Jogosultság anyasági ellátásokra

Kérdés: 2003. november hóban 28 hetes terhes nő 2003. november 1-jétől - 8 órás munkaviszonyban - munkába állt. Előzőleg nem volt munkahelye, csak munkanélküli-segélyben részesült egy rövid ideig. Jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re akkor, ha a szülésig hátralévő időt végigdolgozza?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben előforduló ellátásokat és azok szabályait továbbiakban az Eb-tv. szabályaiból ismerhetjük meg. Az Eb-tv. 40. § alapján a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság egyik alapfeltétele, hogy az igénylő a szülést közvetlenül megelőző két éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.
Kapcsolódó címke:

Anyasági ellátások alapja

Kérdés: A munkavállaló első gyermekét 2002. március 14-én, a másodikat 2003. szeptember 25-én szülte. Mi az alapja a második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segélynek és a gyermekgondozási díjnak?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításához - a második gyermek születéséhez igazodóan - az irányadó időszak a 2002. január 1-jétől 2003. szeptember 24-ig terjedő idő. Ha a biztosított az első gyermeke születését követően terhességi-gyermekágyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.
Kapcsolódó címkék:    

Jogosultság anyasági ellátásra

Kérdés: Folyósítható-e terhességi-gyermekágyi segély annak az anyának, aki a szülést megelőzően rendelkezik 180 napi munkaviszonnyal, mely jelenleg is fennáll, de veszélyeztetett terhessége miatt csak 42 naptári napra van tényleges keresete? Táppénzt is 42 napig kapott. A jelenlegi munkaviszonyát megelőzően évekig nem volt biztosítási jogviszonya. A 180 napi jogosultsági időbe beszámít-e annak a keresőképtelenségnek az időtartama, amely alatt táppénzre nem volt jogosult?
Részlet a válaszából: […] A rövid folyamatos biztosítási időre tekintettel a dolgozó csak 42 napig részesült táppénzben. Mivel továbbra is keresőképtelen, a munkavégzési kötelezettség alól mentesül ugyan, de erre az időtartamra táppénzben nem részesül, ezért a Tbj-tv. 8. §-a értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:    

Anyasági ellátások összegének megállapítása

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével kell megállapítani a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét az alábbi esetben? Egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott biztosított 2002. október 30-án szült. A kifizetőhely a szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyt, majd jelenleg is gyermekgondozási díjat folyósít részére. Megbízási szerződése 2002. június 17-től október 31-ig szólt. Megbízási díja havi 80 000 forint, 10 százalékos költséghányad alkalmazásával. Tényleges keresete 2002. június 17-től október 29-ig 279 561 forint volt (osztószámcsökkentő 4 nap igazolt távollét, 12 nap táppénz).
Részlet a válaszából: […] Bár a kérdező nem közölte, feltételezzük, hogy a biztosított rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási idővel. A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításához az irányadó időszak 2001. január 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:    

Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló anyasági ellátása

Kérdés: Szülés esetén milyen ellátások illetik meg azt a 28 éves munkavállalót, aki munkaképességét 67 százalékban elvesztette, rokkantsági nyugdíjban részesül, és gyermeket szeretne? Az egyéb ellátások időtartama alatt továbbra is folyósítják részére a nyugdíjat vagy sem?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § f) pontja 2. alpontjában meghatározott saját jogú nyugdíjasról van szó, aki a Tbj-tv. 25. §-a értelmében egyéni járulékok (4 százalék egészségbiztosítási- és 8,5 százalék nyugdíjjárulék) fizetésére nem kötelezett.Ebből sajnos egyenesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:    

Anyasági ellátások megállapítása egyetemi tanulmányok idején

Kérdés: Milyen juttatásra jogosult második gyermek szülése esetén az az édesanya, aki jelenleg GYED-ben részesül, és utolsó évét már levelező tagozaton végzi az egyetemen? Mi a kedvezőbb számára, ha a GYED alatt, vagy ha a GYES alatt szül? Jelenleg az egyetemi tanulmányaival kiegészítve a minimálbér kétszerese után állapították meg részére a GYED-et, amit 2004. május 5-ig, a gyermek kétéves koráig kap.
Részlet a válaszából: […] Először is a GYED-jogosultsággal kell foglalkozni. Ugyanis a jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét lehet beszámítani. Sajnos a kérdező nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.
Kapcsolódó címkék:  

Anyasági ellátás idejére járó szabadság igénybevétele

Kérdés: Legkorábban mikor vehető ki, és legkésőbb meddig kell kivenni a GYES idejére és a GYED első évére járó fizetési szabadságot? Ez a szabadság már tartalmazza a gyermek után járó pótszabadságot is?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. § (2) bekezdése értelmében a munkaviszony szünetelésének időtartamára többek között az alábbi esetben jár szabadság: a 14 éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére.Az Mt. 138. § (5) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 21.
Kapcsolódó címkék:  

Anyasági ellátások alapja

Kérdés: Az 1997. július 2-től munkaviszonyban álló biztosított a 2001. április 5-én született gyermekével 2003. április 5-ig gyermekgondozási díjban részesült. 2003. április 6-tól keresőképtelen beteg. Betegszabadság címén távolléti díjban részesült 2003. április 24-ig. Április 25-én ismét szült, és terhességi-gyermekágyi segélyt igényel. Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély, majd a gyermekgondozási díj alapja? A dolgozó besorolási bére havi 55 000 forint.
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a biztosítottnak sem a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságát megelőző évben, sem a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőzően nincs 180 naptári napi jövedelme, ezért a terhességi-gyermekágyi segély összegét az Eb-tv. 42. § (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 2.
Kapcsolódó címke:

Választás az anyasági ellátások között

Kérdés: Van-e lehetősége a biztosítottnak a szülés napjától a gyermekgondozási segélyt választani, ha az számára kedvezőbb, mint a terhességi-gyermekágyi segély?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha a biztosított egyidejűleg jogosult gyermekgondozási segélyre, táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, akkor választhat az ellátások közül. Tehát, ha a biztosítottnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.
Kapcsolódó címke:

Jogosultság anyasági ellátásra

Kérdés: Közúti baleset miatt a biztosított egy évig táppénzes állományban volt (2003. március 3-ig). Terhessége miatt a munkakörét nem tudja tovább ellátni, közös megegyezéssel munkaviszonyát 2003. március 4-ével megszüntette. 2003. április 7-étől új munkahelyen foglalkoztatják. 2003. május 20-án szül. Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre, ha igen, milyen jövedelem alapulvételével? Jogosult-e gyermekgondozási díjra és gyermekgondozási segélyre?
Részlet a válaszából: […] Terhességi-gyermekágyi segélyre az a személy jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül rendelkezik 180 napi biztosítási idővel, és a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül. Tehát a példa szerinti esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.
Kapcsolódó címke: