Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás


Keletkezik-e a cégnek és a dolgozónak valamilyen közteher-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az egyik alkalmazottja részére önkéntes nyugdíjpénztárba havonta negyvenötezer forint befizetést átvállal munkáltatói hozzájárulásként? Van-e lehetőség arra, hogy pl. csak adott munkakörhöz, életkorhoz kötve saját belső szabályzatban rögzítse a cég a jogosultak körét, és így adómentes-e a hozzájárulás az Szja-tv.-ben megadott értékhatárig?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2007. július 10-én (108. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1851

[…] adómentességet, hogy a munkáltatói hozzájárulás nyújtásakor nemcsak az Szja-tv., hanem az Öpt. szabályozására is figyelni kell. Az Öpt. 12. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban áll. A munkáltatói hozzájárulásnak minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegűnek, vagy a munkabér azonos százalékának kell lennie, melyet egységesen kell megállapítani. Ettől a munkáltató csak a 15 éven belül nyugdíjba vonuló alkalmazottak tekintetében térhet el korcsoportonként. Az Öpt. tehát egységes elvek szerint megállapított munkáltatói tagi hozzájárulást vár el, különbséget tenni munkakörönként, vagy adott munkavállaló tekintetében nem lehet. Ha mégis ez történik, akkor nem beszélhetünk az Öpt. szerinti munkáltatói hozzájárulásról, és ebben az esetben az adómentesség szabályai sem alkalmazhatók a minimálbér ötven százalékát meg nem haladó rész tekintetében sem. Az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.