tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott baleset minősítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Baleset gyógykezelés alatt

Kérdés: Üzeminek minősül a fizioterápiás kezelés során elszenvedett baleset az alábbi esetben? A munkavállaló 2019. augusztus 12-től a reumatológiai szakrendelés igazolása alapján keresőképtelen állományban van, különböző kezelésekre kell járnia. Szeptember 17-én a kezelés befejezését követően elcsúszott a műanyag bevonatú padlón, eltört a bokája, amelyet a sebészeten begipszeltek. Jogosult lesz baleseti táppénzre a dolgozó?
Részlet a válaszból: […]lakására (szállására) menet közben éri. Továbbá üzemi az a baleset is, amely a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek - többek között - az számít, mely a biztosítottat a keresőképessé válásához szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. Tekintettel arra, hogy a keresőképtelen biztosítottat az elrendelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6224
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ellátás a dolgozó hibájából bekövetkező baleset esetén

Kérdés: Folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a hegesztő munkakörben dolgozó munkavállalónak, aki 2017. június 8-án többszöri figyelmeztetés ellenére is a vaslemezeken csúszkálva játszott, egyensúlyát vesztve elesett, és eltört a keze? A munkavállaló jelenleg is keresőképtelen, az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "4", azaz egyéb baleset.
Részlet a válaszból: […]§-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján nem üzemi baleset az a baleset, melyet a sérült munkahelyi rendbontás következtében, illetve annak során szenvedett el. Márpedig a munkavégzés közben végzett játék munkahelyi rendbontásnak minősül, tehát üzemi balesetnek nem ismerhető el. A baleseti táppénz iránti igényt a kifizetőhelynek határozattal kell
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5463

3. találat: Balesetet okozó munkavállaló ellátásai

Kérdés: Jogosult betegszabadságra az a munkavállaló, aki szabadsága alatt ittasan vezetett járművet, és saját hibájából közúti balesetet okozott? Fel lehet mondani neki a táppénz alatt, illetve követelhet tőle kártérítést a munkáltató a felmerült költségei (betegszabadság, táppénz 1/3) miatt?
Részlet a válaszból: […]baleset következtében a dolgozó keresőképtelen, és még nem merítette ki az éves betegszabadságát, a keresőképtelenség időtartamára betegszabadságra, annak lejártát követő naptól - ha továbbra is keresőképtelen - táppénzre jogosult.A társadalombiztosítási törvény is csak az üzemi balesetnél mondja ki, hogy nem üzemi baleset az a baleset, amely részben vagy egészében a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi - igazolt - befolyásoltsága miatt következett be. Mivel üzemi balesetnek nem ismeri el a balesetet, ezért a biztosított részére keresőképtelensége esetén baleseti táppénz nem jár, de táppénzre az általános szabályok szerint jogosult.A munkaviszony megszüntetésének módjairól és a kivételekről az Mt. rendelkezik. Az Mt. előírásai szerint annak nincs akadálya, hogy a munkáltató a táppénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5105

4. találat: Munkába lépés előtt történt baleset

Kérdés: Egy munkavállaló a munkaszerződés aláírását követően, de a tényleges munkába állás előtt, a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatra tartva balesetet szenvedett. Tekinthető ez üzemi úti balesetnek, illetve megilleti a dolgozót ezzel összefüggésben bármilyen ellátás?
Részlet a válaszból: […]baleseti táppénzre válhat jogosulttá.Jelen esetben azonban mindezeken túl még egy problémát tisztáznunk kell. Baleseti táppénzre ugyanis csak a biztosított, illetve a passzív jogon a megszűnt jogviszony alapján, három napon belül bekövetkező keresőképtelenség esetén a volt biztosított jogosult. De vajon a kérdésben említett munkavállalónak létrejött-e már a biztosítási jogviszonya?A Tbj-tv. 2012. július 1-jétől a munkaviszony tekintetében sem tartalmaz már eltérő szabályt, azaz a munkaviszonyban álló dolgozó biztosítása a jogviszonya kezdetétől áll fenn. [Az említett időpontig a Tbj-tv. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében munkaviszony esetén a biztosítás a munkába lépés napján kezdődött.]Az Mt. 48. §-a szerint a munkaviszony kezdeti napját a munkaszerződésben kell meghatározni azzal, hogy ennek hiányában a munkaszerződés megkötését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4477
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Baleset üzemiségének megállapítása

Kérdés: Üzemi balesetnek minősül-e, és 100 százalékos mértékű táppénzt kell-e megállapítani abban az esetben, ha a munkáltató benevezteti a dolgozóját a sportnapokra, és a nevezési díjat is kifizeti? A dolgozó képviselte a munkáltatót a rendezvényen, és ugyanazt a bért kapta, mintha dolgozott volna.
Részlet a válaszból: […]biztosítás megszűnését követő lekésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül - egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál az Mt.-ben megállapított betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni nem kell. A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett személy biztosítási jogviszonya fennáll. A baleseti táppénz összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított egészségbiztosításijárulék-alapját képező jövedelmének naptári napi összegével. Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző hónapban nem volt egészségbiztosításijárulék-fizetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1436

6. találat: Üzemi baleset

Kérdés: Mi a teendője a cégnek abban az esetben, ha egy munkavállalója munkaidőben, munkaköri feladatait intézve közúti balesetet szenvedett?
Részlet a válaszból: […]biztosított - jövedelem hiányában - egészségbiztosítási járulékot nem fizetett, a baleseti táppénz összege azonos a szerződés szerinti jövedelmének - egyéni vagy társas vállalkozó esetén a baleseti táppénzre való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári hónapban érvényes minimálbér - naptári napi összegével. A biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri. A baleseti táppénzre - ha eltérő rendelkezés nincs - a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Abban az esetben, ha a biztosított foglalkozási betegség alapján jogosult baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a foglalkozási betegség orvosilag megállapított napját kell tekinteni. A baleseti táppénz összegének kiszámításánál nem vehető figyelembe: - az átlagkereset, a távolléti díj - ide nem értve a munkaszüneti napra járó távolléti díjat -, valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették, - a törzsgárda és a jubileumi jutalom, a végkielégítés, valamint a bármilyen jogcímen adott segély. Ha a baleseti táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet - heti 5 napos munkarend szerint - hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a baleseti táppénz alapját. Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, a baleseti táppénz alapját képező naptári napi jövedelmet az Eb-tv. 31. § (5) és (6) bekezdésének alkalmazásával kell kiszámítani. A bejelentett üzemi baleset tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (a kifizetőhely vagy az egészségbiztosítási pénztár) határozattal állapítja meg. Ha a baleseti ellátásra jogosultság szempontjából szükséges, az egészségbiztosítási szerv helyszíni vizsgálatot tarthat. A vizsgálat alkalmával a munkáltató köteles a szükséges felvilágosításokat megadni. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor történt a baleset, és az milyen egészségkárosító következményekkel jár. Az üzemi baleset megállapításáról szóló határozatot meg kell küldeni a biztosítottnak, a kezelőorvosnak, továbbá a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak. Az üzemi balesettel összefüggésben baleseti egészségügyi ellátás csak az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatása esetén rendelhető. Baleseti táppénz iránti igény bejelentésére, elbírálására és folyósítására a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a baleseti táppénz meghosszabbítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (OOSZI) hatáskörébe tartozik. A biztosított üzemi balesetnek minősülő munkabalesetéről a "Munkabaleseti jegyzőkönyv" felvételére külön jogszabály rendelkezései az irányadók. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-ben rögzíteni. A foglalkozási megbetegedés tényét a külön jogszabály szerint kiállított vizsgálati lappal kell bizonyítani. Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést - az (1)-(3) bekezdésben szereplő jegyzőkönyvek, illetőleg vizsgálati lap megküldésével, a munkabalesetek bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell a MEP-nek bejelenteni. A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz folyósítására illetékes szervnek határozattal kell elbírálni, abban az esetben is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés (foglalkozási betegség) pontos leírását. Halált okozó üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén az üzemi baleset tényéről az illetékes MEP hoz határozatot. Ha az előírt határozatot a társadalombiztosítási kifizetőhely hozta, a határozat egy példányát a jogerőre emelkedését követő hónap 10. napjáig a munkabaleseti és üzemi baleseti jegyzőkönyvvel, illetőleg vizsgálati lappal együtt az illetékes MEP-nek meg kell küldeni. Az előírt határozat egy példányát a biztosítottnak át kell adni, aki azt köteles megőrizni, és a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor bemutatni. Az üzemi balesettel összefüggésben baleseti egészségügyi szolgáltatás csak a határozat bemutatása esetén rendelhető. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1242
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
Részlet a válaszból: […]állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A vállalkozó munkaideje nem mérhető, bármikor végezhet a társaság tevékenységével összefüggő munkát. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a vállalkozó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy valóban az üzlettel kapcsolatos tevékenységet végzett, onnan a legrövidebb úton közlekedett haza, és a baleset semmilyen formában nem róható fel az ő magatartásának, véleményünk szerint jogosult lesz a 100 százalékos mértékű baleseti táppénzre. Nem üzemi baleset az a baleset, amely - kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy - munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy - a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt. Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1106

8. találat: Szabadság alatt történt baleset megítélése

Kérdés: Jogosult-e 100 százalékos táppénzre az a munkaviszonyban álló dolgozó, aki évi rendes szabadsága alatt balesetet szenvedett, amelyből kifolyólag előreláthatóan hosszú ideig lesz betegállományban? Az orvosi igazoláson "4" kód szerepel. A szabadság további idejére táppénzt vagy szabadságot kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A szabadság ideje alatt elszenvedett baleset tehát semmiképpen sem minősülhet üzeminek, így a keresőképtelenség idejére a dolgozó részére a 70 százalékos táppénz jár. Nem jár táppénz a) a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illetőleg amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn, b) a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után, c) a gyermekgondozási segély folyósításának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1095
Kapcsolódó tárgyszavak: ,