Apa ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra és kedvezményekre jogosult az apa gyermeke születése esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmező rendelkezései alapján apai szabadságra az jogosult, aki szülői felügyeleti joggal rendelkezik, és apai jogállással rendelkezik vagy örökbefogadó.Az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján apasági szabadság jogcím alatt az apa a gyermek születése esetén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] Határozott idejű munkaszerződésnél akkor szüntetheti meg rendes felmondással a munkáltató a munkaviszonyt, ha a munkáltató felszámolási vagy csődeljárás alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Felmondás várandósság és szülési szabadság alatt

Kérdés: Felmondáskor minden esetben köteles a munkáltató figyelembe venni a szülési szabadság és várandósság időszakát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz evidensnek tűnne, hiszen a jogalkotó igyekszik védeni azon munkavállalókat, akik jellemzően valamely élethelyzetből adódóan kiszolgáltatott helyzetben vannak, s ahol a munkaszerződés megszüntetése a munkáltató részéről nem lenne túlságosan etikus.Ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Felmondási védelem

Kérdés: Mikor nem lehet felmondást közölni a munkavállalóval? Milyen felmondási védelmek léteznek?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel a munkaviszony hierarchikus jellegére, az Mt. a munkavállalók és a munkáltatók közötti pozícióbeli egyensúly-eltolódást azzal is törekszik ellensúlyozni, hogy egyes különleges helyzetben lévő munkavállalók részére egyfajta védelmet nyújt az elbocsátásokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Felmondás várandós munkavállalónak próbaidő alatt

Kérdés: Jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntette egy várandós édesanya munkajogviszonyát? Megilleti a munkavállalót ebben az esetben az úgynevezett felmondási védelem, ha a várandósság ténye már a munkaszerződés megkötésekor ismert volt a felek között?
Részlet a válaszából: […] Az érintett leendő édesanya várandósan létesített munkajogviszonyt. Önmagában a várandósság ténye a felmondás ellen védelmet nyújt, ugyanis az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés azt erősíti, hogy nem kizárólag a munkavállalók kiválasztási folyamatára, hanem a próbaidő tartamában nyújtott teljesítmény monitorozására is indokolt kellő figyelmet fordítani.A próbaidő lejártát követően a munkavállaló indokolt védelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES lejárta után vissza szeretne menni a munkahelyére, de azt a tájékoztatást kapta, hogy már nincs szükség a munkájára, mert időközben megszűnt az a munkakör, amire alkalmazták?
Részlet a válaszából: […] Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.Az Mt. 65. §-a szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A gyermek hároméves koráig vagy a GYES lejártáig érvényes a felmondási tilalom annak a munkavállalónak, aki a gyermeke kétéves kora után igényelte a GYES-t, közben visszament dolgozni napi 6 órában, de időközben kiderült, hogy a gyermek tartós betegsége miatt annak 10 éves koráig jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyta) a várandósság,b) a szülési szabadság,c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §, 130. §),d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Munkaviszony megszüntetése GYES, GYET ideje alatt

Kérdés: Köteles meghosszabbítani a fizetés nélküli szabadság időtartamát a gyermek 10 éves koráig a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló eredetileg csak a gyermek 3 éves koráig igényelte a GYES-t és a fizetés nélküli szabadságot, de időközben kiderült, hogy a gyermek szívbetegsége miatt 10 éves koráig GYES-en maradna? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát ebben az esetben? Hogyan kell eljárni akkor, ha ugyanez az édesanya, aki három kiskorú gyermeket nevel, nem GYES-t, hanem gyermeknevelési támogatást igényel?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerint gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben -, valamint a gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
1
2
3
5