Munkabér téves utalása


Milyen szabályozás vonatkozik arra az esetre, ha a munkáltató tévesen utalt munkabért a munkavállaló részére? A munkavállaló jelezte, hogy többet kapott, tehát beleegyezését adta abba, hogy a munkáltató visszavonhatja tőle. Ebben az esetben a munkavállaló határozza meg, hogy hogyan fizeti vissza a tévesen utalt bért, vagy egyeztetnie kell a munkáltatóval? Kell erre vonatkozóan valamilyen megállapodást kötni?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7165

[…] elszámoltatásnál a korábbi kifizetést már nem vette figyelembe.Érdemes megemlíteni, hogy a munkaviszony alapján kapott munkabérből - főszabály szerint - legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A főszabálytól eltérően a jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér a munkabér legfeljebb 50 százalékáig vonható le.Jelen esetben a munkavállaló elismerte a jogalap nélküli kifizetést, ezért javasoljuk, hogy egy írásbeli fizetési felszólítást küldjenek neki az összeg, a jogcím (téves munkabér utalás), a visszafizetési határidő, illetve a jogorvoslati lehetőségek (30 napon belül keresetet adhat be az illetékes bíróságon) megjelölésével, és ez alapján a munkavállaló visszautalhatja a tévesen megfizetett munkabért.A munkavállalónak arra is van lehetősége, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a munkabéréből levonást teljesítsenek, azonban ez csak a levonásmentes munkabérrészig terjedhet, aminek összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, azaz 28 500 forinttal. Az ilyen hozzájáruláshoz javasoljuk az írásbeli formát.Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy megállapodásban rendezzék a visszafizetést, azonban ilyenkor is tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéréből történő levonáshoz adott munkavállalói hozzájárulás kizárólag a levonásmentes munkabérrészig terjedhet.A jogalap nélkül kifizetett munkabért nettó összegben kell visszafizetni.Egyebekben megjegyzendő, hogy hatvan napon túl, 3 éven belül (elévülési idő) csak akkor […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.