Felmondás várandós munkavállalónak próbaidő alatt

Kérdés: Jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntette egy várandós édesanya munkajogviszonyát? Megilleti a munkavállalót ebben az esetben az úgynevezett felmondási védelem, ha a várandósság ténye már a munkaszerződés megkötésekor ismert volt a felek között?
Részlet a válaszából: […] ...nem a várandós állapotában, hanem a munkaszerződés tartalmában, a felek által kikötött próbaidőben jelenítődik meg.Az objektív felmondási tilalom nem érvényesül a próbaidő alatt, mert a próbaidőn belüli felmondás azonnali hatályú megszüntetésnek minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkaviszony megszüntetése GYES, GYET ideje alatt

Kérdés: Köteles meghosszabbítani a fizetés nélküli szabadság időtartamát a gyermek 10 éves koráig a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló eredetileg csak a gyermek 3 éves koráig igényelte a GYES-t és a fizetés nélküli szabadságot, de időközben kiderült, hogy a gyermek szívbetegsége miatt 10 éves koráig GYES-en maradna? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát ebben az esetben? Hogyan kell eljárni akkor, ha ugyanez az édesanya, aki három kiskorú gyermeket nevel, nem GYES-t, hanem gyermeknevelési támogatást igényel?
Részlet a válaszából: […] ...jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a fizetés nélküli szabadság, amelyből következik, hogy annak tartama alatt az édesanya végig felmondási tilalom alatt fog állni. Tekintettel arra, hogy a GYET tartamára nem köteles a munkáltató engedélyezni a fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Felmondási tilalom ikergyermekek esetében

Kérdés: A gyermekek hároméves koráig vagy a tankötelessé válásig tart a felmondási tilalom abban az esetben, ha a munkavállaló ikergyermekei születése után fizetés nélküli szabadságot igényelt, és csak a gyermekek tankötelessé válása után akar visszamenni dolgozni? Visszavonhatja a fizetés nélküli szabadság engedélyezését a munkáltató a gyermekek 3. életévének betöltése után, vagy csak a GYES lejártát követően kötelezhető munkavégzésre a dolgozó? Felmondás esetén a végkielégítés számításánál figyelembe kell venni a fizetés nélküli szabadság időtartamát is?
Részlet a válaszából: […] ...véleménye alapján, engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.Fentiek alapján a felmondási tilalom csak abban az esetben korlátozódik a gyermek hároméves koráig szóló időtartamra, ha a munkavállaló a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
Kapcsolódó címke:

Felmondási tilalom emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatt

Kérdés: Hogyan változott az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama mint felmondási tilalom az új Mt. szabályozásának tükrében?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzési kötelezettsége alól a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes időtartamára.A felmondási tilalom eseteit kiegészítő Mt. rendelkezés az ítélkezési gyakorlatban több jogalkalmazási, értelmezési problémát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.
Kapcsolódó címke:

Felmondás GYES mellett munkát végző munkavállalónak

Kérdés: A GYES mellett munkát végző munkavállalóra akkor is csak a gyermek 3 éves koráig vonatkozik a felmondási tilalom, ha a dolgozó a gyermek 3 éves korát követően is részesül az ellátásban, vagy a GYES lejártáig nem lehet felmondani?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 90. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a munkáltatónem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermek ápolása, illetvegondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés],illetve - a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Felmondási tilalom ikergyermekek esetén

Kérdés: Ikergyermekek esetében is csak a gyermekek hároméves koráig tart-e a felmondási tilalom abban az esetben, ha a GYES-t a gyermekek tankötelessé válásáig folyósítják és az ellátás ideje alatt nem történik munkavégzés? Visszahívhatja-e a munkáltató ebben az esetben a munkavállalót dolgozni, vagy csak a GYES lejártát követően? Ha a munkáltató felmond a munkavállalónak, a végkielégítés számításánál figyelembe kell-e venni a fizetés nélküli szabadság időtartamát? A dolgozó 11 éve áll munkaviszonyban a cégnél, szült egy gyermeket, majd azt követően ikergyermekeket. Ezek az évek is beszámítandók a végkielégítés számításánál?
Részlet a válaszából: […] ...A gyermek tankötelessé válásánakidőpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.Fentiek alapján a felmondási tilalom csak abban az esetbenkorlátozódik a gyermek hároméves koráig szóló időtartamra, ha a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.
Kapcsolódó címkék:  

Felmondási tilalom GYES ideje alatt

Kérdés: Vonatkozik-e a felmondási tilalom a GYES folyósítása alatt, illetve azt követő 30 napban arra az apukára, aki a gyermeke kétéves korától hároméves koráig igényli a GYES-t? A GYED-et az édesanya kapta, az apuka 8 órában dolgozott, illetve dolgozik a GYES mellett is. A GYES igényléséről a munkáltatóját tájékoztatta. Meddig áll felmondási védelem alatt az a munkavállaló, aki tartósan beteg gyermekével annak 10 éves koráig van GYES-en, és mellette 8 órában dolgozik? Meddig áll fenn ez a védelem, ha tartósan beteg ikreket nevel a munkavállaló? Vonatkozik-e a felmondási tilalom arra a munkavállalóra, akivel a GYES ideje alatt kötött munkaszerződést a cég? Mi a helyzet, ha a felvételkor közli, és mi, ha a felvételkor nem közli, hogy GYES mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...betöltéséig, a gyermekbetegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.A GYES folyósítása mellett munkát végző munkavállalóra afelmondási tilalom csak a gyermek hároméves koráig vonatkozik akkor is, ha amunkavállaló a gyermek hároméves korát követően is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

GYES igénylése, felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A munkáltatónak kell-e elindítania a GYES igénylését abban az esetben, ha nem működtet kifizetőhelyet, de 2007-ben a GYED igénylését a dolgozóval egyeztetve elintézte? Amennyiben a munkavállaló önállóan intézi az igénylést, kell-e a munkáltatóját értesítenie arról, hogy mi a szándéka a GYED lejárta után, vagy a munkáltatónak kell vele felvenni a kapcsolatot? Felmondhat-e a munkáltató a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES folyósítása mellett visszamegy dolgozni, és ha igen, hogyan? Megváltható-e pénzben a GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága, vagy mindenképpen természetben kell kiadni?
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldását kezdjük a második kérdéssel. Az Mt.90. §-a precízen felsorolja azokat az időszakokat, amelyek tartama alatt amunkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással. Így nemmondhat fel a cég- a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Felmondási védelem alatt álló munkavállaló munkaidejének csökkentése

Kérdés: Vonatkozik-e a felmondási tilalom arra a női alkalmazottra, aki 2009. augusztus 5-én lesz 57 éves, és 12 éve áll a cég alkalmazásában? Ha igen, megteheti-e a foglalkoztató, hogy heti 20 órára csökkenti a foglalkoztatást a munkabér 50 százalékos csökkentése mellett?
Részlet a válaszából: […] ...más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esőnyugellátásban, illetőlegh) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjbanrészesül.A felmondási tilalom alapvető esetköreit az Mt. 90. §-ábanfoglalt rendelkezések határozzák meg.A felmondási tilalom azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.

Felmondási tilalom GYES ideje alatt

Kérdés: 2006 óta a kismamákat kötelező visszavenni a GYES-re jogosultság ideje alatt. Van-e jogszerű és életszerű megoldás arra a helyzetre, ha egy kismama, aki azt mondta, hogy gyermeke nevelése miatt évekig nem akar dolgozni, mégis úgy dönt, hogy visszaáll a munkába, de a munkáltató nem tudja neki visszaadni a munkakört, hiszen évekre felvett egy másik munkavállalót határozott idejű munkaszerződéssel?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató köteles teljes munkaidőbentovábbfoglalkoztatni, és a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamaalatt a munkavállaló felmondási tilalom alá kerül.Értelemszerűen a rendes felmondás tilalma magában foglaljaaz Mt. 89. § (3) bekezdésben foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.
Kapcsolódó címke:
1
2