Megbízott biztosítási kötelezettsége


Keletkezik biztosítási kötelezettség egy 2021. július hónapban kifizetett 18 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a kifizetés vonatkozási ideje a 2021. február 8. és 2021. június 25. közötti időszak, és a megbízott 10 százalékos költséghányad alkalmazásáról nyilatkozott? A kérdés azért merült fel, mert ugyanezen megbízott részére 324 000 forint összegű megbízási díj került kifizetésre a 2021. február 8. és 2021. április 26. közötti időszakra, amely alapján a kifizető megállapította a biztosítási kötelezettséget, illetve 6000 forint a 2021. június 14-től június 26-ig tartó 13 napra, amely alapján biztosítási kötelezettség nem keletkezett.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. november 2-án (407. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6957

[…] kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból - ideértve az előleget is - a személyijövedelemadó-előleg alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt. A biztosítási kötelezettség elbírálása során figyelemmel kell lenni a Tbj-tv. 12. §-ára is, amely szerint a megbízási jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. Az előzőekben ismertetett szabályokat alkalmazva, a táblázatban feltüntetett időszaki jövedelmek összeszámítása a következőképpen történik:Időszak Naptári nap Bruttó díjazás Járulékalapot Napiképező jövedelem (90%) jövedelem2021. 02. 08.-04. 26 78 324 000 Ft 291 600 Ft 3738 Ft2021. 02. 08.-06. 25. 138 18 000 Ft 16 200 Ft 117 Ft2021. 06. 14.-06. 26. 13 6 000 Ft 5 400 Ft 415 FtA 2021. 02. 08.-04. 26-ig terjedő 78 napos időszak járulékalapot képező díjazásához, 291 600 Ft-hoz hozzá kell számítani a 2021. 02. 08.-06. 25-ig terjedő 138 napos időszak 16 200 Ft járulékalapot képező díjazásából a 2021. 02. 08.-04. 30-ig terjedő 82 napos időszakra arányosan eső díjazásrészt, azaz 9594 Ft-ot. Így biztosított lesz a megbízott a 2021. 02. 08.-04. 30-ig terjedő időszakban, a járulékalapot képező díjazása pedig a 291 600 + 9594 = 301 194 Ft lesz. Az ezt követő többi időszak (2021. 05. 01.-06. 26.) és díjazás (6606 + 5400 = 12 006 Ft) pedig nyilván-valóan nem esik sem biztosítási, sem társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a kifizetőnek a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást a személyijövedelem-adóelőleg-alapot képező jövedelem után akkor is meg kell fizetnie, ha a biztosítási kötelezettség nem jön létre.Meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben mégsem három eseti megbízásról, hanem egy folyamatos, egy konkrét feladatra szóló szerződésről lenne szó, akkor a teljes időszakot figyelembe kellene venni. Abban az esetben tehát, ha a kifizetésekre egy 2021. feb-ruár 8-tól 2021. június 26-ig fennálló, meghatározott idejű megbízás alapján, meghatározott tevékenységre tekintettel került sor, akkor a biztosítási kötelezettséget a szerződés lejártakor kellene […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.