Felmondási védelem alatt álló munkavállaló munkaidejének csökkentése

Kérdés: Vonatkozik-e a felmondási tilalom arra a női alkalmazottra, aki 2009. augusztus 5-én lesz 57 éves, és 12 éve áll a cég alkalmazásában? Ha igen, megteheti-e a foglalkoztató, hogy heti 20 órára csökkenti a foglalkoztatást a munkabér 50 százalékos csökkentése mellett?
Részlet a válaszából: […] ...jelenti, hogy a munkáltató nemszüntetheti meg rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát a törvénybenmeghatározott időtartam (a felmondási védelem időtartama) alatt.A felmondási tilalom fennállása szempontjából a felmondásközlésének időpontja az irányadó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.

Felmondási védelem alatt álló munkavállaló

Kérdés: Felmondhat-e jogszerűen a munkáltató ez év októberében annak a munkavállalójának, aki 2009. augusztus 3-án tölti be a 60. életévét? Különösen indokolt esetnek minősül-e a munkakör, a mögöttes feladat megszűnése? Amennyiben nem lehet felmondani, a munkáltatónak kell-e kezdeményeznie a nyugdíjazást? Milyen lehetőségek vannak arra az esetre, ha a korhatár elérésekor a biztosított nem rendelkezik a szükséges szolgálati idővel? A munkavállaló egy cégcsoport egyik vállalkozásában dolgozik. Köteles-e másik munkahelyet felajánlani a munkáltató, és ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 7. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésértelmében öregségi teljes nyugdíjra az 1997. december 31-et követő és 2009.január 1-ét megelőző időponttól az jogosult, aki a 62. életévét (továbbiakbanöregségi nyugdíjkorhatárt) betölti, és legalább 20 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.

Felmondás táppénzről visszatérő dolgozónak

Kérdés: Megszüntethető-e munkáltatói rendes felmondással egy munkavállaló munkaviszonya, ha táppénzről visszatér, és másnaptól a munkáltató nem kíván tovább vele dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy foglalkozási megbetegedés miattikeresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság időtartama alatt.A felmondási idő, ha a felmondási védelem időtartama - a 15 napot meghaladja, ezt követően csak 15 nap,- a 30 napon meghaladja, ezt követően csak 30...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Felmondás GYED-en lévő munkavállalónak

Kérdés: Köteles-e visszavenni a munkáltató - akkor is, ha nem akarja - azt a GYED-en lévő dolgozót, akinek egyik gyermeke három és fél éves, a másik fél éves, és szeretne visszamenni dolgozni? Felmondhatnak-e neki, illetve ha visszaveszik, utána mikor mondhatnak fel neki? Ha visszaveszik és elmegy táppénzre, kaphatja-e együtt a GYED-et és a táppénzt?
Részlet a válaszából: […] ...is - agyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt.Az Mt. 90. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a felmondásiidő, ha a felmondási védelem időtartama a 30 napot meghaladja, ezt követőencsak 30 nap elteltével kezdődhet el. Az Mt. 90. § (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Felmondás anyasági ellátás folyósításának ideje alatt

Kérdés: Egy kft.-nél minden dolgozónak megszűnik a munkaviszonya. Mi lesz a sorsa az állományban lévő két - GYED-en, illetve GYES-en lévő - kismamának?
Részlet a válaszából: […] ...ún. felmondási védelem a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság - tehát a GYED, illetőleg a GYES - időtartama alatt is fennáll, amely azt jelenti, hogy a munkáltató ezen időszak alatt nem szüntetheti meg rendes felmondással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 4.