Elmaradt munkabér


Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7166

[…] ennélfogva a kamat iránti igényét is fel kell tüntetnie a keresetlevélben a kamatfizetés kezdő időpontjának megjelölésével. A késedelmi kamat fizetésének kezdőnapja az a nap, amikor a munkáltató a bérfizetéssel késedelembe esett, tehát, ha például minden hónap 10. napjáig kell megfizetnie a munkáltatónak a munkabért, akkor az adott hónap 11. napjától jár a késedelmi kamat.Amennyiben a perben a bíróság elmarasztalja a munkáltatót, és kötelezi az elmaradt munkabér munkavállaló részére történő megfizetésére, akkor a munkáltató köteles ennek eleget tenni. Ellenkező esetben a munkavállaló végrehajtási eljárásban érvényesítheti a bíróság által megítélt összeget.A munkavállalónak lehetősége van fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni a munkáltatóval szemben az elmaradt munkabér megfizetése érdekében. Az erre irányuló kérelmet a munkavállaló bármelyik közjegyző előtt benyújthatja, mely eljárás díja a munkavállaló követelésének, vagyis az elmaradt munkabér összegének a 3 százaléka, de legalább 8000 forint, legfeljebb pedig 300 000 forint. Amennyiben a munkáltató nem él ellentmondással a 15 napos határidő alatt (vagy a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem útján kézbesítettnek minősül), akkor a fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz. Amennyiben a munkáltató ellentmondással él, akkor az eljárás perré alakul, és a munkavállalónak 15 napon belül keresetet kell benyújtania az illetékes bírósághoz, ha folytatni kívánja az eljárást.Előfordulhat az is, hogy a munkabér kifizetésének elmaradása amiatt következett be, mert a munkáltató fizetésképtelen. Ebben az esetben a munkavállalónak lehetősége van felszámolási eljárást kezdeményezni a gazdálkodó szervezet munkáltatóval szemben a munkáltató székhelye szerinti törvényszék előtt. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a munkavállaló követelése kamatok és járulékok nélkül meghaladja a 200 000 forint összeget. Amennyiben a felszámolási […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.