tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Francia állampolgár munkavállaló

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. május 11. (Társadalombiztosítási Levelek 398. szám, 6804. kérdés)

Olvasói kérdés Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához" elnevezésű Ny 53 jelű nyomtatványt.A megrendelő tehát a foglalkoztató lesz, az ügyintézés érdekében azonban az igénylőnek, azaz a foglalkoztatottnak ki kell állítania egy meghatalmazást is annak a részére, aki ténylegesen eljár az ügyben.Amennyiben a foglalkoztató képviselője nem személyesen jár el, akkor neki is meg kell hatalmaznia az eljáró személyt, aki egyébként lehet például maga az igénylő is.Az igényléshez szükséges nyomtatványok a www.neak.gov.hu oldalról letölthetők.A tajazonosító igényléséhez mindenképpen szükség van egy magyarországi lakcímre. Ezt a lakcímet az igénylés során igazolni kell a lakcímkártyával vagy a lakcímbejelentővel.Szükség van továbbá az útlevélre, illetve EGT-állampolgárok esetén a foglalkoztatás bejelentését igazoló "regisztrációs igazolás"-ra.Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra ugyanis - többek között - az az EGT-állampolgár jogosult, akinek tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása. Az EGT-állampolgár legkésőbb a beutazástól számított 93. napon - a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál - köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni. A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást, azaz a regisztrációs igazolást az eljáró hatóság azonnal kiállítja. A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1000 forint.A tajigénylés során be kell mutatni a munkavállaló munkaszerződését, a munkáltató aláírási címpéldányát, illetve a meghatalmazott személyi igazolványát is.Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A tajszámot 8 napon belül készítik el, az elkészültéről telefonos értesítő kérhető.A tajszám (és természetesen az adóazonosító jel) birtokában bejelenthető a munkavállaló a 'T1041 nyomtatványon. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a foglalkoztatás a tajszám kiadása előtt megkezdődik, a bejelentést meg kell tenni. A tajszám nélkül beadott 'T1041 jelű adatlap azonban hibás, és minden ilyen 13. pótlapot újra be kell majd nyújtani a kitöltött tajszámmal.A 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében a foglalkoztató köteles a foglalkoztatás[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy cég megbízási szerződést kötött a francia állampolgárságú ügyvezetőjével az ügyvezetői teendők ellátására havi bruttó 200 000 forint megbízási díj ellenében. Az ügyvezető eddig diplomataként élt Magyarországon, most munkavállalási engedélye van, adószámot...

Tovább a teljes cikkhez

Egy magyar egyesület kiállítást szervez. Kinek és milyen közterheket kell fizetnie a külföldi állampolgárok részére kifizetett tiszteletdíj összege után abban az esetben, ha az amerikai, francia, német és belga állampolgárok kizárólag azért utaznak Magyarországra, hogy...

Tovább a teljes cikkhez

Kinek és milyen összeg után kell megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha egy francia állampolgárt a francia munkáltatója 12 hónapot meghaladó időtartamra munkavégzés céljából Magyarországra helyezi?

Tovább a teljes cikkhez

Több éve Magyarországon működő francia gazdasági társaság francia állampolgárságú munkavállalója 2004. május 17-étől keresőképtelen beteg és táppénzt igényel. Hogyan kell a dolgozó táppénzjogosultságát megállapítani?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére