Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás megfizetése

Kérdés: Utalhatja-e a munkáltató adó- és járulékmentesen év végén egy összegben a megállapodás alapján fizetett önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást? A cégnek jelenleg likviditási problémái vannak, amelyek előreláthatóan néhány hónapon belül rendeződnek.
Részlet a válaszából: […] ...k) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kellfigyelembe venni azt az összeget, amelyet a munkáltató a magánszemély javáramunkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)baegyüttesen, legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Részlet a válaszából: […] ...§ (2) bekezdés a) pontja alapján azadómentes béren kívüli juttatások körébe az önkéntes kölcsönösegészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulásnak az a része tartozik,amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Ennek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy cég 1 fő alkalmazott részére munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet havonta 50-60 ezer forint összegben? Köthető-e adott munkakörhöz, életkorhoz stb. a juttatás feltétele?
Részlet a válaszából: […] ...aki a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójánaktagdíjfizetési kötelezettségét egészen vagy részben átvállalja, azazmunkáltatói hozzájárulást teljesít. A munkáltatói hozzájárulásból egyetlenolyan munkavállaló sem zárható ki, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: Keletkezik-e a cégnek és a dolgozónak valamilyen közteher-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az egyik alkalmazottja részére önkéntes nyugdíjpénztárba havonta negyvenötezer forint befizetést átvállal munkáltatói hozzájárulásként? Van-e lehetőség arra, hogy pl. csak adott munkakörhöz, életkorhoz kötve saját belső szabályzatban rögzítse a cég a jogosultak körét, és így adómentes-e a hozzájárulás az Szja-tv.-ben megadott értékhatárig?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének k) pontja 2007. január1-jétől változott, és módosította az adó- és köztehermentesen adható önkéntesnyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás összegét. Az új szabályok már nemhavonta a minimálbér összegével egyező juttatást mentesítenek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.