Baleset megítélése

Kérdés:

Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?

Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak a legrosszabbal is kell számolnia a munkahelyen, a termelésben, a normál munkakörülmények között: a munkahelyi balesettel. Azonban a megnevezése is árulkodó, hiszen a munkahelyhez kötődően vonja be a munkajog a baleseteket ezen fogalmi körbe.Az Mvt. 54. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleset megítélése

Kérdés: Balesetnek, ezen túl üzemi balesetnek minősül, ha a munkavállaló a munkahelyén epilepsziás roham következtében rosszul lesz, elesik, megsérül az arca, és ennek következtében keresőképtelen állományba kerül? A rosszullét előtt a dolgozót sem fizikai, sem egyéb külső hatás nem érte.
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg a baleset fogalmát. Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más egészségkárosodást vagy halált okoz. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Baleset elbírálása

Kérdés: Minősítheti úti balesetnek a kifizetőhely, ha reggel munkába menet a dolgozó kiállt az autóval az udvarról, visszament a kapun belülre, az udvarra azért, hogy bezárja a kerítést, ezután a kiskapuhoz ment, ahol kiállt egy vasdarab a földből, amibe belelépett, és olyan súlyosan megsérült, hogy hosszú ideig keresőképtelen lesz? Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre a dolgozó ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak szerint üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába, vagy onnan lakására menet közben szenved el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Baleset gyógykezelés alatt

Kérdés: Üzeminek minősül a fizioterápiás kezelés során elszenvedett baleset az alábbi esetben? A munkavállaló 2019. augusztus 12-től a reumatológiai szakrendelés igazolása alapján keresőképtelen állományban van, különböző kezelésekre kell járnia. Szeptember 17-én a kezelés befejezését követően elcsúszott a műanyag bevonatú padlón, eltört a bokája, amelyet a sebészeten begipszeltek. Jogosult lesz baleseti táppénzre a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak értelmében üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amely a biztosítottat munkába menet vagy onnan lakására (szállására)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Ellátás a dolgozó hibájából bekövetkező baleset esetén

Kérdés: Folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a hegesztő munkakörben dolgozó munkavállalónak, aki 2017. június 8-án többszöri figyelmeztetés ellenére is a vaslemezeken csúszkálva játszott, egyensúlyát vesztve elesett, és eltört a keze? A munkavállaló jelenleg is keresőképtelen, az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "4", azaz egyéb baleset.
Részlet a válaszából: […] Az első teendő, hogy a munkáltatónak vizsgálni kell a baleset körülményeit. Azt, hogy a baleset üzemi balesetnek tekinthető-e, a kifizetőhely határozatban dönti el. Az Eb-tv. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján nem üzemi baleset az a baleset, melyet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Balesetet okozó munkavállaló ellátásai

Kérdés: Jogosult betegszabadságra az a munkavállaló, aki szabadsága alatt ittasan vezetett járművet, és saját hibájából közúti balesetet okozott? Fel lehet mondani neki a táppénz alatt, illetve követelhet tőle kártérítést a munkáltató a felmerült költségei (betegszabadság, táppénz 1/3) miatt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 126. §-a értelmében a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A törvény részletezi, hogy a keresőképtelenség mely eseteire nem jár betegszabadság. Ezek az esetek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Munkába lépés előtt történt baleset

Kérdés: Egy munkavállaló a munkaszerződés aláírását követően, de a tényleges munkába állás előtt, a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatra tartva balesetet szenvedett. Tekinthető ez üzemi úti balesetnek, illetve megilleti a dolgozót ezzel összefüggésben bármilyen ellátás?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt pontosítsuk a kérdésben említett fogalmat: a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatra történő utazás során bekövetkező baleset nem úti baleset, hanem munkabaleset, hiszen a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben éri. Ennek megfelelően –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Baleset üzemiségének megállapítása

Kérdés: Üzemi balesetnek minősül-e, és 100 százalékos mértékű táppénzt kell-e megállapítani abban az esetben, ha a munkáltató benevezteti a dolgozóját a sportnapokra, és a nevezési díjat is kifizeti? A dolgozó képviselte a munkáltatót a rendezvényen, és ugyanazt a bért kapta, mintha dolgozott volna.
Részlet a válaszából: […] Esetünkben a dolgozó munkavégzését (sportolásitevékenységét) a munkáltató rendelte el, mivel számára az adott(feltételezhetően munka-) napra munkabért fizetett, és a nevezési díjat ismegfizette. Üzemi balesetnek minősül az a baleset, amely a biztosítottata foglalkozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Üzemi baleset

Kérdés: Mi a teendője a cégnek abban az esetben, ha egy munkavállalója munkaidőben, munkaköri feladatait intézve közúti balesetet szenvedett?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló balesete vitathatatlanul üzemi balesetnekminősül, hiszen az Eb-tv. megfogalmazása értelmében üzemi baleset az a baleset,amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzalösszefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyénivállalkozó a baleseti társadalombiztosítási ellátások fedezetére 5 százalékosbaleseti járulék fizetésére kötelezett.Baleseti ellátásnak minősül– baleseti egészségügyi szolgáltatás,– baleseti táppénz,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.
1
2