Gyermektartásdíj


Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7133

[…] tartásához elengedhetetlen, a kötelezett által fizetendő tartási kötelezettséghez.A 2021. évi LXXIV. tv. nem kizárólag a támogatások terén, hanem a bírósági végrehajtást érintő módosítása közvetlen intézkedéseivel is igyekezett kedvező irányba előmozdítani az egyszülős családok, de akár a családban nevelkedő gyermekek életkörülményeit is.Amennyiben a tartásra kötelezett adósnak több végrehajtást kérővel szemben is van végrehajtás alá vont tartozása, a tartási és ezen belül a gyermektartási kötelezettségek végrehajtásának elsődlegessége a Vht. 165. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a társadalom érdekeinek/elvárásainak megfelelően továbbra is biztosított.A 2021. évi LXXIV. törvény Vht. módosítására irányuló szakaszai a végrehajtási költségek megtérülési sorrendjében eredményeztek változást a végrehajtást kérő javára.A végrehajtási eljárás keretében a Vht. 164. §-ának (1) bekezdése alapján a végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt az adott végrehajtási eljárásban érvényesített - az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült - végrehajtási költséget, és abból elsősorban a meg nem fizetett végrehajtási illetéket és az előlegezésre kötelezett szerv által előlegezett költséget kell kielégíteni.A gyermektartásdíj-követelés, valamint a 4/2009/EK rendelet szerinti tartási igény végrehajtására indult ügyben a tartásdíj-követelést - ide nem értve a 165. § (2) bekezdése szerinti, közjegyzői okiraton és a fizetési meghagyáson alapuló tartásdíj-követelést - az e végrehajtási ügyre jutó végrehajtási költségeket megelőzően kell kielégíteni.A megelőző szabályozás a tartási igény végrehajtására indult ügyben az ezen végrehajtási ügyre jutó végrehajtási költségeket a tartásdíj-követeléssel azonos sorrendben, de a követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült, a bíróság által […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.