Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás


Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy cég 1 fő alkalmazott részére munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet havonta 50-60 ezer forint összegben? Köthető-e adott munkakörhöz, életkorhoz stb. a juttatás feltétele?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2007. szeptember 18-án (112. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1927

[…] A munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállaló sem zárható ki, aki a munkáltatónál legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. A munkáltatói hozzájárulásnak minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegűnek, vagy a munkabérének azonos százalékának kell lennie, amelyet a választott pénztártól függetlenül egységesen kell megállapítani. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulásnál a munkáltató a legkisebb és a legnagyobb összeget is megállapíthatja. Az egységesen megállapított tagdíjtól - az életkorral növekvő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet a munkáltató, de csak azok tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. Ezekből a szabályokból a kérdezett esetben az következik, hogy ha a társaságnak több alkalmazottja van, de önkéntes pénztári munkáltató tagi hozzájárulásban csak egy munkavállaló részesül, akkor az adómentesség feltételei nem állnak fenn, függetlenül attól, hogy esetleg minden más feltételt teljesítenek. Az Szja-tv. az adómentesség feltételül a 7. § (1) bekezdés k) pontjában azt a korlátot állítja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás esetén havonta, a minimálbér 50 százalékának, önkéntes egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári hozzájárulás esetén havonta a minimálbér 20 százalékának megfelelő összeget ne haladja meg. Ily módon a munkáltató a kedvezmény teljes kihasználásával havonta 32 750 forintot […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.