Kitoloncolt török állampolgár közterhei

Kérdés: Hol kell a továbbiakban fizetnie a járulékot annak a török állampolgárnak, aki 1995 óta Magyarországon él, és egy cég ügyvezetőjeként dolgozik, a felesége magyar, a gyermekeik is itt születtek, de most 5 évre kitoloncolták Magyarország területéről, ezért Szlovákiába ment, és ott céget alapított? Hogyan érinti ez a helyzet az egészség-biztosításra és a nyugdíjra való jogosultságát? Fizetnie kell továbbra is Magyarországon annak ellenére, hogy 5 évig nem jöhet ide?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt, másrészt Törökországgal hatályos szociális biztonsági egyezményünk van (2015. évi XXX. tv.), amelynek van nyugdíjbiztosítási vonatkozása is.(Kéziratzárás: 2022. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Apáknak járó pótszabadság elszámolása

Kérdés: Milyen módon igényelhető vissza az apáknak járó pótszabadság idejére kifizetett juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az anyuka tehermentesítésében. A pótszabadságot megállapító és szabályozó jogszabályok nem új keletűek, hiszen azok már 2015. évtől életbe léptek. Külön szabályozás létezik az Mt. alapján dolgozókra és a közszolgálatban dolgozókra. Sok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszából: […] ...befolyásolja, ha a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.A jogosultság a magyar társadalombiztosítási szabályok alapján áll fenn, a 2015. évi XXIX. törvény (egyezmény) ezeket az ellátásokat nem érinti.A Tbj-tv. 16. §-a a) pontjának aa) alpontja értelmében a CSED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Amerikai-magyar kettős állampolgár egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult egészségügyi ellátásra Magyarországon egy magyar-amerikai kettős állampolgár, aki Magyarországon született, majd 1956-ban került ki az Amerikai Egyesült Államokba, és jelenleg az év felét Amerikában, a másik felét Magyarországon tölti? Az érintett amerikai nyugdíjban részesül, és Magyarországon rendelkezik bejelentett lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a magyar-amerikai kettős állampolgárságú személy nyugdíjas, de azt viszont nem tudjuk, hogy a nyugdíjának megállapítására a 2015. évi XXIX. tv. alapján került-e sor. Ezért úgy tekintjük, hogy a nyugdíj megállapítása nem az egyezmény alapján történt.Tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Függő hatályú döntés kivezetése az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak rendszeréből

Kérdés: Milyen formában változott meg a kifizetőhelyek esetében 2020. július 1. napját követően a sommás eljárás helyett teljes eljárásra való áttérésre vonatkozó értesítési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív fel.A bemutatott feltételek hiányában a 2015. évi CLXXXVI. tv. bevezette az érdemi döntésnek nem minősülő függő hatályú döntés jogintézményét.A függő hatályú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Járulékfizetési kötelezettség albán jogviszony alapján

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon egy albán gazdasági társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagsága révén szerzett jövedelme után a magánszemélynek abban az esetben, ha egyébként egy magyar kft. munkaviszonyban álló ügyvezetője, és így rendelkezik biztosítási jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...Albániával hatályos szociális biztonságról szóló egyezménye van. A 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett egyezmény 8. cikkének (2) bekezdése értelmében az a személy, aki az egyik Szerződő Fél felségterületén munkavállalóként, a másik Szerződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Rokkantsági ellátás összegének csökkentése

Kérdés: Van értelme a fellebbezésnek az alábbi esetben? 2010 óta rokkantsági ellátásban részesülő 90 százalékos egészségkárosodott férfi Magyarországról és Romániából is kapja a szolgálati idejének megfelelő ellátást, tekintettel arra, hogy mindkét helyen dolgozott. Az ellátás elbírálása során a magyar nyugdíjfolyósító hivatalból kérte a román féltől az arányos részt az ottani 9 év munkaviszony alapján. Az évek során több alkalommal is felülvizsgálták az állapotát az orvosi leletei és egyéb iratai alapján, mert az állapota nem tette lehetővé a személyes megjelenést. A?legutóbbi, 2019. április hónapban lezajlott felülvizsgálat során a 2015. évben megállapított rokkantsági ellátás összegéből levonták a román nyugellátás összegét, és ezt állapították meg új ellátási összegként, valamint tájékoztatták az érintettet, hogy a korábban jogtalanul felvett ellátást vissza kell fizetnie.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan megváltozott munkaképességű személyről van szó, akinek 2010-ben megállapított rokkantsági nyugdíja 2012-től a 2011. évi CXCI. tv. hatálybalépésével rokkantsági ellátássá alakult át. E?változás egyben azt is jelentette, hogy a jelzett időponttól a két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Utólag kifizetett munkabér elszámolása táppénzalapként

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a dolgozó március 11-től folyamatosan keresőképtelen, és a 2018. december 1. napjától megemelkedett munkabérét a munkáltató csak késedelmesen, 2019. február hónaptól utalta az elmaradt különbözettel együtt?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 2015. évben bekövetkezett változását a jogalkotó azzal indokolta, hogy a keresőképtelen biztosított részére folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátás és az annak alapját képező jövedelem a megváltozott szabályozásnak köszönhetően időben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Balesetitáppénz-jogosultság új munkáltató esetén

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. szeptember hónaptól áll közalkalmazotti jogviszonyban egy költségvetési szervnél, és 2018. augusztus hónapban keresőképtelen állományba került, amely az orvos által kiadott igazolás szerint "1" kódú, azaz üzemi baleset következtében keletkezett? A munka-vállaló a korábbi munkahelyén szenvedett munkahelyi balesetet 2015. év elején, és ennek következtében több hónapig orvosi kezelés alatt állt. Kiterjed a keresőképtelenséget igazoló háziorvos szakmai kompetenciája arra, hogy szakmailag állást foglaljon abban, hogy az érintett munkavállaló jelen egészségi állapota összefüggésben áll-e a 3 évvel korábban történt üzemi balesettel, és ezért ő balesetitáppénz-ellátásra válik jogosulttá? Ha igen, milyen orvosi iratok, adatok alapján állapíthatja meg ezt? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha megkérdőjelezi az üzemibalesetitáppénz-jogosultságot, illetve a háziorvos döntését? A MÁK tájékoztatása szerint a kifizetett baleseti táppénz a jelenlegi munkáltató költségvetését terheli. Valóban meg kell térítenie az ellátást a jelenlegi munkáltatónak annak ellenére, hogy a baleset az előző foglalkoztatónál következett be, az érintett munkavállaló nem is tájékoztatta a munkáltatóját korábbi munkabalesetéről, illetve az előzetes és a munkaviszony alatt későbbiekben lefolytatott időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat az egészségi állapotát a betöltött munkakörére alkalmasnak ítélte meg? Amennyiben nem kell megtéríteni a teljes összeget, fennáll ebben az esetben a munkáltató megtérítési kötelezettsége a táppénz egyharmadának megfelelő összegre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül összetett, és sok – ténylegesen nem megfogalmazott – problémát is felvet. Az alábbiakban sorra vesszük az egyes kérdéseket, illetve a lehetséges megoldásokat, a jelenleg hatályos jogszabályi keretek figyelembevételével.Az Eb-tv. 2013. július 5-ig az 56....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Örökbe fogadó szülő szülési szabadsága

Kérdés: Megilleti a szülési szabadság a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló örökbe fogadó szülőt?
Részlet a válaszából: […] ...bizonytalansága nem alaptalan, ugyanis a már hatályon kívül helyezett 1996. évi XLIII. tv. és a 2015. évben helyébe lépett Hszt. sem biztosított szülési szabadságot az örökbe fogadó szülőknek.2017. év végén ebben a tárgykörben benyújtott jogalkalmazói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.
1
2
3