Hazautazás költsége


Köteles megtéríteni a budapesti székhelyű munkáltató a munkavállaló hazautazási költségeit a leadott utazási jegyek ellenében abban az esetben, ha állandó lakcíme egy távoli határ menti városban van, de egyébként Budapesten él élettársával, akivel egy közös gyermeket is nevelnek? A munkavállaló így havonta több 10 ezer forintos utazási költséget kap, de a munkáltató feltételezése szerint visszaélésről van szó.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 7-én (419. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7174

[…] részletezi.A rendelet 2. §-ának c) pontja értelmében a jogszabály alkalmazásában hazautazásnak a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás minősül, míg a lakóhely [ugyanezen szakasz d) pontja alapján] annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik.Annak bizonyítása, hogy a munkavállaló életvitelszerűen Budapesten, és nem az állandó lakcímén él, a munkáltató számára szinte lehetetlen feladat.A vázolt helyzetben - ha csak emiatt nem vállalja egy esetleges munkaügyi jogvita következményeit - köteles a dolgozó által bemutatott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.