Szolgálati idő több jogviszony esetén

Kérdés: Hogyan számítják a szolgálati időt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha az igénylő egy időben több jogviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe venni a külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek – a munkáltató által munkaórában igazolt – 2004. május 1-jét követő – napi 8 óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a 4 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya a munkaidőkeret lejárta előtt, a 3. hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...illetve az azzal együtt járó többletjuttatás nyújtását. Munkaidőkeret alkalmazása esetén egy meghatározott napon a várható többletmunkára tekintettel többet, egy másik napon a munkavállaló kevesebbet dolgozhat. Ezáltal az elvégzett többletmunkát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Végrehajtás egyszeri juttatásból

Kérdés: Vonhatja az önálló bírósági végrehajtó az egészségügyben dolgozó munkavállaló részére a veszélyhelyzetben nyújtott helytállása elismeréseként a munkáltató által folyósított egyszeri juttatásból a végrehajtási eljárás során elvont munkabérrészt, vagy az említett kifizetés mentes a letiltási teher alól?
Részlet a válaszából: […] ...kitöltött, illetve NEAK részére eljuttatott kérelme alapján a foglalkoztatási jogviszonyhoz kötődően a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat egyszeri rendkívüli juttatás keretében bruttó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Készenléti díj

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a készenléti díj összegét havibéres dolgozó esetén? Le kell vonni a készenléti díjból azt az időszakot, amikor a készenlét ideje alatt tényleges munkavégzés történt? A készenlét ideje alatt végzett munkára az alapbéren felül jár az 50 vagy 100 százalékos pótlék a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó előírások szerint?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti napi munkaidőn túli munkavégzés után járó díjazás illeti meg a munkavállalót. A közös bennük az, hogy mindkettő többletmunkavégzést eredményez, így természetszerűleg a többletmunka után járó rendes munkabért is meg kell fizetni, és ezenfelül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Jubileumi jutalom alapja

Kérdés: Az illetmény mely elemei (alapilletmény, bérminimumra történő kiegészítés [garantált illetmény], munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, közalkalmazotti illetménykiegészítés, a Kjt. 70-75. §-a szerinti pótlékok, a keresetkiegészítés, vezetői pótlék) kerülnek figyelembevételre a jubileumi jutalom kiszámításkor annak a közalkalmazottnak az esetében, aki F/6. besorolással rendelkezik, alapilletménye 144?570 forint, amely 16?430 forinttal kiegészül a garantált bérminimumra, valamint munkáltatói döntés alapján 50?000 forint összegű, a garantált összegen felüli illetményrészben, és további 20?000 forint összegű vezetői pótlékban részesül, azaz a havi illetménye összesen 231?000 forint?
Részlet a válaszából: […] ...(1)-(3) bekezdései].Ez egyfajta premizálást jelent, melynek célja, hogy a gazdálkodás eredményéhez, többletbevétel megteremtéséhez többletmunkával hozzájáruló közalkalmazottakat honorálja. Keresetkiegészítés A közalkalmazottat a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Teljes hónapra egy összegben, vagy a teljesített napokra vonatkozóan részletekben kell elszámolni a megbízási díjat abban az esetben, ha egy szabadfoglalkozású egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég határozatlan idejű megbízási szerződéssel foglalkoztat több munkavállalót, akik nem dolgoznak a hónap minden napján, illetve minden munkanapján, sőt az is előfordul, hogy a hónapban csak 1-2 napon végeznek munkát? A megbízási díj számfejtésére minden esetben a tárgyhónapot követő hóban kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység időtartamát és beosztását, illetve a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nyilatkozatát az önkéntesen vállalt többletmunka tervezett mértékéről,e) az ellátott feladatok díjazását,f) a megbízás keretében okozott kár megtérítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Hogyan kell a havi munkaidőt helyesen beosztani annál a munkáltatónál, ahol jelenleg valamennyi munkavállaló munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órás, pénteken pedig napi 6 órás munkanapokból tevődik össze, ha a munkáltató nem akar többhavi munkaidőkeretet alkalmazni, hanem a havi elszámolásnál maradna? Jelenleg a munkaszerződés szerint a munkavégzés kezdete hétfőtől péntekig reggel 8 óra, befejezése hétfőtől csütörtökig 17.00 óra, pénteken 14.30 óra, és étkezés céljára 12.00 és 14.30 óra között napi 30 perc munkaközi szünet jár, ami nem számít bele a munkaidőbe. Kell túlórát fizetni a munkavállalóknak abban az esetben, ha a munkaidő beosztása miatt havi szinten többet dolgoznak, mint egy általános, napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...a lehetőséget biztosítja, hogy munkáltató a munkavállaló által egy adott időszakon belül az általános munkarendhez képest teljesített többletmunkaidejét, illetve a kevesebb teljesítést "jóváírhassa".A gyakorlatban az elszámolási időszak alkalmazása nem terjedt el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Szolgálati idő két munkahely esetén

Kérdés: A munkavállaló jogviszonya 2009. október 31-én megszűnt, az utolsó 3 hónapban felmentették a munkavégzés alól, ezért augusztus 1-jétől elhelyezkedett egy másik cégnél. A kérdéses 3 hónapban mindkét helyen teljes munkaidős munkabér alapulvételével történt meg a nyugdíjjárulék levonása. Mennyi szolgálati időt szerzett így?
Részlet a válaszából: […] ...időként kell figyelembe venni a Tny-tv. 43/A. §-a alapján külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek – a munkáltató által munkaórában igazolt – 2004. május 1-jét követő – napi 8 óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalók

Kérdés: Kell pótlékot fizetni a vasárnapi munkavégzés után, illetve a rendelkezésre állási idő után milyen díjazás illeti meg a nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalókat? Lehet alkalmazni háromhavi munkaidőkeretet ebben az esetben? Levonható a kiküldetési díj a kötelező német minimálbérből?
Részlet a válaszából: […] ...melyet kollektív szerződés legfeljebb hat hónapban állapíthat meg.Az Mt. szerinti rendkívüli munkavégzésért járó díjazás (a többletmunkavégzés ideje után számított alapbér + 50 százalék pótlék) a munkaidőkereten felül teljesített munkaidő után illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése

Kérdés: Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő szolgálati időként kell figyelembe venni a külön törvényben meghatározott, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek – a munkáltató által munkaórában igazolt – 2004. május 1-jét követő – napi 8 óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.
1
2
3