GYED-en lévő munkavállaló 13. havi juttatása


Kifizethető-e a 13. havi juttatás egy jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak? A társaság kollektív szerződése alapján a 13. havi juttatás minden munkavállalónak jár, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Nem veszíti-e el az ellátását ebben az esetben a kismama?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2008. július 29-én (132. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2278

[…] végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A Cst. 21. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt - keresőtevékenységet a) a gyermek 1 éves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, b) a gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. Az Eb-tv. 42/C. §-ában foglalt rendelkezések értelmében nem jár a gyermekgondozási díj, ha a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy a hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytatja; b) a jogosult – munkavégzés nélkül – megkapja a teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül [Szoc-tv. 4. § (1) bekezdés i) pont]. A rendelkezésre álló adatok értelmében a kérdéses esetben érintett munkáltatónál (gazdasági társaságnál) a kollektív szerződés értelmében 13. havi juttatás illet meg minden munkavállalót, aki a munkáltatónál legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Adatok hiányában nem állapítható meg, hogy a kollektív szerződés rendelkezése tartalmaz-e olyan előírást, amely szerint a munkavállalót a 13. havi juttatás a munkaviszony szünetelésének időtartamára is megilleti-e és milyen feltételekkel. A rendelkezésre álló adatok értelmében a kérdéses esetben érintett munkavállaló a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van. A biztosított munkavállaló szülőt gyermeke 2. életéve betöltéséig GYED illeti meg. Az irányadó jogalkalmazói gyakorlat értelmében, a munkaviszony a fizetés nélküli szabadság alatt szünetel, a munkavállaló munkát nem végez, munkabérben nem részesül. Az Eb-tv. 42/C. § b) pontja értelmében nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult – munkavégzés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.