Többletlevonás visszakövetelése


Kérheti a többletként levont munkabérrész megtérítését a munkáltatótól az a gyermektartás fizetésére kötelezett munkavállaló, akinek a tartásdíj összegét a bíróság leszállította, amelyről a végzést kézbesítette a munkáltató részére? A munkáltató kézbesítési rendszerében bekövetkezett nehézségek miatt a végzést későn vették át, így az adott hónapban változatlan összegben vonták a tartásdíjat, amely miatt többletlevonás keletkezett. Miként érvényesül a helytállási kötelezettség a munkavállaló irányába ebben az esetben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7169

[…] érvényesül. A szabályozás értelmében az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles - a kötelezett egyidejű értesítése mellett - a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt.A Vht. 79. §-ának (1) bekezdése alapján a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelezettség megszegése esetében a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A hivatkozott jogszabályhely a munkáltató helytállási kötelezettségét kizárólag a levonási kötelezettség elmulasztása esetkörében a végrehajtást kérő irányába határozza meg. A kötelezettől levont többlet - kétségtelen, hogy már indokolatlanul - a jogosult részére kifizetésre került. A gyermektartásdíj jogcímen levont munkabérrészt a munkáltató a jogosult részére továbbutalta, az nem maradt a munkáltatónál.A többletlevonás visszakövetelése a Ptk. 6:579. §-ának (1) bekezdésére alapítható, amelynek értelmében, aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni. Nem zárható ki azonban, hogy a jogosult a gyermektartásdíjat időközben a gyermek tartására fordította.Az életfenntartás céljára adott, és arra felhasznált juttatást jogalap nélküli gazdagodás jogcímén visszakövetelni nem lehet, kivéve, ha a juttatást bűncselekmény útján szerezték meg.Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, az életfenntartás céljára biztosított juttatás visszakövetelése csak abban az esetben lehetséges, ha az életfenntartás céljára még nem került felhasználásra. Ebből következik, hogy a visszatérítési igényt megalapozhatja az érintett összeg más célra való felhasználása.A tartásra jogosult és a tartásra kötelezett tartós kapcsolatát feltételezve megoldást nyújt a beszámítás jogintézménye. A Ptk. 6:49. §-a alapján ugyanis a kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.