Baleseti táppénz első napja


Melyik naptól lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, akinek az orvos által kiállított igazolásán a keresőképtelenség első napjaként a szombati nap szerepel? A dolgozó általános munkarendben dolgozik, így szombaton és vasárnap nem végez munkát.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. március 28-án (435. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7476

[…] esetleg olyan helyzetbe hozná, hogy kizárólag a baleseti táppénz megállapított összegének vitatása esetében is a komplex döntés ellen kell keresetet előterjesztenie. Ez azzal járna, hogy a baleset üzemisége, azaz a számára kedvező megállapítás ellenére, keresettel kellene élnie. Az Ákr. alapján ezért táppénz megállapítása külön határozatban történik. A baleseti táppénz megállapítására kizárólag határozatban elismert üzemi baleset esetében kerülhet sor, és a táppénz folyósítását a baleset elbírálása előzi meg. Ennek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló balesete szombati napon történt, vagy egyéb olyan napon, amikor egyébként a dolgozó nem volt beosztva munkavégzésre, nem beszélhetünk üzemi balesetről. Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el. Az Ákr. 80. § alapján az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek sommás vagy teljes eljárás keretében kerülnek elbírálásra. Sommás eljárásnak akkor van helye, ha a kérelem hiánytalanul előterjesztett, a tényállás tisztázott, és az ügyben nincs ellenérdekű fél. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Amennyiben az Ákr. 41. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kifizetőhely a sommás eljárás szabályait mellőzi, és a kérelmet teljes eljárásban bírálja el. Üzemi balesetből eredő keresőképtelenség idejére táppénz megállapítására – a tényállás tisztázásának összetettsége miatt – a gyakorlatban jellemzően teljes eljárás keretében kerül sor akkor is. Teljes eljárásban a döntés külön okiratba szövegezése nem mellőzhető. Mint korábban már utaltunk rá, az érintett biztosított számára a kifizetőhely két eltérő határozatot kiadmányoz. Elsődlegesen elbírálja a baleset üzemi jellegét, és ezt követően dönt a táppénz jellegéről, összegéről. A sérült a baleseti táppénzre jogosultság kezdőnapjától baleseti táppénzre lesz jogosul, mert ebben az esetben a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni [Eb-tv. 55. § (5) bekezdés]. A táppénzre való jogosultság elutasítása vagy éppen megállapítása tekintetében az Eb-tv. táppénzre irányuló szabályozása a kiinduló pont, amely szerint keresőképtelen, aki betegsége miatt munkáját […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.